Вы здесь

Главная
Статус: Чинний
 

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
НАКАЗ
N 693 08.12.2005
м.Київ
Про затвердження тимчасових форм первинної облікової документації і форм звітності з туберкульозу та інструкцій щодо їх заповнення

На виконання п. 18 Національної програми боротьби із захворюванням на туберкульоз на 2002 - 2005 роки, затвердженої Указом Президента України від 20 серпня 2001 року N 643/2001, реалізації статті 7 Закону України "Про боротьбу із захворюванням на туберкульоз" від 5 липня 2001 року N 2586-III та з метою удосконалення системи обліку й звітності з питань туберкульозу і приведення їх у відповідність до міжнародних стандартів наказую:

1. Затвердити як тимчасові такі облікові й звітні статистичні форми з туберкульозу та інструкції щодо їх заповнення:

1.1. Медична картка лікування хворого на туберкульоз ТБ 01(ф. N 081-1/о) та інструкція щодо її заповнення (додається);

1.2. Журнал реєстрації випадків туберкульозу в районі ТБ 03 (ф. N 060-1/о) та інструкція щодо, його заповнення (додається);

1.3. Лабораторний реєстраційний журнал (мікроскопія) ТБ 04/1 (ф. N 252-1/о) та інструкція щодо його заповнення (додається);

1.4. Лабораторний реєстраційний журнал (культуральні дослідження) ТБ 04/2 (ф. N 252-2/о) та інструкція щодо його заповнення (додається);

1.5. Направлення на мікроскопічне дослідження ТБ 05 (ф. N 200-1/о) та інструкція щодо його заповнення (додається);

1.6. Опис зразків мокротиння, які направляються в лабораторію ТБ 05а (ф. N 240-1/о) та інструкція щодо його заповнення (додається);

1.7. Направлення на культуральне дослідження ТБ 06 (ф. N 200-2/о) та інструкція щодо його заповнення (додається);

1.8. Результат культурального дослідження (посіву) (попередній) ТБ 06а (ф. N 240-2/0) та інструкція щодо його заповнення (додається);

1.9. Виписка із медичної карти амбулаторного (стаціонарного) хворого ТБ 09 (ф. N 027-3/о) та інструкція щодо її заповнення (додається);

1.10. Звіт про нові випадки та рецидиви туберкульозу (за даними мікроскопії і/або культурального дослідження) ТБ 07 (ф. N 4) та інструкція щодо його заповнення (додається);

1.11. Звіт результатів лікування хворих на туберкульоз легень, які зареєстровані 12 - 15 місяців тому ТБ 08 (ф. N 8-1) та інструкція щодо його заповнення (додається);

1.12. Звіт про конверсію мокротиння у хворих на туберкульоз в кінці інтенсивної фази лікування ТБ 10 (ф. N 8-2) та інструкція щодо його заповнення (додається);

1.13. Звіт про результати дослідження стійкості мікобактерій туберкульозу до антимікобактеріальних препаратів у хворих на туберкульоз легень, які зареєстровані у ___ кварталі 20__ року ТБ 11(ф. N 8-3) та інструкція щодо його заповнення (додається);

2. Зазначені обліково-звітні форми увести в дію з 1 січня 2006 р.

3. Установити, що зазначені обліково-звітні статистичні форми поширюються на заклади охорони здоров'я Міністерства охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, головних управлінь охорони здоров'я обласних Дніпропетровської та Львівської, Головного управління охорони здоров'я та медицини катастроф Черкаської, управління охорони здоров'я та курортів Вінницької, управління охорони здоров'я та медицини катастроф Одеської, управлінь охорони здоров'я обласних державних адміністрацій, Головного управління охорони здоров'я та медичного забезпечення Київської та управління охорони здоров'я Севастопольської міських державних адміністрацій.

4. Міністру охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, начальникам головних управлінь охорони здоров'я обласних Дніпропетровської та Львівської, Головного управління охорони здоров'я та медицини катастроф Черкаської, управління охорони здоров'я та курортів Вінницької, управління охорони здоров'я та медицини катастроф Одеської, управлінь охорони здоров'я обласних державних адміністрацій, Головного управління охорони здоров'я та медичного забезпечення Київської та управління охорони здоров'я Севастопольської міських державних адміністрацій забезпечити впровадження затверджених обліково-звітних форм з 1 січня 2006 р. і здійснювати контроль за повнотою одержання інформації.

5. Начальнику Відділу інфекційних соціально небезпечних хвороб Александріній Т. А. забезпечити доведення цього наказу до відома Міністерства охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, головних управлінь охорони здоров'я обласних Дніпропетровської та Львівської, Головного управління охорони здоров'я та медицини катастроф Черкаської, управління охорони здоров'я та курортів Вінницької, управління охорони здоров'я та медицини катастроф Одеської, управлінь охорони здоров'я обласних державних адміністрацій, Головного управління охорони здоров'я та медичного забезпечення Київської та управління охорони здоров'я Севастопольської міських державних адміністрацій (далі - територіальні управління охорони здоров'я). 

6. Начальнику Центру медичної статистики МОЗ України Голубчикову М. В.:

6.1. Забезпечити територіальні управління охорони здоров'я зразками затверджених обліково-звітних статистичних форм.

6.2. Організувати проведення навчальних семінарів з організації збирання та обробки інформації, зазначеної у затверджених обліково-звітних статистичних формах.

6.3. Здійснювати методологічне керівництво та контроль за організацією збирання та обробки інформації, зазначеної у затверджених обліково-звітних статистичних формах.

7. Завідуючій Референс-лабораторією з мікробіологічної діагностики туберкульозу Барбовій А. І. організувати проведення навчальних семінарів для лаборантів протитуберкульозної служби та загальної лікувальної мережі з впровадження в дію обліково-звітних статистичних форм з лабораторного діагностики туберкульозу.

8. Вважати такими, що втратили чинність, накази МОЗ України від:

8.1. 27.12.99 N 302 "Про затвердження форм облікової статистичної документації, що використовується в поліклініках (амбулаторіях)" в частині затвердження облікової форми N 081-1/0 "Карта антибактеріального лікування хворого (до медичної карти)";

8.2. 04.01.2001 N 1 "Про затвердження форм облікової документації, що використовуються в лабораторіях ЛПЗ" в частині затвердження облікових форм:

8.2.1. Результат N __ мікробіологічного дослідження на МБТ (ф. N 209-1/0);

8.2.2. Результат мікробіологічного дослідження і визначення чутливості виділених культур МБТ (мікобактерій туберкульозу) до антибактеріальних препаратів N __ (ф. N 240-1/0);

8.2.3. Журнал реєстрації мікробіологічних досліджень на туберкульоз (ф. N 255/0);

8.2.4. Журнал реєстрації виділених культур мікобактерій туберкульозу та результати їх чутливості до антибактеріальних препаратів (ф. N 255-1/0);

8.3. 15.05.2001 N 182 "Про затвердження щоквартальної галузевої статистичної звітної форми N 33-коротка "Звіт про хворих на туберкульоз";

8.4. 16.12.2003 N 585 "Про внесення змін та доповнень до щоквартальної галузевої статистичної звітної форми N 33-коротка "Звіт про хворих на туберкульоз" та Інструкції щодо її заповнення".

9. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра охорони здоров'я Весельського В. Л.

 

Міністр 

Ю. Поляченко 


 

Назва міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади, організації, у сфері управління яких перебуває заклад ___________________ 

     Рік __________

     Когорта _____

     Диспансерна
     категорія _____ 

МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

Форма первинної облікової документації
N 081-1/о

Затверджена наказом МОЗ України
від 8 грудня 2005 р. N 693 

Найменування та повна поштова адреса закладу, відповідальні
особи якого заповнили цю форму ________________ 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 

  


МЕДИЧНА КАРТКА ЛІКУВАННЯ ХВОРОГО НА ТУБЕРКУЛЬОЗ ТБ 01

Частина А. Інформація про хворого
р-н; рік; поряд. N

Район. реєстраційн. N хворого _ _; _ _; ___ Дата реєстрації ________
Медзаклад: 1) в інтенсивн. фазі _______ 2) в підтрим. фазі _________
Переведений з іншого закладу, вкажіть звідки __________________
Прізвище: ________________________ Ім'я ___________________
По батькові ______________________________________________
Адреса _________________________________________________
___________________________________ Тел. : _______________
Район: ____________________ N ___ Область: _________________

Міський    Сільській   Іногородній   Без реєстрації  

Стать: Ч    Ж  Вік: ___ Посада __________________________
Близька до хворого особа (П. І. Б.): ___________________________
Адреса: ________________________________________________
__________________________________ Тел.: ________________ 

Класифікація захворювання

Легеневий                                                                             Позалегеневий  
Форма, локалізація: ______________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

Дані про лікування теперішнього захворювання на туберкульоз:

Дата початку лікування: ____________ Дата госпіталізації: ____________
Дата закінчення стаціонарного лікування: ____________ Дата виписки: ____________
Ускладнення основного захворювання: Ні    Так    __________________________________
Побічні реакції хіміотерапії: ________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 

Дослідження мокротиння 

ГІСТ _____ 

Фактори ризику

50 - Цукровий діабет 51 - Пневмоконіоз 52 - Імунодефіцитний стан
53 - попередньо ув'язнений або ув'язнений у СІЗО / в'язницю
(попередні 2 роки)
54 - F10.2  55 - F11.2  56 - ТБ контакт 57 - Медпрацівник  
58 - Бездомний 59 - Безробітний  60 - Біженець/Іммігрант    
62 - Інший _______________  
61 - Супутнє захворювання _______________________________   

Мі-
сяць 

Про-
ба N 

Результати аналізу мазка 

Результати посіву 

(*) Коди препаратів 

Місцева лабораторія 

Контр. лаб 

Дата 

По-
сів 

Стійкість (*)
(Вкажіть коди препаратів через кому) 

Дата 

Лаб N 

Мазок 

Мазок 

Лаб N 

H - ізоніазид
R - рифампіцин
Z - піразинамід
E - етамбутол
S - стрептоміцин 

0 (ЗЛМ) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Рентгентомографічне дослідження 

  

  

  

  

  

Результат / міс 

0 міс 

2 міс 

3 міс 

5 міс 

Наприкінці 

0 (туб. служ-
ба) 

  

  

  

  

  

  

  

Деструкція 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Інфільтрація 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Засів 

  

  

  

  

  

2(3) 

  

  

  

  

  

  

  

Стабілізація 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Визначення випадку

Новий випадок                                          Невдале лікування  
Рецидив                                                       Переведений, з _____  
- в т. ч. після стандарт. лікування           ________________
Лікування після перерви                         Інше (вказати) _____  
                                                                             _________________ 

3(4) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Напри-
кінці 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом МОЗ України
від 8 грудня 2005 р. N 693 


Медична картка лікування хворого на туберкульоз ТБ 01

(Інструкція щодо заповнення)

Медична картка лікування хворого на туберкульоз ТБ 01 (ф. N 081-1/о) (далі - ТБ 01) заповнюється лікуючими лікарями та медичними сестрами у всіх протитуберкульозних закладах на кожного хворого, який починає лікування туберкульозу будь-якої локалізації.

Медична картка лікування хворого на туберкульоз (ТБ 01) заповнюється медичною сестрою або лікарем у диспансерному відділенні з наступною передачею її в стаціонар чи санаторій чи інший лікувально-профілактичний заклад, де хворий буде лікуватися. Після завершення курсу лікування Медична картка лікування хворого на туберкульоз (ТБ 01) повертається у диспансер разом із Випискою із медичної карти амбулаторного (стаціонарного) хворого (ТБ 09).

У випадках госпіталізації хворих в стаціонарні відділення без відома диспансеру Медична картка лікування хворого на туберкульоз (ТБ 01) заповнюється у стаціонарі й в подальшому передається у протитуберкульозний диспансер за місцем проживання хворого.

Районний координатор (фтизіатр) зобов'язаний простежити за тим, щоб всі необхідні дані з Медичної картки лікування хворого на туберкульоз (ТБ 01) були перенесені в Журнал реєстрації випадків туберкульозу в районі (ТБ 03). Після закінчення лікування Медична картка лікування хворого на туберкульоз (ТБ 01) передається і зберігається у районного координатора.

Для своєчасного оновлення інформації в Журналі реєстрації випадків туберкульозу в районі (ТБ 03) слід дотримуватися такого алгоритму і строків передачі інформації з Медичної картки лікування хворого на туберкульоз (ТБ 01):

а) копія або оригінал Медичної картки лікування хворого на туберкульоз (ТБ 01) з будь-якого лікувально-профілактичного закладу передається в протитуберкульозний заклад (тубзаклад) - протитуберкульозний стаціонар (тубстаціонар) або протитуберкульозний кабінет (тубкабінет) - районного рівня:

• При первинному діагностуванні туберкульозу і реєстрації хворого: всі Медичні картки лікування хворого на туберкульоз (ТБ 01).

Мінімум один раз у квартал: Медичні картки лікування хворого на туберкульоз (ТБ 01), які відповідають таким критеріям:

- після закінчення інтенсивної фази лікування (другий або третій місяць лікування); або й раніше, якщо відмічений результат: "Помер", "Переведений" або "Діагноз туберкульозу знятий",

- після 6-го (8-го) місяця лікування;

- після закінчення лікування.

Дані Медичної картки лікування хворого на туберкульоз (ТБ 01) дозволяють контролювати прийом препаратів призначеного лікування та виявити результати рентгентомографічних та бактеріологічних досліджень в процесі та наприкінці лікування. Медична картка лікування хворого на туберкульоз (ТБ 01) відображає інформацію необхідну для проведення когортного аналізу ефективності лікування хворих на туберкульоз та складання статистичних звітів.

Медична картка лікування хворого на туберкульоз (ТБ 01) складається з п'яти частин:

I. На титульній сторінці:

Загальна інформація

Частина А. Інформація про хворого

II. На зворотній сторінці:

Частина Б. Категорії та схеми лікування

Частина В. Дози антимікобактеріальних препаратів

Частина Г. Прийом добових доз антимікобактеріальних препаратів

Частина Д. Результат лікування

Примітки.

Загальна інформація

Загальна інформація розташована у лівому верхньому куті титульної сторінки. Вона містить 3 найважливіших даних, за якими прийдеться сортувати Медичні картки лікування хворих на туберкульоз (ТБ 01) при диспансеризації хворих, складанні звітів.

Рік

Записують рік вперше у житті діагностованого туберкульозу або його рецидиву.

Когорта

Записують квартал року, коли зареєстрований хворий і, розуміється, вперше розпочато лікування хворого від туберкульозу чи його рецидиву:

1 когорта = 1 квартал (з 1 січня до 31 березня);

2 когорта = 2 квартал (з 1 квітня до 30 червня);

3 когорта = 3 квартал (з 1 липня до 30 вересня);

4 когорта = 4 квартал (з 1 жовтня до 31 грудня).

Щоб не було розбіжностей між датою початку лікування та датою реєстрації, то слід своєчасно подавати інформацію на хворих із діагностованим чи сумнівним туберкульозом, які розпочали антимікобактеріальну терапію. Краще пізніше зняти діагноз туберкульозу, аніж пропустити вчасну реєстрацію хворого.

Для проведення когортного аналізу використовується дата реєстрації хворого!

Диспансерна категорія

Її записують відповідно до клінічної класифікації туберкульозу, затвердженої наказом МОЗ України від 28.10.2003 р. N 499 "Про затвердження інструкцій щодо надання допомоги хворим на туберкульоз і неспецифічні захворювання легенів", тобто Кат1, Кат2, Кат3, Кат4, Кат5 (гр. 5.1, гр. 5.2, гр. 5.3. гр. 5.4, гр. 5.5). Після запису 5-ї диспансерної групи в дужках слід записати групу.

Частина А. Інформація про хворого

Районний реєстраційний N хворого

В рядку "Районний реєстраційний номер хворого" записується номер, який був наданий хворому під час реєстрації в Журналі реєстрації випадків туберкульозу в районі (ТБ 03). Районний реєстраційний номер складається із двозначного "Коду району", "Двох останніх цифр року", коли хворого взяли на облік, і "Порядкового номеру", що є у Журналі реєстрації випадків туберкульозу в районі (ТБ 03).

Кожний район адміністративної території має свій код, наприклад, 01, 06, 18 і т. д.

Дві останні цифри року записують так: 2000 рік - 00, 2003 рік - 03, 2012 рік - 12.

"Порядковий номер" кожного нового року починається з "1".

Наприклад, "Районний реєстраційний номер 07; 04; 256" означає, що хворого було зареєстровано, наприклад, у Миргородському районі у 2004 році, з порядковим номером 256, тобто у відповідному районі та році.

Оскільки "Порядковий номер" кожного нового року починається з "1", то для всіх районів адміністративної території зарезервовують номери для позалегеневого туберкульозу - починаючи, наприклад, з 801 (801, 802, і т. д.) чи 1801 (1801, 1802 і т. д.). Ця нумерація залежить від того, скільки орієнтовно хворих реєструється у тій чи іншій адміністративній території протягом року.

Для хворих з позалегеневим туберкульозом, які спостерігаються у центральному протитуберкульозному диспансері адміністративної території, відведено окремий Журнал реєстрації випадків туберкульозу в ______ області (ТБ 03). В цьому Журналі хворі матимуть унікальні номери відповідно до коду свого району, але із своїми порядковими номерами, наприклад від 801 чи 1801. Таким чином, не буде дублювання районних реєстраційних номерів.

Примітка: Позалегеневий туберкульоз, який спостерігається в центральному протитуберкульозному диспансері адміністративної території, - це єдине виключення із правил. Всі інші хворі на туберкульоз повинні бути зареєстровані в одному й тому ж Журналі реєстрації випадків туберкульозу в районі (ТБ 03) (включаючи хворих без реєстрації та іногородніх - для них робиться відповідна помітка в Медичній карті лікування хворого на туберкульоз (ТБ 01) та в Журналі реєстрації випадків туберкульозу в районі (ТБ 03) (див. далі).

Дата реєстрації

У графі "Дата реєстрації" відмічається число, місяць та рік реєстрації хворого, наприклад, 12.08.2004.

Медичний заклад

В рядку "Медзаклад" визначається той заклад, в якому хворий отримує протитуберкульозні препарати залежно від фази лікування (інтенсивна фаза, фаза продовження). "Медичний заклад" в інтенсивній фазі може бути одним, а у фазі продовження - іншим або тим же самим.

Переведений з іншого закладу, вкажіть звідки

Вказати, якщо хворий прибув з іншого закладу.

Прізвище, ім'я, по батькові, адреса, телефон хворого

Прізвище, ім'я, адреса (повністю: вулиця, N будинку, N квартири) та телефон хворого за місцем проживання (там де його можна буде знайти у разі перерви в лікуванні).

Район, N

Район, N району - записується повна назва району та його двозначний номер (див. вище), тобто де хворого було зареєстровано в Журналі реєстрації випадків туберкульозу в районі (ТБ 03) (наприклад, Район Рогатинський N 07)

Область

Вписати в цій графі, у якій області проживає хворий.

"Міський", "Сільський", "Іногородній", "Без реєстрації"

У спеціальних клітинках ці дані помічають "галочкою" (V). Іногороднім у тій чи іншій адміністративній території вважається хворий, який проживає за межами цієї адміністративної території (області).

"Іногородній" або "Без реєстрації" відмічають, якщо реєструється відповідний хворий. Відмітки "Без реєстрації (БР)" або "Іногородній (I)" вносяться в Журналі реєстрації випадків туберкульозу в районі (ТБ 03) у відповідну графу.

Стать: Ч (чоловіча), Ж (жіноча)

Клітинки біля відповідних пунктів заповнюються "галочкою" (V).

Вік

Вписують дату, місяць і рік народження хворого, відмежовуючи їх косими лініями, а через тире - вік хворого, наприклад, 12/04/62-42. Це означає, що хворий народився 12 квітня 1962 р. і його вік - 42 роки

Посада

Для працюючих вписують посаду, для пенсіонерів - "пенсіонер", для інших - учень, студент, не працює, інвалід / не працює і т. д.

Близька до хворого особа (П. І. Б. - Прізвище, ім'я, по батькові), адреса і телефон

В рядок "Близька до хворого особа (П. І. Б)" вписуються прізвище, ім'я, по батькові особи, які близькі до пацієнта (члени родини та інші), до яких можливо звернутися у разі, коли місцезнаходження хворого невідоме. Через те записується її адреса і телефон.

Фактори ризику.

Фактори ризику

50 - Цукровий діабет   51 - Пневмоконіоз   52 - Імунодефіцитний стан  
53 - попередньо ув'язнений або ув'язнений у СІЗО/в'язницю (попередні 2 роки)  
54 - F10.2 ˜ 55 - F11.2 ˜ 56 - ТБ контакт   57 - Медпрацівник    58 - Бездомний  
59 - Безробітний   60 - Біженець/Іммігрант   62 - Інший ______________    
61 - Супутнє захворювання   


Ці дані збираються із анамнезу хворого. Кожний фактор ризику має умовний код, який полегшує його запис у Журналі реєстрації випадків туберкульозу в районі (ТБ 03).

Цукровий діабет відмітити "галочкою" (V);

"Галочкою" (V) відмічають, якщо є пневмоконіоз, імунодефіцитний стан "Попередньо ув'язнений або ув'язнений у СІЗО/в'язницю (попередні 2 роки)"

"F10.2" - для хворих, які страждають на алкоголізм;

"F11.2" - для хворих, які є споживачами наркотиків;

"ТБ контакт", "Медпрацівник" теж відмічають "галочкою" (V) у відповідних випадках.

"Бездомний" - це хворий, який веде бездомний спосіб життя, немає свого дому, даху над головою, пристановища.

"Безробітний" - це громадянин працездатного віку, який з незалежних від нього причин не має заробітку (або інших передбачених чинним законодавством доходів) через відсутність відповідної роботи, зареєстрований у державній службі зайнятості, шукає роботу і бажає працювати.

"Біженець/Іммігрант". Біженець - це громадянин своєї держави, який поселився постійно або на тривалий час на іншій адміністративній території України, або громадянин іншої держави, який поселився постійно або на тривалий час на території України, і зареєстрований у Міграційній службі.

Іммігрант - це громадянин іншої держави, який поселився постійно або на тривалий час на території України, і зареєстрований у Міграційній службі.

"Інший" - дописати інші варіанти.

Примітка. Зазначені коди використовуються для внесення інформації щодо факторів ризику в Журнал реєстрації випадків туберкульозу в районі (ТБ 03).

Рентгентомографічне дослідження

Результати рентгентомографічного дослідження органів грудної порожнини записуються у наведеній таблиці в динаміці до і у процесі лікування хворого на туберкульоз, тобто у цій таблиці віддзеркалений рентгентомографічний моніторинг у процесі лікування хворого.

Рентгентомографічне дослідження 

Результат / міс 

0 міс 

2 міс 

3 міс 

5 міс 

Наприкінці 

Деструкція 

  

  

  

  

  

Інфільтрація 

  

  

  

  

  

Засів 

  

  

  

  

  

Стабілізація 

  

  

  

  

  


Основне рентгентомографічне дослідження, як і мікробіологічний моніторинг передбачені на 0 міс. (до лікування), після 2 міс. (3 міс), тобто після завершення інтенсивної фази лікування, і на після 5 міс у підтримуючій фазі та наприкінці лікування (6 чи 8 міс. або пізніше).

Запис рентгентомографічного дослідження у встановлені терміни проводять так:

У рядку "Деструкція" роблять один із записів:

(Дестр+) - є деструкція;

(Дестр-) - немає деструкції.

Наступні рядки "Інфільтрація ", "Засів", "Стабілізація" відмічають:

(+) - є;

(-) - немає.

Про "Загоєння деструкції" можна буде оцінити, якщо (Дестр+) переходить у (Дестр-) після закінчення основного курсу антимікобактеріальної терапії (АМБТ). Аналогічно судять про загоєння каверни, коли (Дестр+) переходить у (Дестр-).

Про розсмоктування "Інфільтрації", "Засіву" можна говорити тоді, коли в процесі основного курсу антимікобактеріальної терапії (+) переходять у (-).

Можливий варіант клініко-рентгенологічної стабілізації процесу при наявності порожнини розпаду без бактеріовиділення і без перифокальної інфільтрації та засіву після основного курсу антимікобактеріальної терапії. В цьому випадку відмічається у рядку "Стабілізація" (-) переходить у (+) на певному місяці лікування.

Коли рентген-контроль не зроблено на будь-якому місяці антимікобактеріальної терапії або після її закінчення, то відповідна клітинка у цій таблиці буде пустою.

Визначення випадку

Визначення випадку

Новий випадок                                                   Невдале лікування  
Рецидив                                                               Переведений, з _____  
- в т. ч. після стандарт. лікування                      __________________   
Лікування після перерви                                     Інше (вказати) ______   


Відповідне визначення випадку у того чи іншого хворого відмічають "галочкою" (V).

Новий випадок (вперше виявлений) - хворий  вперше діагностований на туберкульоз, який ніколи не лікувався протитуберкульозними препаратами або лікувався менше 1 місяця.

Рецидив може бути зареєстрований у хворого, який успішно закінчив повний курс антимікобактеріальної терапії та вважався вилікуваним, або закінчив основний курс лікування з результатом "лікування завершено" і у нього виявляється активний туберкульозний процес. Рецидив туберкульозу може бути з (МБТ+) і з (МБТ-), з (ГІСТ+) і з (ГІСТ-), в тому числі: ПСЛ (після стандартного лікування). Рецидивом вважається також спалах туберкульозу у пацієнтів, які отримали повноцінний основний курс лікування від туберкульозу за методикою DOTS і вважалися вилікувані або з результатом "лікування завершено", незалежно від періоду, що пройшов після закінчення основного курсу антимікобактеріальної терапії (АМБТ).

Лікування після перерви вважається у пацієнта, який почав знову лікування після перерви більшої, ніж 2 місяці, незалежно від того, чи залишилась бактеріоскопія позитивною, чи дослідження мокротиння дало негативний результат.

Невдале лікування вважається у хворого, у якого зберігається або з'являється бактеріовиділення (за мазком або за посівом) на 5-му місяці або в пізніші терміни лікування.

Переведений - це хворий, який переведений з іншої адміністративної території або з іншого відомства (з іншого Журналу реєстрації випадків туберкульозу в районі (ТБ 03)), та зареєстрований для продовження лікування.

Інший (вказати) - це хворий на туберкульоз, який почав антимікобактеріальну терапію, але не відповідає критеріям для інших типів пацієнтів. Наприклад, тяжкохворому (наприклад з кровохарканням), без бактеріоскопічних досліджень чи рентгенографії грудної порожнини лікар призначає специфічну антимікобактеріальну терапію "ex juvantibus", оскільки не виключена наявність активного туберкульозу. Сюди також відносяться хронічні випадки (хворі, які є позитивними за мазком або посівом в кінці курсу повторного лікування, приблизно через 2 роки неефективного лікування). Якщо реєструється хронічний випадок, то у графі "Інше (вказати)" треба вписати "Хронічний".

Примітка Якщо пацієнта віднесено до випадків Рецидив, Переведено, Невдале лікування, або Лікування після перерви, то на нього заповнюється нова Медична картка лікування хворого на туберкульоз (ТБ 01) з новим районним реєстраційним номером. Попередня Медична картка лікування хворого на туберкульоз (ТБ 01) зберігається у тому медичному закладі, де хворий лікувався раніше. Для хворих, які продовжують лікуватися у іншому закладі, передаються копії попередньої Медична картка лікування хворого на туберкульоз (ТБ 01); попередній районний реєстраційний номер зазначається в Журналі реєстрації випадків туберкульозу в районі (ТБ 03) в графі "Примітки", а також у новій Медична картка лікування хворого на туберкульоз (ТБ 01) в графі "Примітки".

Класифікація захворювання.

Класифікація захворювання

Легеневий                                                         Позалегеневий   

Форма, локалізація: ______________________________ 


У відповідній клітинці відмічається локалізація туберкульозного процесу "Легеневий", "Позалегеневий", а при поєднанні легеневого та позалегеневого туберкульозу відмічають обидві клітинки.

Примітка. Якщо у хворого є легеневий та позалегеневий туберкульоз, то такий випадок вважається легеневим туберкульозом, але відмічаються клітинки "Легеневий" та "Позалегеневий".

У рядку "Форма, локалізація" слід записати повний клінічний діагноз туберкульозу відповідно до клінічної класифікації туберкульозу, затвердженої наказом МОЗ України від 28.10.2003 р. N 499 "Про затвердження інструкцій щодо надання допомоги хворим на туберкульоз і неспецифічні захворювання легенів".

Дані про лікування теперішнього захворювання на туберкульоз

Дані про лікування теперішнього захворювання на туберкульоз:

Дата початку лікування: ____________ Дата госпіталізації: ____________
Дата закінчення стаціонарного лікування: ____________ Дата виписки: ____________
Ускладнення основного захворювання: Ні   Так   ___________________________
Побічні реакції хіміотерапії: __________________________________________________
_________________________________________________________________________ 


У рядку "Дата початку лікування" проставляється число, місяць та рік початку прийому антимікобактеріальних препаратів.

Аналогічно вписуються число, місяць та рік у рядки: "Дата госпіталізації", "Дата закінчення стаціонарного лікування", відповідно до строків госпіталізації хворого у стаціонарі або денному стаціонарі. У рядок "Дата виписки" вписується число, місяць та рік останнього прийому антпмікобактеріальних препаратів основного курсу антимікобактеріальної терапії.

У рядках "Ускладнення основного захворюванням "галочкою" (V) відмічається у відповідних клітинках їх відсутність чи наявність. Якщо є "Ускладнення основного захворювання", то вписати, які.

У графі "Побічні реакції хіміотерапії" перераховують реакції, які відмічаються на прийом антимікобактеріальних препаратів.

Гістологічне дослідження

Йому відведений правий верхній куток розділу "Дослідження мокротиння", оскільки згідно з наказом МОЗ України від 28.10.2003 р. N 499 "Про затвердження інструкцій щодо надання допомоги хворим на туберкульоз і неспецифічні захворювання легенів" єдиним достовірним підтвердженням туберкульозу може бути мікробіологічне та гістологічне дослідження.

В рядку ГІСТ записують ГІСТ+, дату та N дослідження, або ГІСТ-, дату та N дослідження, або ГІСТ0, якщо гістологічне дослідження не проводилося.

Дослідження мокротиння

Дослідження мокротиння проводиться в динаміці, так як і рентгентомографічне дослідження: на 0 міс. (в ЗЛМ - в загальній лікарняній мережі та в "тубслужбі" - протитуберкульозній службі), на 2(3) міс. (інтенсивна фаза для 1, 3 категорії (2 міс.), 2 категорії (3 міс.) 3(4) міс. (продовження інтенсивної фази відповідних категорій, 5 міс. на наприкінці лікування. Себто це мікробіологічний моніторинг ефективності лікування).

Результати аналізу мазка

Примітка. Дані про результати мікроскопії мазка беруться з "Направлення на мікроскопічне дослідження (ТБ 05)".

До початку лікування

Результати досліджень мокротиння, які були проведені до початку лікування, дозволяють визначити категорію лікування пацієнтів. Крім того, вони необхідні для стеження за ефективністю лікування.

У всіх випадків з підозрою на туберкульоз необхідно провести триразове дослідження мазків мокротиння на присутність кислотостійких бактерій (КСБ), синонім - кислотостійких паличок (КСП). Первинне дослідження мокротиння звичайно проводиться в клініко-діагностичних лабораторіях загальної лікувальної мережі (ЗЛМ). Результати цього дослідження вносяться в полі "0 (ЗЛМ)".

Для уточнення діагнозу хворого з підозрою на туберкульоз, мікроскопію повторюють в установі протитуберкульозної служби, в якій проводиться триразова мікроскопія мокротиння на КСБ. Результати цих досліджень вносяться в полі "0 (тубслужба)".

Лабораторний номер, дата проведення досліджень і результати переносяться з "Направлення на мікроскопічне дослідження (ТБ 05)" в Медичну картку лікування хворого на туберкульоз (ТБ 01). Лабораторний номер складається з номера лабораторії та порядкового номеру запису (наприклад, Лаб. N 02; 675); потрібно повністю перенести весь лабораторний номер в Медичну картку лікування хворого на туберкульоз (ТБ 01) у такому ж вигляді (в даному випадку 02; 675).

Якщо результат досліджень позитивний, то в полі "Мазок" вказується ступінь позитивного результату (допустимі значення: [3+], [2+], [1+] або число КСБ в 100 полях зору, якщо [4-9 КСБ]). Якщо аналіз всіх 3 зразків мокротиння дав негативний результат, то в полі "Мазок" вноситься [Негатив.].

В ході лікування

В ході лікування дослідження мокротиння проводиться з метою оцінки ефективності лікування. Терміни проведення контролю за лікуванням залежать від режиму лікування і його ефективності (двократно на 2(3), 3(4), 5 місяцях та наприкінці лікування).

Результати посіву, в т. ч. тесту на чутливість

Примітка. Дані про результати посіву та тесту на чутливість беруться з "Направлення на культуральне дослідження (ТБ 06)", який повинен співпадати із записами в "Лабораторному реєстраційному журналі (мікроскопія та культуральне дослідження) (ТБ 05/2)".

Бактеріологічне дослідження мокротиння (посів) і тест на чутливість до протитуберкульозних препаратів проводяться в лабораторіях 2-го і 3-го рівнів протитуберкульозної мережі.

Для запиту на проведення бактеріологічного дослідження мокротиння відсилається "Направлення на культуральне дослідження (ТБ 06)". Ця форма також використовується для отримання інформації про результати дослідження посіву і тесту на чутливість до протитуберкульозних препаратів.

Лабораторія при позитивному посіві також може видати "Результат культурального дослідження (попередній) (ТБ 06а)", але треба зачекати "Остаточний результат" на формі "Направлення на культуральне дослідження (ТБ 06)" для перенесення інформації на Медичну картку лікування хворого на туберкульоз (ТБ 01) у відповідні поля. Попередній результат за формою "Результат культурального дослідження (попередній) (ТБ 06а)" може використовуватись лікарем для побудови тактики лікування, але попередній результат не підлягає внесенню у Медичну картку лікування хворого на туберкульоз (ТБ 01).

При позитивних результатах посівів мокротиння на МБТ, можливе дослідження на стійкість МБТ до антимікобактеріальних препаратів. У графу "Стійкість" через кому вписуються загальноприйняті міжнародні скорочення антимікобактеріальних препаратів, до яких МБТ резистентні.

Скорочення такі:

H - ізоніазид;

R - рифампіцин;

Z - піразинамід;

E - етамбутол;

S - стрептоміцин.

На цьому закінчується титульний лист Медичної картки лікування хворого на туберкульоз (ТБ 01).

Зворотній лист Медичної картки лікування хворого на туберкульоз (ТБ 01) містить такі дані.

Частина Б. Категорії та схеми лікування

Вибір відповідного режиму хіміотерапії залежить від результатів бактеріоскопічного дослідження до початку лікування, попереднього курсу протитуберкульозної терапії та ступені тяжкості хвороби.

У частині Б відмічається "Категорія" і лікування у "інтенсивній" та "підтримуючій" фазі з кількістю отриманих доз.

Режим лікування Категорії 1 призначається хворим на вперше діагностований туберкульоз легень з бактеріовиділенням, хворим на вперше діагностований туберкульоз без бактеріовиділення з розповсюдженим процесом, а також хворим на позалегеневий туберкульоз у тяжкій формі. Сюди належать хворі із туберкульозним менінгітом, дисемінованими (міліарними) формами туберкульозу, туберкульозним перикардитом, перитонітом, плевритом, туберкульозом хребта з неврологічними ускладненнями, туберкульозом легень без бактеріовиділення з деструктивним ураженням паренхіми, туберкульозом органів травлення й сечостатевих органів. Їм проводять, наприклад, таке лікування.

Інтенсивна фаза 

Підтримуюча фаза 

Всього 

Препарати 

Тривалість (міс.) 

Кількість доз 

Препарати 

Тривалість (міс.) 

Кількість доз 

Тривалість (міс.) 

Кількість доз 

HRZE або 

2 

60 

HR або  

4 

120 

6 

180 

HRZS або 

2 

60 

H3R3 або 

4 

48 

6 

108 

H3R3Z3E3 

2 

24 

HE 

6 

180 

8 

204 


Режим лікування Категорії 2 призначається хворим з будь-якими випадками повторного лікування туберкульозу (які лікувалися раніше більше одного місяця). Це хворі на "Рецидив", "Лікування після перерви", "Лікування після невдачі", "Інші". Їм призначають, наприклад, таке лікування.

Інтенсивна фаза 

Підтримуюча фаза 

Всього 

Препарати 

Тривалість (міс.) 

Кількість доз 

Препарати 

Тривалість (міс.) 

Кількість доз 

Тривалість (міс.) 

Кількість доз 

HRZES потім  

2 

90 

HRE або
H3R3E3 

5 

150 

8 

240 

HRZE або 

1 

5 

60 

8 

150 

H3R3Z3E3 

3 

36 

5 

60 

8 

96 


Режим лікування Категорії 3 призначається хворим з новими випадками з обмеженим туберкульозом легенів з негативним мазком мокротиння; а також решту новим випадкам з позалегеневим туберкульозом (за винятком описаних в Категорії 1). Їм проводять, наприклад, таку антимікобактеріальну терапію.

Інтенсивна фаза 

Підтримуюча фаза 

Всього 

Препарати 

Тривалість (міс.) 

Кількість доз 

Препарати 

Тривалість (міс.) 

Кількість доз 

Тривалість (міс.) 

Кількість доз 

HRZ або  

2 

60 

HR або  

4 

120 

6 

180 

H3R3Z3 

2 

24 

H3R3 

4 

48 

6 

72 


В клітинці "Категорія" записується номер категорії, до якої віднесено хворого (1; 2; 3). Наприклад, Категорія 2.  

Для відображення режиму хіміотерапії в Частині Б є клітинки, в які заносяться латинські позначки антимікобактеріальних препаратів відповідної схеми лікування.

Зверніть увагу!

Режим хіміотерапії записується в горизонтальному рядку!

У клітинці "Кількість отриманих доз" відмічається загальна сума отриманих хворим доз антимікобактеріальних препаратів вибраної схеми. У випадку незапланованої зміни режиму антимікобактеріальної терапії, вказати причину в колонці "Примітка".

Курс антимікобактеріальної терапії складається з початкової інтенсивної та підтримуючої фаз лікування.

Тривалість інтенсивної фази для хворих з бактеріовиділенням складає не менше 2 - 3 місяців (60 - 90 отриманих доз) та 2 місяці (60 доз) - у випадку без бактеріовиділення:

Категорія 1 - не менше 60 доз;

Категорія 2 - не менше 90 доз;

Категорія 3 - не менше 60 доз.

Інтенсивна фаза лікування проводиться в стаціонарі або амбулаторно під обов'язковим контролем прийому протитуберкульозних препаратів.

Перехід до підтримуючої фази можливий лише у разі припинення бактеріовиділення.

Тривалість підтримуючої фази залежить від тривалості лікування в інтенсивній фазі та досягнення клініко-рентгенологічної стабілізації процесу.

Наприклад:

Категорія 1 - інтенсивна фаза 2 міс. (60 доз) + підтримуюча фаза 4 місяці (120 доз). При досягненні клініко-рентгенологічної стабілізації процесу лікування припиняється.

Якщо інтенсивна фаза проводилася протягом 3 місяців (90 доз) і клініко-рентгенологічна стабілізація процесу була досягнута на шостому місяці лікування, то підтримуюча фаза повинна продовжуватися 3 місяці (90 доз).

Якщо у підтримуючий фазі на шостому місяці лікування клініко-рентгенологічна стабілізація процесу не була досягнута, то лікування продовжується до її стабілізації.

Категорія 3 - стандартний курс хіміотерапії, як правило, закінчується після прийому 180 доз (60 + 120).

Будь-які інші непередбачені записи здійснюють у стовпчику "Примітка".

Частина В. Дози антимікобактеріальних препаратів

У цій частині відмічається "Маса тіла" хворого в кілограмах та добові дози препаратів у грамах. П'ять препаратів I ряду (H, R, Z, E, S) передбачені у таблиці.

В клітинку "Інші" вписуються латинські позначки протитуберкульозних препаратів II ряду (або резерву), якщо вони використовуються в режимі антимікобактеріальної терапії:

KAN - канаміцин;

ETA - етіонамід;

LEO - левофлоксацин;

AMK - амікацин;

PAS - ПАСК;

CIP - ципрофлоксацин;

CYC - циклосерин;

CLR - кларітроміцин;

RFB - ріфабутин.

Якщо використовуються інші препарати, то вказується їх міжнародне скорочення з трьох латинських букв, а в "Примітці" вище зазначається повна розшифровка використаного скорочення для запобігання непорозумінь і помилок.

Частина Г. Прийом добових доз антимікобактеріальних препаратів

Тут є пояснення, що ліки прийняті в стаціонарі підкреслити червоним кольором. У таблицях для "інтенсивної" та "підтримуючої" фаз лікування передбачено для записів 31 день місяця і відповідно можна записати 5 та 7 антимікобактеріальних препаратів.

Кожний прийом добових доз антимікобактеріальних препаратів відмічається у відповідній клітинці таблиці ініціалами медичного працівника, під контролем якого проводився прийом препаратів. Це робиться як на стаціонарному, так і на амбулаторному етапах лікування. Відмітка про прийом ліків ставиться лише після того, як хворий прийняв добову дозу препаратів у присутності медичного працівника.

Щомісячно підраховується і відмічається кількість днів (= доз), протягом яких хворий отримував лікування, і порівнюється з плановою кількістю днів лікування для визначення кількості доз, які хворому необхідно прийняти у відповідній фазі. Для цього є стовпчики "планово", "всього", "в т. ч. в стаціонарі".

Наприкінці етапу лікування підраховується загальна кількість отриманих та запланованих доз. Сума отриманих доз записується у строках "Разом" та у Частині Б "Категорії та схеми лікування в колонці" "Кількість отриманих доз".

Основним критерієм закінчення основного курсу антимікобактеріальної терапії є припинення бактеріовиділення на тлі загоєння деструкції та каверн, або клініко-рентгенологічної стабілізації процесу, в т. ч. із загоєнням порожнини розпаду або з її збереженням.

Частина Д. Результат лікування

Передбачається вибрати тільки один результат. Якщо в кінці лікування було зроблено посів, то треба зачекати його результату, щоб визначитися із результатом лікування.

Дата закінчення лікування: _ _/_ _/_ _ _ _

Записують дату (день, місяць, рік) прийому останньої дози антимікобактеріальних препаратів основного курсу антимікобактеріальної терапії.

Частина Д: Результат лікування (якщо в кінці лікування було зроблено посів, то треба зачекати його результат)

Дата закінчення лікування: _ _/_ _/_ _ _ _ 1. Вилікування: за мазком   за посівом  

2. Вилікування клініко-рентгенологічне   3. Лікування завершене  

4. Невдале лікування: за мазком   за посівом    клініко-рентгенологічне   5. Помер: від ТБ  

від ін. причин   6. Перерване лікування    ___ днів

7. Переведений   куди _____________________________________________________________

Діагноз ТБ знятий   


1. Вилікування (за мазком; за посівом)

Вилікування - це досягнення припинення бактеріовиділення підтверджене мазком і/або посівом, та клініко-рентгенологічної стабілізації після завершення призначеного повного курсу антнмікобактеріальної терапії.

Пацієнт з негативними результатами бактеріологічного дослідження мокротиння (за мазком або посівом) в останній місяць лікування та принаймні один раз при попередніх дослідженнях та який отримав всі дози препаратів, передбачені режимом лікування, вважається вилікуваним за мазком чи посівом, тобто вилікуванням підтвердженим мазком чи посівом.

Якщо в кінці лікування було зроблено посів, то треба зачекати його результат. Іншими словами, хворий може бути вилікуваним "За Мазком" тільки в тому разі, якщо в кінці лікування не було отримано результату посіву (посів "проріс"), або взагалі посів не було зроблено.

2. Вилікування клініко-рентгенологічне

Вилікування підтверджене клініко-рентгенологічними даними, або вилікування клініко-рентгенологічне, передбачає загоєння деструкції чи каверни (якщо вони були), або досягнення клініко-рентгенологічної стабілізації.

3. Лікування завершене

Лікування завершене - це досягнення клініко-рентгенологічної стабілізації після завершення призначеного повного курсу антимікобактеріальної терапії.

Таким, що завершив лікування, вважається хворий:

у якого до початку лікування був негативний результат дослідження мокротиння за мазком і за посівом;

який отримав всі дози антимікобактеріальних препаратів, передбачені режимом лікування, і

до кінця лікування має негативні дослідження мокротиння (мазки і посіви) на всіх етапах.

До цього ж результату відносять хворих, що мали до початку лікування позитивний мазок та/або посів мокротиння, які завершили курс лікування, але не мають необхідного числа негативних аналізів мазків та/або посівів на 5-му місяці й пізніше

4. Невдале лікування (за мазком; за посівом; клініко-рентгенологічне)

Невдале лікування - це збереження або поява бактеріовиділення, підтвердженого мазком і/або посівом з відсутністю клініко-рентгенологічної стабілізації після призначеного повного курсу антимікобактеріальної терапії понад 5 місяців.

Результат лікування вважається невдалим, якщо у хворого зберігається або з'являється бактеріовиділення (за мазком або посівом) або відсутня клініко-рентгенологічна стабілізація після призначеного повного курсу антимікобактеріальної терапії понад 5 місяців..

Якщо в кінці лікування було зроблено посів, то треба зачекати його результат.

Іншими словами, хворий може мати результат "Невдале лікування" "За Мазком" тільки в тому разі, якщо в кінці лікування не було отримано результату посіву (посів "проріс"), або взагалі посів не було зроблено.

Невдале лікування клініко-рентгенологічне вважається тоді, коли бактеріовиділення (за мазком або посівом) відсутнє, але зберігається каверна чи деструкція із засівом, інфільтрацією, клінічно із кровохарканням чи спонтанним пневмотораксом тощо, тобто клініко-рентгенологічно туберкульозний процес зберігається активним, хоча бактеріовиділення відсутнє (М-, К-), тобто немає клініко-рентгенологічної стабілізації.

В разі "Невдалого лікування" хворий потребує негайної перереєстрації в Категорію 2 і початку режиму повторного лікування (заводиться нова форма Медична картка лікування хворого на туберкульоз (ТБ 01) з новим реєстраційним номером; в Журналі реєстрації випадків туберкульозу в районі (ТБ 03) та в новій формі Медична картка лікування хворого на туберкульоз (ТБ 01) в графах "Примітки" зазначається попередній районний реєстраційний номер).

5. Помер

Випадок смерті вважається тоді, коли хворий помер з будь-якої причини до закінчення призначеного повного курсу антимікобактеріальної терапії. В цих випадках диференціюють "смерть від туберкульозу" і "смерть від інших причин".

6. Перерване лікування

Цей результат реєструється у разі, коли хворий перервав лікування на два і більше місяця. Записавши "галочкою" (V) цей результат дописують цифру - на скільки днів хворий перервав лікування.

7. Переведений, куди

Переведеним або Вибулим вважається хворий, який виїхав з адміністративної території або переведений з одного відомства в інше (наприклад: звільнений з в'язниці, де почав лікування) і остаточний результат лікування якого невідомий, тобто він переведений в іншій Журнал реєстрації випадків туберкульозу в районі (ТБ 03).

8. Діагноз туберкульозу знятий

Тут ставлять "галочку" (V), якщо туберкульоз не підтвердився.

Примітки.

У примітках записують різні уточнення і непередбачені записи.

Кодові позначення:

Примітка: Порядковий номер у Районному реєстраційному номері починається з 1 кожен рік. Для всіх районів зарезервовані номери для позалегеневого ТБ - починаючи з 801 (801, 802, і т. д.)

* Вказати категорію хворого:

Категорія 1 

• Нові випадки туберкульозу легенів з позитивним мазком або посівом мокроти
• Нові випадки туберкульозу з негативним мазком з тяжкими формами туберкульозу (легеневого або позалегеневого) 

Категорія 2 

Будь-які випадки повторного лікування туберкульозу (що лікувалися раніше більше одного місяця): рецидив; лікування після перерви; лікування після невдачі; інші; 

Категорія 3 

• Нові випадки з обмеженим туберкульозом легенів з негативним мазком мокроти
• Нові випадки з не тяжким позалегеневим туберкульозом (за винятком описаних в Кат. 1) 


** Форма захворювання: ТБЛ - Легеневий; ПТБ - Позалегеневий

*** Визначення випадку:

Новий випадок (ВДТБ) 

Хворий на туберкульоз, який ніколи не лікувався протитуберкульозними препаратами або лікувався менше 1 місяця 

Рецидив / в т. ч. після стандарт. лікув. (РТБ/ПСЛ) 

РТБ - Хворий, якій успішно закінчив курс лікування та вважався вилікуваним, або з результатом "лікування завершено". РТБ може бути з (МБТ+) і з (МБТ-), з (ГІСТ+) і з (ГІСТ-). В тому числі: ПСЛ - спалах туберкульозу у пацієнтів, які отримали повноцінний основний курс лікування від туберкульозу за методикою DOTS і вважалися як вилікувані або такі, що завершили лікування, незалежно від періоду після закінчення основного курсу хіміотерапії (ОКХТ). 

Лікування після перерви (ЛПП) 

Хворий, що відновив лікування після перерви терміном 2 місяці й більше 

Невдале лікування (НЛ) 

Результат лікування вважається невдалим, якщо у хворого зберігається або з'являється бактеріовиділення (за мазком або за посівом) на 5-му місяці або в пізніші терміни лікування 

Переведений, з ... (П) 

Хворий, переведений з іншої території або з іншого відомства (іншого Журналу реєстрації випадків туберкульозу в районі (ТБ 03)), зареєстрований для продовження лікування 

Інші (І) 

Хворі на туберкульоз, які почали АМБТ і не відповідають критеріям для інших типів пацієнтів. Тяжкохворі (наприклад з кровохарканням), без бактеріоскопічних досліджень чи рентгенографії грудної порожнини, яким лікар призначає специфічну хіміотерапію, так як не виключена наявність активного туберкульозу. Сюди також відносяться хворі на хронічний туберкульоз (ХТБ) (хворі, які є позитивними за мазком або посівом в кінці курсу повторного лікування). Якщо реєструється хронічний випадок, треба у графі "Інші (І)" також зазначити "Хронічний". 


**** Фактори ризику:

В-20 позит.; В-20 негат., В-20 невідомо
після антимікобактеріальної терапії понад 5 місяців.
Попередньо ув'язнений або ув'язнений до слідчого ізолятору / в'язниці (протягом останніх 2-х років)
F10.2
F11.2
ТБ контакт 

Медпрацівник
Бездомний
Безробітний
Біженець/Іммігрант
Супутнє захворювання
Інший 


***** Коди препаратів:

H - ізоніазід; R - рифампіцин; Z - піразинамід; E - етамбутол; S - стрептоміцин; KAN - канаміцін; ETA - етіонамід; LEO - левофлоксацин; AMK - амікацин; PAS - ПАСК; CIP - ципрофлоксацин; CYC - циклосерин; CLR - кларітроміцин; RFB - ріфабутин

****** Результат лікування (вкажіть дату):

Вилікуваний 

Вилікування - це досягнення припинення бактеріовиділення, підтверджене мазком і/або посівом, та клініко-рентгенологічної стабілізації після завершення призначеного повного курсу антимікобактеріальної терапії. 

Лікування завершено 

Лікування завершене - це досягнення клініко-рентгенологічної стабілізації після завершення призначеного повного курсу антимікобактеріальної терапії. Хворий, що завершив лікування:
• у якого до початку лікування був негативним результат дослідження мокротиння за мазком і за посівом;
• який отримав всі дози препаратів, передбачені режимом лікування, і
• до кінця лікування має негативні дослідження мокротиння (мазки і посіви) на всіх етапах.
До цього ж результату відносять хворих, що мали до початку лікування позитивний мазок та/або посів мокротиння, які завершили курс лікування, але не мають необхідне число негативних аналізів мазків та/або посівів на 5-м місяці й пізніше 

Невдале лікування 

Невдале лікування - це збереження або поява бактеріовиділення, підтвердженого мазком і/або посівом з відсутністю клініко-рентгенологічної стабілізації після призначеного повного курсу антимікобактеріальної терапії понад 5 місяців.
Результат лікування вважається невдалим, якщо у хворого зберігається або з'являється бактеріовиділення (за мазком або за посівом) після 5-го місяця лікування, тобто немає клініко-рентгенологічної стабілізації процесу 

Помер 

Випадок смерті вважається тоді, коли хворий помер з будь-якої причини до закінчення призначеного повного курсу антимікобактеріальної терапії. В цих випадках диференціюють "смерть від туберкульозу" і "смерть від інших причин". 

Перерване лікування 

Цей результат реєструється у разі, коли хворий перервав лікування на два і більше місяців 

Переведений 

Вибулим вважається хворий, який виїхав з адміністративної території або переведений з одного відомства в інше (наприклад: звільнений з в'язниці, де почав лікування) і остаточний результат лікування якого невідомий (переведений в інший Журналі реєстрації випадків туберкульозу в районі (ТБ 03)) 


Діагноз туберкульозу знятий - діагноз "Туберкульоз" не підтвердився

Назва міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади, організації, у сфері управління яких перебуває заклад ___________________ 

  

МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

Форма первинної облікової документації
N 060-1/о

Затверджена наказом МОЗ України
від 8 грудня 2005 р. N 693 

Найменування та повна поштова адреса закладу, відповідальні особи якого заповнили цю форму ________________ 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 

  


 

  

 

 

 

Журнал реєстрації випадків туберкульозу
в _________________________________________ районі ТБ 03

Район N* ______

              Почато "___" ____________ 20__ р.                              Закінчено "___" ____________ 20__ р.

                                                                                                        * Коди районів:

  


N п/п 

Дата реєстрації 

Районний реєстраційний N 

Прізвище, ім'я та по батькові 

Стать ч/ж 

Дата народ-
ження / Вік 

Адреса, телефон (за місцем проживання) 

Без реєстр-
ації (БР) | Іного-
родній (І) 

Дата початку лікування і категорія * 

Форма захворю-
вання
ЛТБ/ПТБ** 

Визначення випадку*** 

Лікувальна установа 

Дата підтверд-
ження діагнозу на ЦЛКК 

Фактори ризику
(Вкажіть коди)**** 

Новий випадок (ВДТБ) 

Рецидив / в т. ч. після стандарт. лікув. РТБ/ПСЛ 

Лікування після перерви (ЛПП) 

Невдале лікування (НЛ) 

Переве-
дений з ... (П) 

Інше (І) 

Інтен-
сивна фаза 

Фаза продов-
ження 

В-20 

Усі інші фактори 

р-н; рік; поряд N 

  

  

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

  

 
_ _/_ _/_ _ 

 
_ _;_ _;____ 

  

  

  

  

  

_ _/_ _/_ _ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
_ _/_ _/_ _ 

 
_ _;_ _;____ 

  

  

  

  

  

_ _/_ _/_ _ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
_ _/_ _/_ _ 

 
_ _;_ _;____ 

  

  

  

  

  

_ _/_ _/_ _ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
_ _/_ _/_ _ 

 
_ _;_ _;____ 

  

  

  

  

  

_ _/_ _/_ _ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
_ _/_ _/_ _ 

 
_ _;_ _;____ 

  

  

  

  

  

_ _/_ _/_ _ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
_ _/_ _/_ _ 

 
_ _;_ _;____ 

  

  

  

  

  

_ _/_ _/_ _ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
_ _/_ _/_ _ 

 
_ _;_ _;____ 

  

  

  

  

  

_ _/_ _/_ _ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
_ _/_ _/_ _ 

 
_ _;_ _;____ 

  

  

  

  

  

_ _/_ _/_ _ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
_ _/_ _/_ _ 

 
_ _;_ _;____ 

  

  

  

  

  

_ _/_ _/_ _ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
_ _/_ _/_ _ 

 
_ _;_ _;____ 

  

  

  

  

  

_ _/_ _/_ _ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


Результати дослідження мокротиння 
 

Результати рентген-томогр. 

Результат лікування
(Вкажіть дату)****** 

Діаг-
ноз ТБ знято (Дата) 

При-
мітки 

Поч. 

Кінець лікування 

До початку лікування (0 міс) 

Кінець 2 міс.(нові хв..) / 3 міс. (повторне лік.) 

3 (4) місяць 

5-й місяць 
 

Кінець лікування 

Дес-
трук-
ція 

Заго-
єння дес-
трук-
ції 

Ста-
білі-
зація 

Без змін 

Не зроб-
лено 

Вилікуваний 

Ліку-
вання завер-
шено 

Невдале л кування 

Помер: від ТБ / інших причин 

Перер-
ване ліку-
вання 

Переве-
дений 

Мазок (ЗЛМ) 

Мазок (Туб) 

По-
сів 

Чутли-
вість***** 

Ма-
зок 

По-
сів 

Чут-
ли-
вість 

Ма-
зок 

По-
сів 

Чут-
ли-
вість 

Ма-
зок 

По-
сів 

Чут-
ли-
вість 

Ма-
зок 

По-
сів 

за мазком/
посівом 

клі-
ніко-
рент-
генол. 

за мазком/
посівом 

клі-
ніко-
рент-
генол. 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

48 

49 

50 

51 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом МОЗ України
від 8 грудня 2005 р. N 693 


Журнал реєстрації випадків туберкульозу
в _______________________ районі ТБ 03

(Інструкція щодо заповнення)

До Журналу реєстрації випадків туберкульозу в районі ТБ 03 (ф. N 060-1/0) (далі - ТБ 03) заносяться всі хворі на туберкульоз відповідного району, на яких заводиться Медична картка лікування хворого на туберкульоз (ТБ 01) (сюди відносяться також "Іногородні" і "Без реєстрації", для них робиться спеціальна помітка (див. далі)).

Виключення: ведеться окремий Журнал реєстрації випадків туберкульозу в районі (ТБ 03) для хворих на позалегеневий туберкульоз, які знаходяться на диспансерному обліку у відділенні позалегеневого туберкульозу в протитуберкульозного диспансеру адміністративної території. Проте і в цьому Журналі реєстрації випадків туберкульозу в районі (ТБ 03) дотримується принцип районної реєстрації хворих у відповідних районах з унікальними районними реєстраційними номерами для коректної порайонної звітності (див. далі).

Журнал заповнюється тільки районним координатором (фтизіатром). В процесі заповнення Журналу реєстрації випадків туберкульозу в районі (ТБ 03), районний координатор паралельно контролює правильне ведення та своєчасність заповнення Медичної картки лікування хворого на туберкульоз (ТБ 01).

Для заповнення Журналу реєстрації випадків туберкульозу в районі (ТБ 03) використовується Медична картка лікування хворого на туберкульоз (ТБ 01).

Для своєчасного оновлення інформації в Журналі реєстрації випадків туберкульозу в районі (ТБ 03) слід дотримуватися таких термінів передачі інформації з Медичної картки лікування хворого на туберкульоз (ТБ 01) (копія або сама форма Медичної картки лікування хворого на туберкульоз (ТБ 01) в протитуберкульозний заклад (тубзаклад) - протитуберкульозний стаціонар (тубстаціонар) або протитуберкульозний кабінет (тубкабінет) районного рівня:

• При встановленні діагнозу туберкульозу і реєстрації хворого: всі форми ТБ 01 (Медична картка лікування хворого на туберкульоз (ТБ 01).

Мінімум один раз у квартал: форми ТБ 01 (Медичні картки лікування хворого на туберкульоз (ТБ 01), які відповідають таким критеріям:

- закінчення інтенсивної фази лікування (другий або третій місяць лікування), а при продовженні інтенсивної фази лікування на 1 міс. - 3 (4) міс. лікування; або до цього, якщо був результат "Помер", "Переведений" або "Діагноз туберкульозу знятий";

- 5-й місяць лікування;

- 6-й (8-й) місяць лікування;

- закінчення лікування.

Детальні інструкції

Журнал реєстрації випадків туберкульозу в районі (ТБ 03) містить титульну сторінку, де зазначені:

найменування закладу,

початок і закінчення записів у журналі

коди районів тієї чи іншої адміністративної території.

На зворотній титульній сторінці відмічені різні кодові позначення.

Далі розпочинається власне Журнал реєстрації випадків туберкульозу в районі (ТБ 03) та його графи.

N п/п (графа 1)

Записують порядковий номер запису в Журналі реєстрації випадків туберкульозу в районі (ТБ 03).

Ця графа має номер 1, але вона не є обов'язковою у всіх журналах такого типу. Наприклад, у "Журналі реєстрації випадків туберкульозу в адміністративній території (ТБ 03)" ця графа не є обов'язковою, тому що всі порядкові записи співпадатимуть із останніми цифрами реєстраційного номеру.

Оскільки районні реєстраційні номери присвоюються в головній установі - протитуберкульозному диспансері Автономної республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя після висновку МСЕК, то у "Журнал реєстрації випадків туберкульозу в районі (ТБ 03)" порядковий номер не співпадатиме із останніми цифрами реєстраційного номеру. Тут ця графа 1 (N п/п) потрібна.

Дата реєстрації (графа 2)

Відмічається дата реєстрації хворого. Число, місяць і рік повинні бути записані так: число/місяць/рік (Наприклад: 22 травня 2003 року необхідно написати - 22/05/03).

У цьому стовпчику записується дата, коли хворий був зареєстрований у єдиному територіальному "Журналі реєстрації випадків туберкульозу в адміністративній території (ТБ 03)". У деяких районах хворі з підозрою на туберкульоз можуть не мати офіційного реєстраційного номера до підтвердження діагнозу головною протитуберкульозною установою на ЦЛКК. З огляду на те, що усі хворі з підозрою на туберкульоз відразу починають лікування, офіційний реєстраційний номер може бути привласнений уже після початку курсу протитуберкульозної терапії.

Районний реєстраційний номер (графа 3)

Районний реєстраційний номер складається з двозначного "Коду району"; "Двох останніх цифр року"; "Порядкового номеру".

Кожний район адміністративної території має свій код.

"Порядковий номер" кожного нового року починається з "1". Для всіх районів зарезервовані номери для позалегеневого ТБ - починаючи з 801 (801, 802 і т. д.) чи з 1801 (1801, 1802 і т. д.).

Для хворих на позалегеневий туберкульоз, які ведуться в центральному протитуберкульозному диспансері адміністративної території, відведено окремий Журнал реєстрації випадків туберкульозу в районі. (ТБ 03). В цьому Журналі реєстрації випадків туберкульозу в районі (ТБ 03) вони матимуть унікальні номери відповідно до коду свого району, але з порядковими номерами від 801 чи 1801 і т. д. Таким чином, не буде дублювання районних реєстраційних номерів.

Примітка: Позалегеневий туберкульоз, який ведеться в центральному протитуберкульозному диспансері адміністративної території, - це єдине виключення із правил. Всі інші хворі на туберкульоз повинні бути зареєстровані в одному й тому ж районному журналі (включаючи хворих без реєстрації та іногородніх - для них робиться відповідна помітка в графі 7 (див. далі)).;

Наприклад, "Районний реєстраційний номер 07; 04: 256 " означає, що хворого було зареєстровано, наприклад, у Звенигородському районі у 2004 році, з порядковим номером 256 у відповідному районі та році.

Після реєстрації хворого в Журналі реєстрації випадків туберкульозу в районі (ТБ 03), його реєстраційний номер записується в Медичній картці лікування хворого на туберкульоз (ТБ 01) у графі Районний реєстраційний номер.

Прізвище, ім'я та по батькові, стать (Ч/Ж), дата народження / вік хворого (графи 4, 5, 6)

Цю інформацію беруть з Медичної картки лікування хворого на туберкульоз (ТБ 01). Стать записують скорочено: Ч - чоловіча; Ж - жіноча. У верхній клітинці графи записують дату народження, у нижній - кількість років,

  

12/01/45 

Наприклад, 

___________ .

  

59 


Адреса, телефон (за місцем проживання) (графа 7)

Записуються адреса (повністю: вулиця, N будинку, N квартири) та телефон хворого за місцем проживання (там де його можна буде знайти у разі перерви в лікуванні).

Без реєстрації (БР) / Іногородній (І) (графа 8)

Якщо хворий "Іногородній (І)" (тобто має паспортну реєстрацію в іншому місті іншої адміністративної території) або "Без (паспортної) реєстрації (БР)", додатково робиться відповідна помітка в цій графі: "І" у верхній частині клітинки, або "БР" - у нижній.

Дата початку лікування і категорія (графа 9) - у верхньому рядку відмічається дата початку лікування, в нижньому - категорія хворого.

  

29/01/04 

Наприклад, 

___________ 

  

кат. 1 


Категорія 1 

1) хворі на вперше діагностований туберкульоз легень з бактеріовиділенням,
2) хворі на вперше діагностований туберкульоз без бактеріовиділення з розповсюдженим процесом,
3) хворі на позалегеневий туберкульоз у тяжкій формі: хворі із туберкульозним менінгітом, дисемінованими (міліарними) формами туберкульозу, туберкульозним перикардитом, перитонітом, плевритом, туберкульозом хребта з неврологічними ускладненнями, туберкульозом легень без бактеріовиділення з деструктивним ураженням паренхіми, туберкульозом органів травлення й сечостатевих органів, їм проводять таке лікування 

Категорія 2 

Будь-які випадки повторного лікування туберкульозу (що лікувалися раніше більше одного місяця): рецидив; лікування після перерви; лікування після невдачі; інші 

Категорія 3 

1) нові випадки з обмеженим туберкульозом легенів з негативним мазком мокротиння
2) нові випадки з позалегеневим туберкульозом (за винятком описаних в Кат. 1) 


З певних причин дата початку лікування не завжди може співпадати з датою реєстрації хворого. Так, у випадках госпіталізації пацієнтів без відвідування диспансерного відділення за станом хворого, антимікобактеріальна терапія може бути призначена на 4 - 6 тижнів раніше від реєстрації. Але для когортного аналізу використовується дата реєстрації хворого. Таким чином, можлива ситуація коли пацієнта буде віднесено в наступну когорту (згідно дати його реєстрації).

Форма захворювання (графа 10)

При реєстрації туберкульозу легеневої або комбінованої (легеневої + позалегеневої) локалізації слід ставити відмітку "ЛТБ", позалегеневої - "ПТБ".

Визначення випадку (графи 11 - 16)

Заносяться кодові позначення:

• ВДТБ - Новий випадок (вперше виявлений). Сюди відносять хворого на туберкульоз, який ніколи не лікувався антимікобактеріальними препаратами або який лікувався ними менше місяця.

• РТБ (/ПСЛ) - Рецидив ТБ. До нього відноситься хворий, який успішно закінчив основний курс антимікобактеріальної терапії та вважався вилікуваним, або закінчив з результатом "лікування завершено". Рецидив туберкульозу може бути з (МБТ+) і з (МБТ-), з (ГІСТ+) і з (ГІСТ-), в тому числі ПСЛ (після стандартного лікування), коли відмічається спалах туберкульозу у пацієнтів, які отримали повноцінний основний курс лікування від туберкульозу за методикою DOTS і вважалися як вилікувані або з результатом "лікування завершено", незалежно від періоду після закінчення основного курсу хіміотерапії (ОКХТ).

• ЛПП - Лікування після перерви. Воно можливе у пацієнта, який почав знову лікування після перерви більшої, ніж 2 місяці, незалежно від того, чи залишилась бактеріоскопія позитивною, чи отриманий мазок-негативний результат.

• НЛ - Невдале лікування вважається у хворого, у якого зберігається або з'являється бактеріовиділення (за мазком або за посівом) на 5-му місяці або в більш пізні терміни лікування.

• П - Переведений з ... - це хворий, який переведений з іншої території або з іншого відомства (з іншого Журналу реєстрації випадків туберкульозу в районі (ТБ 03)), та зареєстровані для продовження лікування.

• І - Інше. В цій графі можна записувати хворих на туберкульоз, які почали антимікобактеріальну терапію і не відповідають критеріям для інших типів пацієнтів. Тяжкохворі (наприклад, з кровохарканням), без бактеріоскопічних досліджень чи рентгенографії грудної порожнини, яким лікар призначає специфічну антимікобактеріальну терапію, оскільки не виключена наявність активного туберкульозу. Сюди також відносяться хронічні випадки туберкульозу (це хворі, які є позитивними за мазком або посівом в кінці курсу повторного лікування). Якщо реєструється хронічний випадок, то також зазначити "Хронічний".

Примітка. Якщо пацієнта віднесено до випадків Рецидив, Переведено, Невдале лікування, або Лікування після перерви, то на нього заповнюється нова Медична картка лікування хворого на туберкульоз (ТБ 01) з новим районним реєстраційним номером. Попередня Медична картка лікування хворого на туберкульоз (ТБ 01) зберігається у тому медичному закладі, де хворий лікувався раніше. Для хворих, які продовжують лікуватися у іншому закладі, передаються копії попередньої Медичної картки лікування хворого на туберкульоз (ТБ 01); попередній районний реєстраційний номер зазначається в Журналі реєстрації випадків туберкульозу в районі (ТБ 03) в графі "Примітки", а також у новій Медичній картці лікування хворого на туберкульоз (ТБ 01) в графі "Примітки".

Лікувальна установа (Інтенсивна фаза, Фаза продовження) (графи 17, 18)

Тут зазначається той заклад, в якому хворий отримує антимікобактеріальні препарати залежно від фази лікування (інтенсивна фаза, фаза продовження)

Дата підтвердження діагнозу на ЦЛКК (Центральна лікарська консультаційна комісія) (графа 19)

Відмічається дата комісійного встановлення остаточного діагнозу туберкульозу.

Фактори ризику (графи 20 - 21)

Якщо у хворого є ті чи інші фактори ризику, то сюди заносяться відповідні коди (50 - 62). Ці фактори ризику та їх коди є у Медичній картці лікування хворого на туберкульоз (ТБ 01), а також вони роз'яснені на звороті титульної сторінки Журналу реєстрації випадків туберкульозу в районі (ТБ 03).

50. цукровий діабет, пневмоконіоз, імунодефіцитні стани
51. В-20 позит. В-20 негат. В-20 невідомо
52. Попередньо ув'язнений або ув'язнений до слідчого ізолятору / в'язниці (протягом останніх 2-х років)
53. F 10.2
54. F 11.2
55. ТБ контакт 

56. Медпрацівник
57. Бездомний
58. Безробітний
59. Біженець / Іммігрант
60. Супутнє захворювання
61. Інший 


Шифр "В-20" призначено для хворих на ВІЛ/СНІД. Для нього відведена окрема графа 19. Сюди вписуються наступні коди згідно результатам тестування на ВІЛ/СНІД: 50 - ВІЛ/СНІД позитивний, 51 - ВІЛ/СНІД негативний, 52 - ВІЛ/СНІД невідомо.

Усі інші фактори ризику зазначаються через кому у наступній графі 20. Серед них зустрічаються наступні шифри:

"F10.2" - для хворих, які страждають на алкоголізм (код 54);

"F11.2" - для хворих, які є споживачами наркотиків (код 55) і т. д.

Результати дослідження мокротиння (графи 22 - 36)

Результати аналізу мазка

До початку лікування (0 міс)

Результати досліджень мокротиння, які були проведені до початку лікування, дозволяють визначити категорії лікування пацієнтів і призначити раціональне лікування. Крім того, вони необхідні для стеження за ефективністю лікування.

У всіх випадків з підозрою на туберкульоз необхідно провести триразове дослідження мазків мокротиння на присутність кислотостійких бактерій (КСБ), синонім - кислотостійких паличок (КСП). Первинне дослідження мокротиння, звичайно, проводиться в клініко-діагностичних лабораторіях загальної лікувальної мережі. Результати цього дослідження вносяться в графі 22 - "Мазок (ЗЛМ)".

Для уточнення діагнозу хворого з підозрою на туберкульоз, мікроскопію повторюють в установі протитуберкульозної служби, в якій проводиться триразова мікроскопія мокротиння на КСБ. Результати цих досліджень вносяться в графі 23 - "Мазок (туб)".

Результат і лабораторний номер переносяться з Медичної картки лікування хворого на туберкульоз (ТБ 01) в Журнал реєстрації випадків туберкульозу в районі (ТБ 03) (у верхньому полі - результат, у нижньому - лабораторний номер). Лабораторний номер складається з номера лабораторії та порядкового номеру (наприклад, Лаб. N 02; 675); потрібно повністю перенести весь лабораторний номер в Журнал реєстрації випадків туберкульозу в районі (ТБ 03) у такому ж вигляді (в даному випадку 02; 675).

Якщо результат досліджень позитивний, то в полі "Мазок" вказується найбільший ступінь позитивного результату (допустимі значення: [3+], [2+], [1+] або число КСБ в 100 полях зору, якщо [4 - 9 КСБ]). Якщо аналіз всіх 3 зразків мокротиння дав негативний результат, то записують [Негатив.].

В ході лікування

В ході лікування дослідження мокротиння проводиться з метою оцінки ефективності лікування. Терміни проведення контролю за лікуванням залежать від режиму лікування і його ефективності (двократно на 2 - 3, (3 - 4), 5 місяцях та наприкінці лікування).

Наприклад, на 2 міс. лікування в протитуберкульозній службі з лабораторним номером 11; 254 було отримано такі результати трьох слайдів тесту мікроскопії: 1+, 2+, 8 КСБ. В цьому випадку у колонці "Кінець 2 міс. (нові хворі)..."

  

2+ 

в графі 26 "Мазок" вказують: 

________ 

  

11; 254 


Якщо інтенсивна фаза тривалістю 2 чи 3 міс продовжується на 1 міс, то обстеження проводять відповідно на 3 чи 4 міс лікування.

Результати посіву та тесту на чутливість

Бактеріологічне дослідження мокротиння (посів) і тест на чутливість до протитуберкульозних препаратів проводять в лабораторіях 2-го і 3-го рівнів протитуберкульозної мережі.

Результати посіву вписують аналогічно тесту мікроскопії (у верхньому полі - результат, у нижньому - лабораторний номер). Лабораторний номер завжди один і той же для посіву і тесту на стійкість МБТ до антимікобактеріальних препаратів.

При позитивних результатах посівів мокротиння на МБТ, необхідне дослідження на стійкість МБТ до антимікобактеріальних препаратів. У графу "Чутливість" через кому вписуються міжнародні скорочення назв препаратів, до яких МБТ резистентні:

H - ізоніазид;

R - рифампіцин;

Z - піразинамід;

E - етамбутол;

S - стрептоміцин;

Під кінець лікування, як правило, немає необхідності проводити дослідження мокротиння на чутливість МБТ до антимікобактеріальних препаратів.

Результати рентгентомографії (графи 37 - 41)

Колонка "Деструкція" (графа 37) відмічається "галочкою" (V), якщо є деструкція, згідно з даними на початку лікування. Наявність каверн входить у дефініцію деструкції.

Колонки "Загоєння деструкції", "Стабілізація", "Без змін", "Не зроблено" (графі 38 - 41) заповнюються після закінчення основного курсу хіміотерапії (ОКХТ).

У колонці "Загоєння деструкції" (графа 38) слід ставити цифру, яка означає місяць лікування, на якому зафіксовано загоєння деструкції. Якщо після закінчення ОКХТ не відбулося загоєння деструкції, то відмітити "Ні".

При туберкульозі без розпаду та бактеріовиділення після закінчення ОКХТ в колонці "Стабілізація" (графа 39) ставити цифру, яка означає місяць лікування, з якого відмічена клініко-рентгенологічна стабілізація процесу. Якщо після закінчення ОКХТ не відбулося стабілізації, відмітити "Ні".

Можливий варіант клініко-рентгенологічної стабілізації процесу при наявності порожнини розпаду. В цьому випадку відмічається колонка "Загоєння деструкції" - "Ні", а в колонці "Стабілізація" - вказується місяць лікування.

Колонка "Не зроблено" (графа 41) відмічається "галочкою" (V) у разі, холи рентген-контроль не зроблено після закінчення ОКХТ.

Результат лікування (вкажіть дату) (графи 42 - 49)

Заноситься дата закінчення основного курсу хіміотерапії (ОКХТ) за стандартними схемами або припинення лікування з інших причин у відповідну колонку згідно отриманих результатів. Вкажіть тільки один результат лікування.

Вилікуваний (за мазком / посівом, клініко-рентгенологічно) (графи 42 - 43)

Вилікування - це досягнення припинення бактеріовиділення, підтверджене мазком і/або посівом, та клініко-рентгенологічної стабілізації після завершення призначеного повного курсу антимікобактеріальної терапії.

Пацієнт з негативними результатами бактеріологічного дослідження мокротиння (за мазком або за посівом) в останній місяць лікування та принаймні один раз при попередніх дослідженнях та який отримав всі дози препаратів, передбачені режимом лікування, вважається вилікуваним. Якщо в кінці лікування було зроблено посів, то треба зачекати його результат. Іншими словами, хворий може бути вилікуваним "За мазком" тільки в тому разі, якщо в кінці лікування не було отримано результату посіву (посів "проріс"), або взагалі посів не було зроблено. У графі 42 записи роблять таким чином: М-25/05/04 або П-/28/05/04, де М - мазок, П - посів (або К - культуральне дослідження).

Враховуючи те, що при (М-), (П-) може клініко-рентгенологічно може бути активний туберкульозний процес і навіть його прогресування, то в Україні слід додатково стежити за вилікуванням клініко-рентгенологічним методом (графа 43). Пишуть "Так" або "Ні" і дату.

Лікування завершено (графа 44)

Лікування завершене - це досягнення клініко-рентгенологічної стабілізації після завершення призначеного повного курсу антимікобактеріальної терапії.

"Завершив лікування" вважається хворий:

• у якого до початку лікування був негативним результат дослідження мокротиння за мазком і за посівом;

• який отримав всі дози препаратів, передбачені режимом лікування, і

• до кінця лікування має негативні дослідження мокротиння (мазки і посіви) на всіх етапах.

До цього ж результату відносять хворих, що мали до початку лікування позитивний мазок та/або посів мокротиння, які завершили курс лікування, але не мають необхідне число негативних аналізів мазків та/або посівів на 5-м місяці і пізніше.

Невдале лікування (за мазком / посівом), клініко-рентгенологічно (графи 45 - 46)

Невдале лікування - це збереження або поява бактеріовиділення, підтвердженого мазком і/або посівом з відсутністю клініко-рентгенологічної стабілізації після призначеного повного курсу антимікобактеріальної терапії понад 5 місяців.

Результат лікування вважається невдалим, якщо у хворого зберігається або з'являється бактеріовиділення (за мазком або за посівом) після 5-го місяця лікування. Якщо в кінці лікування було зроблено посів, то треба зачекати його результат. Іншими словами, хворий може мати результат "Невдале лікування" "За мазком" тільки в тому разі, якщо в кінці лікування не було отримано результату посіву (посів "проріс"), або взагалі посів не було зроблено.

Невдале лікування клініко-рентгенологічно (графа 43) записується тоді, коли мазком і посівом бактеріовиділення не виявлено, але клініко-рентгенологічно спостерігається спалах туберкульозу, його ускладнення, тобто відсутня стабілізація процесу.

В разі "Невдалого лікування" хворий потребує негайної перереєстрації в Категорію II і початку режиму повторного лікування (заводиться нова форма ТБ 01 з новим реєстраційним номером; в Журналі ТБ 03 та в новій формі ТБ 01 в графах "Примітки" зазначається попередній районний реєстраційний номер).

Помер (графа 47)

Випадок смерті вважається тоді, коли хворий помер з будь-якої причини до закінчення призначеного повного курсу антимікобактеріальної терапії. В цих випадках диференціюють "смерть від туберкульозу" і "смерть від інших причин".

Хворий помер з будь-якої причини до закінчення ОКХТ. Тут бажано відмітити помер від туберкульозу чи від інших причин (вказати яка причина) і дата.

Перерване лікування (графа 48)

Цей результат реєструється у разі, коли хворий перервав лікування на два і більше місяця.

Переведений (графа 49)

Вибулим вважається хворий, який виїхав з адміністративної території або переведений з одного відомства в інше (наприклад: звільнений з в'язниці, де почав лікування) і остаточний результат лікування якого невідомий (переведений в іншій Журнал реєстрації випадків туберкульозу в районі (ТБ 03).

Діагноз ТБ знято (Дата) (графа 50)

Діагноз "Туберкульоз" не підтвердився.

Примітки (графа 51)

Заносяться спеціальні примітки. Наприклад, попередній районний реєстраційний номер, якщо реєструється хворий на повторне лікування; або роз'яснюються скорочення назв препаратів, які були використані в графі "Чутливість", але не зазначені серед кодових позначень на звороті титульної сторінки Журналу реєстрації випадків туберкульозу в районі (ТБ 03).

Назва міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади, організації, у сфері управління яких перебуває заклад ___________________ 

  

МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

Форма первинної облікової документації
N 252-1/о

Затверджена наказом МОЗ України
від 8 грудня 2005 р. N 693 

Найменування та повна поштова адреса закладу, відповідальні особи якого заповнили цю форму ________________ 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 

  


 

  

 

 

 

ЛАБОРАТОРНИЙ РЕЄСТРАЦІЙНИЙ ЖУРНАЛ
(мікроскопія)
ТБ 04/1

              Почато "___" ____________ 20__ р.                              Закінчено "___" ____________ 20__ р.

 

  

 


* Коди лабораторій див. на звороті титульної сторінки

Коди лабораторій

Лабораторія 3-го рівня:

N лабораторії - Назва лікувально-профілактичного закладу, поштова адреса і телефон

____________ - ______________________________________________________________________

Лабораторії 2-го рівня:

____________ - ______________________________________________________________________
____________ - ______________________________________________________________________
____________ - ______________________________________________________________________

Лабораторії 1-го рівня:

____________ - ______________________________________________________________________
____________ - ______________________________________________________________________
____________ - ______________________________________________________________________
____________ - ______________________________________________________________________
____________ - ______________________________________________________________________
____________ - ______________________________________________________________________
____________ - ______________________________________________________________________
____________ - ______________________________________________________________________
____________ - ______________________________________________________________________
____________ - ______________________________________________________________________

Лабораторний N 

Дата збору

-----------

Дата доставки 

Прізвище, ім'я, по батькові хворого 

Районний реєстраційний N* 

Стать Ч/Ж 

Рік народження 

Адреса, район 

Лікувальний заклад, звідки відправлено біоматеріал

-----------------------------

Прізвище, ім'я, по батькові лікаря, телефон 

N лаб.; поряд N 

р-н; рік; поряд. N 

8  

 
_ _; _______ 

 
-----------
 

  

 
_ _; _ _; _______ 

  

  

  

 
-----------------------------
 

 
_ _; _______ 

 
-----------
 

  

 
_ _; _ _; _______ 

  

  

  

 
-----------------------------
 

 
_ _; _______ 

 
-----------
 

  

 
_ _; _ _; _______ 

  

  

  

 
-----------------------------
 

 
_ _; _______ 

 
-----------
 

  

 
_ _; _ _; _______ 

  

  

  

 
-----------------------------
 

 
_ _; _______ 

 
-----------
 

  

 
_ _; _ _; _______ 

  

  

  

 
-----------------------------
 

 
_ _; _______ 

 
-----------
 

  

 
_ _; _ _; _______ 

  

  

  

 
-----------------------------
 

 
_ _; _______ 

 
-----------
 

  

 
_ _; _ _; _______ 

  

  

  

 
-----------------------------
 

 
_ _; _______ 

 
-----------
 

  

 
_ _; _ _; _______ 

  

  

  

 
-----------------------------
 

 
_ _; _______ 

 
-----------
 

  

 
_ _; _ _; _______ 

  

  

  

 
-----------------------------
 

 
_ _; _______ 

 
-----------
 

  

 
_ _; _ _; _______ 

  

  

  

 
-----------------------------
 


____________
* Для пацієнтів, які зареєстровані як хворі на туберкульоз (районний реєстраційний номер взяти із "Направлення на мікроскопічне дослідження (ТБ 05)"

Біологічний матеріал 

Мета проведення дослідження 

Результати мікроскопії 

Дата видачі результату 

Підпис лаборанта 

Примітки 

Мокротиння 

Інший (зазначити) 

Діагностика 

Контроль хіміотерапії / місяць основного курсу лікування 

Інша (диспансеризація і т. п.) 

Дата дослідження 

Нового випадку 

Випадку повторного лікування 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

  

  

  

  

 
--------------
 

  

 
-----------
 

 
-----------
 

 
----------- 

  

  

  

  

  

  

  

 
--------------
 

  

 
-----------
 

 
-----------
 

 
----------- 

  

  

  

  

  

  

  

 
--------------
 

  

 
-----------
 

 
-----------
 

 
----------- 

  

  

  

  

  

  

  

 
--------------
 

  

 
-----------
 

 
-----------
 

 
----------- 

  

  

  

  

  

  

  

 
--------------
 

  

 
-----------
 

 
-----------
 

 
----------- 

  

  

  

  

  

  

  

 
--------------
 

  

 
-----------
 

 
-----------
 

 
----------- 

  

  

  

  

  

  

  

 
--------------
 

  

 
-----------
 

 
-----------
 

 
----------- 

  

  

  

  

  

  

  

 
--------------
 

  

 
-----------
 

 
-----------
 

 
----------- 

  

  

  

  

  

  

  

 
--------------
 

  

 
-----------
 

 
-----------
 

 
----------- 

  

  

  

  

  

  

  

 
--------------
 

  

 
-----------
 

 
-----------
 

 
----------- 

  

  

  


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом МОЗ України
від 8 грудня 2005 р. N 693 


ЛАБОРАТОРНИЙ РЕЄСТРАЦІЙНИЙ ЖУРНАЛ
(мікроскопія)
ТБ 04/1

(Інструкція щодо заповнення)

"Лабораторний реєстраційний журнал (мікроскопія) ТБ 04/1 (N 252-1/0)" (далі - ТБ 04/1) заповнюється фельдшером-лаборантом клініко-діагностичної (бактеріологічної) лабораторії I рівня, в яку направляється біологічний матеріал, на підставі даних "Направлення на мікроскопічне дослідження (ТБ 05)" та результатів проведених мікроскопічних досліджень.

"Лабораторний реєстраційний журнал (мікроскопія) (ТБ 04/1)" складається із титульної сторінки, її звороту та таблиць власне журналу.

На титульній сторінці "Лабораторного реєстраційного журналу (мікроскопія) (ТБ 04/1)" записують Найменування закладу, в якому заведено і ведеться "Лабораторний реєстраційний журнал (мікроскопія) (ТБ 04/1)". Під цією назвою записують назву лабораторії, її номер, поштову адресу і телефон. Далі записують число, місяць і рік, коли розпочато і закінчено ведення "Лабораторного реєстраційного журналу (мікроскопія) (ТБ 04/1)"

На звороті титульної сторінки записують коди (номера) лабораторій адміністративної території 3-го, 2-го і 1-го рівнів. Записи роблять у такому порядку:

N лабораторії, назва лікувально-профілактичного закладу, в якому знаходиться лабораторія, її поштова адреса і телефон.

Власне "Лабораторний реєстраційний журнал (мікроскопія) (ТБ 04/1)" оформлений у вигляді таблиці на 2-х сторінках, на кожній з яких можна зробити записи про 10 хворих.

Сторінка 1. "Лабораторного реєстраційного журналу (мікроскопія) (ТБ 04/1)"

Лабораторний номер (графа 1)

Лабораторний номер складається із двозначного "Номера лабораторії" та "Порядкового номеру", тобто номеру запису в "Лабораторному реєстраційному журналі (мікроскопія) (ТБ 04/1)"

"Порядковий номер" кожного нового року починається з "1".

Кожна лабораторія має свій номер або код.

Прийняті наступні двозначні коди лабораторій:

Лабораторії 3-го рівня переважно присвоюють номер 10.

Лабораторіям 2-го рівня присвоюють номери з 11 до 30

Лабораторіям 1-го рівня - з 31 і далі.

Наприклад, "Лабораторний номер 10; 356" означає, що лабораторне дослідження проведене в лабораторії з кодом "10" (центральна лабораторія адміністративної території) з порядковим номером "356".

Дата збору / Дата доставки матеріалу (графа 2)

Через риску проставляються дати, коли біологічний матеріал був зібраний та коли доставлений у лабораторію на дослідження.

Прізвище, ім'я, по батькові хворого (графа 3) - розбірливо та повністю записується прізвище та ім'я та по батькові пацієнта.

Районний реєстраційний номер хворого (графа 4)

Районний реєстраційний номер вказується тільки для пацієнтів, які зареєстровані як хворі на туберкульоз. Районний реєстраційний номер слід взяти із "Направлення на мікроскопічне дослідження (ТБ 05)". Він складається із N району, року взяття на облік та порядкового номеру в Журналі реєстрацій випадків туберкульозу в районі (ТБ 03).

Стать (графа 5)

 Необхідно поставити відповідно: Ч - чоловік, Ж - жінка.

Рік народження (графа 6)

Вписують рік народження пацієнта.

Адреса, район (графа 7)

У графі записується повна адреса, район та телефон пацієнта за адресою проживання. Дуже важливо записати повну адресу пацієнта для того, щоб його можна було знайти у разі, якщо він не з'явився в лабораторію або в поліклініку за результатами аналізів.

Лікувальний заклад, звідки відправлено біоматеріал / Прізвище, ім'я, по батькові лікаря, телефон (графа 8)

Розбірливо записується "Лікувальний заклад, звідки відправлено біоматеріал" та "Прізвище, ім'я, по батькові лікаря", який направив матеріал на дослідження, а також його телефон.

Сторінка 2 "Лабораторного реєстраційного журналу (мікроскопія) (ТБ 04/1)"

Біологічний матеріал (графа 9 та 10)

Якщо біологічний матеріал "Мокротиння", у відповідній графі (9) це відмічається "галочкою" (V). Якщо біологічний матеріал "Інший", то повна назва цього матеріалу зазначається в графі 10.

Мета проведення дослідження (графи 11 - 14)

Мета проведення дослідження відмічається "галочкою" (V) у відповідній графі. Цю інформацію беруть із "Направлення на мікроскопічне дослідження (ТБ 05)"

"Діагностика" "Нового випадку" (графа 11) означає діагностику підозрюваного на туберкульоз, який ніколи не лікувався антимікобактеріальними препаратами (протитуберкульозними препаратами) або лікувався тривалістю меншою 1 місяця.

Підозрюваним на туберкульоз вважається пацієнт, у якого є характерні для туберкульозу симптоми та/або рентгенфлюорографічно виявлена патологія.

"Діагностика" "Випадку повторного лікування" (графа 12) означає діагностику підозрюваного на туберкульоз, який раніше лікувався антимікобактеріальними препаратами протягом 1 місяця або більше.

"Контроль хіміотерапії / Місяць основного курсу лікування" (графа 13) свідчить про те, що дослідження проводиться протягом основного курсу антимікобактеріальної терапії. Крім "галочки" (V) ставиться також, який місяць вже проводиться основний курс лікування, тобто антимікобактеріальної терапії.

"Інша (диспансеризація і т. п.)" (графа 14)

Сюди відносять усі інші випадки проведення дослідження, зокрема проведення дослідження у пацієнтів після основного курсу антимікобактеріальної терапії і усі інші випадки диспансерного обстеження.

Результати мікроскопії / Дата дослідження (графи 15 - 17)

Заповнюється за результатами дослідження 1, 2 і 3 проб мокротиння або іншого біологічного матеріалу. У верхньому полі зазначається результат дослідження, у нижньому - дата дослідження.

Зазначають такі результати дослідження:

"Негативний" - якщо в пробі біологічного матеріалу кислотостійкі бактерії (КСБ) не знайдені в 300 полях зору або знайдені від 1 до 3 на 100 полів зору. Наприклад, "Негат. | 04/11/04".

У разі, коли КСБ знайдені, то поряд з відповідним номером (1, 2 або 3) зразку мокротиння результат записують залежно від інтенсивності бактеріовиділення:

1) "3+" - якщо в полі зору більше 10 КСБ;

2) "2+" - якщо в полі зору від 1 до 10 КСБ;

3) "1+" - якщо на 100 полів зору знайдено від 10 до 99 КСБ;

4) "4-9 КСБ" - якщо на 100 полів зору знайдено від 4 до 9 КСБ, то слід записати точну цифру знайдених КСБ.

Дата видачі результату (графа 18)

Проставляють дату (число, місяць, рік) видачі результату.

Підпис лаборанта (графа 19)

Підпис лаборанта, який видав результат мікроскопії мазка.

Примітка (графа 20)

Відмічають випадки направлення в лабораторію неякісного зразка мокротиння (слина!) або іншого біоматеріалу, та випадки неправильного заповнення "Направлення на мікроскопічне дослідження (ТБ 05)".

Назва міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади, організації, у сфері управління яких перебуває заклад ___________________ 

  

МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

Форма первинної облікової документації
N 252-2/о

Затверджена наказом МОЗ України
від 8 грудня 2005 р. N 693 

Найменування та повна поштова адреса закладу, відповідальні особи якого заповнили цю форму ________________ 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 

  


 

  

 

 

 

ЛАБОРАТОРНИЙ РЕЄСТРАЦІЙНИЙ ЖУРНАЛ
(культуральні дослідження)
ТБ 04/2

              Почато "___" ____________ 20__ р.                              Закінчено "___" ____________ 20__ р.

  

  


* Коди лабораторій див. на звороті титульної сторінки

Коди лабораторій

Лабораторія 3-го рівня:

N лабораторії - Назва лікувально-профілактичного закладу, поштова адреса і телефон

____________ - ______________________________________________________________________

Лабораторії 2-го рівня:

____________ - ______________________________________________________________________
____________ - ______________________________________________________________________
____________ - ______________________________________________________________________

Лабораторії 1-го рівня:

____________ - ______________________________________________________________________
____________ - ______________________________________________________________________
____________ - ______________________________________________________________________
____________ - ______________________________________________________________________
____________ - ______________________________________________________________________
____________ - ______________________________________________________________________
____________ - ______________________________________________________________________
____________ - ______________________________________________________________________
____________ - ______________________________________________________________________
____________ - ______________________________________________________________________

Лабораторний N* 

Дата збору

-----------

Дата доставки 

Прізвище, ім'я, по батькові хворого 

Районний реєстраційний N** 

Стать Ч/Ж 

Рік народ-
ження 

Адреса, район 

Лікувальний заклад, звідки відправлено біоматеріал

-----------------------------

Прізвище, ім'я, по батькові лікаря, телефон 

Біологічний матеріал 

Мета проведення дослідження 

лаб-я.; поряд. N 

р-н; рік; поряд. N 

Мокро-
тиння 

Інше (зазна-
чити) 

Діагностика 

Контроль хіміо-
терапії / місяць основного курсу 

Інша (диспансе-
ризація, і т. п.) 

Нового випадку 

Випадку повтор-
ного лікування 

10 

11 

12 

13 

14 

 
_ _; _______
  

 
-----------
 

  

 
_ _; _ _; _______ 

  

  

  

 
--------------------------
 

  

  

  

  

 
- - 

  

 
_ _; _______
  

 
-----------
 

  

 
_ _; _ _; _______ 

  

  

  

 
--------------------------
 

  

  

  

  

 
- - 

  

 
_ _; _______
  

 
-----------
 

  

 
_ _; _ _; _______ 

  

  

  

 
--------------------------
 

  

  

  

  

 
- - 

  

 
_ _; _______
  

 
-----------
 

  

 
_ _; _ _; _______ 

  

  

  

 
--------------------------
 

  

  

  

  

 
- - 

  

 
_ _; _______
  

 
-----------
 

  

 
_ _; _ _; _______ 

  

  

  

 
--------------------------
 

  

  

  

  

 
- - 

  

 
_ _; _______
  

 
-----------
 

  

 
_ _; _ _; _______ 

  

  

  

 
--------------------------
 

  

  

  

  

 
- - 

  

 
_ _; _______
  

 
-----------
 

  

 
_ _; _ _; _______ 

  

  

  

 
--------------------------
 

  

  

  

  

 
- - 

  

 
_ _; _______
  

 
-----------
 

  

 
_ _; _ _; _______ 

  

  

  

 
--------------------------
 

  

  

  

  

 
- - 

  

 
_ _; _______
  

 
-----------
 

  

 
_ _; _ _; _______ 

  

  

  

 
--------------------------
 

  

  

  

  

 
- - 

  

 
_ _; _______
  

 
-----------
 

  

 
_ _; _ _; _______ 

  

  

  

 
--------------------------
 

  

  

  

  

 
- - 

  


____________
* Коди лабораторій див. на звороті титульної сторінки

** Для пацієнтів, які зареєстровані як хворі на туберкульоз (районний реєстраційний номер беруть із "Направлення на мікроскопічне дослідження" (ф. ТБ 05)

Якими хіміопре-
паратами лікувався донині 

Результати дослідження 

Тести з ідентифікації 

Тести на стійкість до антимікобактеріальних препаратів (АМБП)*** 

Дати видачі результатів посіву (попереднього / остаточного) 

Підпис 

Примітка 

Морфо-
логія колоній 

Мікро-
скопія колоній, наявність корд-
фактору 

Швид-
кість росту 

Ріст із саліци-
латом натрію або PNB-тест 

Тест 1 -ніаціновий тест 

Тест 2 - нітрат-
редуктазний тест 

Тест 3 - каталазний тест 

Вид міко-
бактерій 

Препарати ряду (вкажіть скорочену назву АМБП, якщо M. tuberculosis стійка; або "-", якщо чутлива) 

Препарати II ряду (вкажіть через кому скорочені. назви АМБП, до яких M. tuberculosis стійка) 

Посів 

проба 

Дата 

Результат 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

  

1. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

------- 

  

  

  

2. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

------- 

  

  

  

2. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

------- 

  

  

  

2. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

------- 

  

  

  

2. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

------- 

  

  

  

2. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

------- 

  

  

  

2. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

------- 

  

  

  

2. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

------- 

  

  

  

2. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом МОЗ України
від 8 грудня 2005 р. N 693 


ЛАБОРАТОРНИЙ РЕЄСТРАЦІЙНИЙ ЖУРНАЛ
(культуральні дослідження)
ТБ 04/2

(Інструкція щодо заповнення)

"Лабораторний реєстраційний журнал (культуральні дослідження) ТБ 04/2 (ф. N 252-2/0)" (далі - ТБ 04/2) заповнюється фельдшером-лаборантом клініко-діагностичної (бактеріологічної) лабораторії II та III рівнів, в яку направляється біологічний матеріал, на підставі даних "Направлення на мікроскопічне дослідження (ТБ 05)" "Направлення на культуральне дослідження (ТБ 06)" та результатів проведених лабораторних досліджень.

На титульній сторінці "Лабораторного реєстраційного журналу (культуральні дослідження) (ТБ 04/2)" записують Найменування закладу, в якому заведено і ведеться "Лабораторний реєстраційний журнал (культуральні дослідження) (ТБ 04/2)". Під цією назвою записують назву лабораторії, її номер, поштову адресу і телефон. Далі записують число, місяць і рік, коли розпочато і закінчено ведення "Лабораторного реєстраційного журналу (культуральні дослідження) (ТБ 04/2)".

На звороті титульної сторінки записують коди (номера) лабораторій адміністративної території 3-го, 2-го і 1-го рівнів. Записи роблять у такому порядку:

N лабораторії, назва лікувально-профілактичного закладу, в якому знаходиться лабораторія, її поштова адреса і телефон.

Власне "Лабораторний реєстраційний журнал (культуральні дослідження) (ТБ 04/2)" оформлений у вигляді таблиці на 2-х сторінках, на кожній з яких можна зробити записи.

Сторінка 1. "Лабораторного реєстраційного журналу (культуральні дослідження) (ТБ 04/2)"

Лабораторний номер (графа 1)

Лабораторний номер складається із "Номера лабораторії" та "Порядкового номеру" запису в "Лабораторному реєстраційному журналі (культуральні дослідження) (ТБ 04/2)".

"Порядковий номер" кожного нового року починається з "1".

Кожна лабораторія має свій двозначний код або номер. Прийняті наступні двозначні коди лабораторій:

Лабораторії 3-го рівня переважно присвоюють номер 10.

Лабораторіям 2-го рівня присвоюють номери з 11 до 30

Лабораторіям 1-го рівня - з 31 і далі.

Наприклад, "Лабораторний номер 10; 356" означає, що лабораторне дослідження проведене в лабораторії з кодом "10" (центральна лабораторія адміністративної території) з порядковим номером "356".

Дата збору / Дата доставки матеріалу (графа 2)

Через риску проставляються дати, коли біологічний матеріал був зібраний та коли доставлений у лабораторію на дослідження.

Прізвище, ім'я, по батькові хворого (графа 3)

Розбірливо та повністю записується прізвище, ім'я та по батькові пацієнта.

Районний реєстраційний номер хворого (графа 4)

Районний реєстраційний номер вказується тільки для пацієнтів, які зареєстровані як хворі на туберкульоз. Районний реєстраційний номер беруть з "Направлення на мікроскопічне дослідження (ТБ 05)" та "Направлення на культуральне дослідження (ТБ 06)".

Стать (графа 5)

Необхідно поставити відповідно: Ч - чоловік, Ж - жінка.

Рік народження (графа 6)

Вписують рік народження пацієнта.

Адреса, район (графа 7)

У графі записується повна адреса, район та телефон пацієнта за адресою проживання. Дуже важливо записати повну адресу пацієнта для того, щоб його можна було знайти у разі, якщо він не з'явився в лабораторію або в поліклініку за результатами аналізів.

Лікувальний заклад, звідки відправлено біоматеріал / Прізвище, ім'я, по батькові лікаря, телефон (графа 8)

Розбірливо записується "Лікувальний заклад, звідки відправлено біоматеріал" та "Прізвище, ім'я, по батькові лікаря", який направив матеріал на дослідження та його "телефон", щоб можна було з'ясувати неправильність збору мокротиння чи сповістити попередній результат дослідження.

Біологічний матеріал (графа 9 та 10)

Якщо біологічний матеріал "Мокротиння", то у відповідній графі (9) це відмічається "галочкою" (V). Якщо біологічний матеріал "Інший", то назва цього матеріалу зазначається в графі 10.

Мета проведення дослідження (графи 11 - 14)

Мета проведення дослідження відмічається "галочкою" (V) у відповідній графі. Цю інформацію беруть із "Направлення на мікроскопічне дослідження (ТБ 05)" та "Направлення на культуральне дослідження (ТБ 06)".

"Діагностика" "Нового випадку" (графа 11) означає діагностику підозрюваного на туберкульоз, який ніколи не лікувався антимікобактеріальними препаратами (протитуберкульозними препаратами) або лікувався менше 1 місяця. Підозрюваним на туберкульоз вважається пацієнт, у якого є характерні симптоми туберкульозу та/або патологія, виявлена рентгенфлюорографічно.

"Діагностика" "Випадку повторного лікування" (графа 12) - це діагностика підозрюваного на туберкульоз, який раніше лікувався антимікобактеріальними препаратами протягом 1 місяця або більше.

"Контроль хіміотерапії / Місяць основного курсу лікування" (графа 13), коли дослідження проводиться протягом основного курсу хіміотерапії. Крім "галочки" (V) ставиться також який місяць основного курсу лікування.

"Інша (диспансеризація і т. п.)" (графа 14) - це усі інші випадки проведення дослідження. Сюди також відноситься проведення дослідження у пацієнтів після основного курсу хіміотерапії і усі інші випадки диспансерного обстеження.

Сторінка 2. "Лабораторного реєстраційного журналу (культуральні дослідження) (ТБ 04/2)" містить такі графи.

Якими хіміопрепаратами лікувався донині: Із "Направлення на культуральне дослідження (ТБ 06)" переписують перелік антимікобактеріальних препаратів, якими лікувався хворий.

Результати дослідження (графи 16 - 18):

Посів: Проба/Дата/Результат (графи 16 - 18)

Записують дату та результат культурального дослідження 1, 2 і 3 проб мокротиння або іншого біологічного матеріалу залежно від інтенсивності росту культури МБТ:

"Негативний" - якщо на поживному середовищі немає росту МБТ. Наприклад, "1. 22/05/01, Негат."

У разі, якщо на поживному середовищі є ріст МБТ, то поряд з відповідним номером (1, 2 або 3) зразку мокротиння результат записується залежно від інтенсивності росту:

1) "МБТ 4+" - якщо на поживному середовищі виросло більше 500 колоній МБТ (суцільний ріст).

2) "МБТ 3+" - якщо на поживному середовищі виросло від 200 до 500 колоній МБТ (майже суцільний ріст).

3) "МБТ 2+" - якщо на поживному середовищі виросло від 100 до 200 колоній МБТ (масивне бактеріовиділення).

4) "МБТ 1+" - якщо на поживному середовищі виросло від 20 до 100 колоній МБТ (помірне бактеріовиділення).

5) "МБТ 1-19 колоній" - якщо на середовищі виросли 1 - 19 колоній МБТ (невелике бактеріовиділення), у графі вказати точне число колоній. Наприклад, 1. 23/01/01, 5 колоній МБТ.

"Проріст - посів повторити" - якщо на середовищі проріст банальної мікрофлори - необхідно в результатах записати - "Проріст - посів повторити".

Тести з ідентифікації (графи 19 - 26):

Морфологія колоній (графа 19) - позначити R-колонії або S-колонії.

Мікроскопія колоній, наявність корд-фактору (графа 20) - позначити знайдені КСБ(+) або КСБ(-) у пофарбованому за Цілем-Нільсеном мазку культури, та позначити наявність корд-фактору (+ або -).

Швидкість росту (графа 21) - вказати "П" - повільний ріст, "Ш" - швидкий ріст.

Ріст із саліцилатом натрію або PNB-тест (графа 22) - позначити "+", якщо на середовищі з саліциловокислим натрієм є ріст культури або "-", якщо на середовищі із саліциловокислим натрієм немає росту культури, або PNB-тест - паранітробензойний тест.

Тести N 1, 2, 3 (графи 23 - 25) вказати результати інших тестів з ідентифікації:

Тест 1 - ніациновий тест

Тест 2 - нітрат-редуктазний тест

Тест 3 - каталазний тест

Вид мікобактерій (графа 26) - якщо виділена культура ідентифікована як Mycobacterium tuberculosis - позначити "МБТ", якщо виділена культура не належить до Mycobacterium tuberculosis - позначити "Інші".

Тести на стійкість культури МБТ до антимікобактеріальних препаратів (АМБП):

- До препаратів I ряду (графи 27 - 31) - заповнюються після визначення стійкості виділеної культури МБТ до зазначених протитуберкульозних препаратів I ряду (H - ізоніазид, S - стрептоміцин, E - етамбутол, R-ріфампіцин, Z - піразинамід).

Відповідно вказаних антимікобактеріальних препаратів ставиться скорочена назва відповідного антимікобактеріального препарату, якщо культура чутлива, або "-" якщо культура стійка.

- До препаратів II ряду (графа 32) - заповнюють після визначення стійкості виділеної культури МБТ до препаратів II ряду. Якщо культура чутлива до усіх препаратів II ряду, в рядок вписати "чут" (чутлива). Якщо культура стійка - вкажіть через кому скорочені назви відповідних антимікобактеріальних препаратів до яких МБТ стійкі:

KAN - канаміцин,

ETA - етіонамід,

LEO - левофлоксацин,

AMK - амікацин,

PAS - ПАСК,

CIP - ципрофлоксацин,

CYC - циклосерин,

CLR - кларітроміцин,

RFB - ріфабутин.

Дата видачі результатів посіву (попереднього/остаточного) (графа 33)

Проставляють дату (число, місяць, рік) видачі результату посіву, у верхньому полі - попереднього, в нижньому полі - остаточного.

Підпис (графа 34)

Підпис лаборанта, який проводив дослідження і видав результат

Примітки (графа 35)

Записують різні уточнюючі дані, що не передбачені графами.

Назва міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади, організації, у сфері управління яких перебуває заклад ___________________ 

  

МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

Форма первинної облікової документації
N 200-1/о

Затверджена наказом МОЗ України
від 8 грудня 2005 р. N 693 

Найменування та повна поштова адреса закладу, відповідальні особи якого заповнили цю форму ________________ 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 

  


Заповнюється ОДНЕ направлення на ВСІ три зразки біоматеріалу

Направлення на мікроскопічне
дослідження 

ТБ 05 


Направлено з 

_________________________________________________ Тел. _________________
Зазначити лікувально-профілактичний заклад, з якого відправлено заявку 

П. І. Б. лікаря 

_________________________________________ 

             Дата
направлення ____________ 

Лабораторія 

_______________________________________________________________________
                                            Зазначити лабораторію, в яку направлено заявку Прізвище,
ім'я, по
батькові
хворого 

 
____________________________
________________________
_____________________________ 

 
Рік
народ-
ження ________ 

 

Стать    Ч    Ж 

Районний реєстраційний N
хворого*
     Ідентифікаційний N 

_ _  _ _; _ _  _ _; _________________
  Район;        рік;            Порядковий номер 

Адреса __________________________________________ Район ______________________________ 

Біоматеріал                                  Мокротиння                                              Інший _________________________
зазначити 

Біоматеріал одержаний з                                Легень                                  Позалегеневого вогнища __________
зазначити 


Мета
проведення
аналізу 

Діагностика, конкретизувати:**

Нового випадку  

Випадку повторного лікування  

    Контроль
хіміотерапії;
на ____ місяці
основного курсу
лікування  

    Інша
(диспансеризація і т. п.) 

Дата збору першої порції біоматеріалу
Дата збору другої порції біоматеріалу
Дата збору третьої порції біоматеріалу
Відповідальний за збирання
біоматеріалу 

______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________ 


Попередній мазок (у ЗЛМ): Дата ____________ Лаб. N ____; ___________ Результат ___________ 


РЕЗУЛЬТАТ ДОСЛІДЖЕННЯ (заповнюється в лабораторії)

Дата доставки біоматеріалу _________________________

Лабораторний N _ _   _ _; __________________
                                  Лабораторія           Порядковий номер 

Загальний вигляд
мокротиння 

Слизисто-гнійна 

Забарвлена кров'ю 

Слина 

Зразок 1 

   

   

   

Зразок 2 

   

   

   

Зразок 3 

   

   

   


Мікроскопічний аналіз

Дата збору 

Проба 

Результати*** 

Ступінь позитивного результату: 

+ + + 

+ + 

4-9 КСБ**** 

  

1. 

  

  

  

  

  

  

2. 

  

  

  

  

  

  

3. 

  

  

  

  

  
Дата видачі результату ______                                                            Аналіз виконав _________________
                                                                                                                                                                                              П. І. Б. 

Підпис: _____________

Примітки:

* Для зареєстрованих хворих на туберкульоз (ТБ)

** Діагностика:

- Нового випадку - діагностика підозрюваного на ТБ, який ніколи не лікувався АМБП (антимікобактеріальними препаратами) або лікувався менше місяця. Підозрюваним на ТБ вважається пацієнт, у якого є симптоми ТБ та/або патологія при рентгенфлюорографічному дослідженні.

- Випадку повторного лікування - діагностика підозрюваного на ТБ, який раніше лікувався АМБП протягом 1 місяця або довше.

*** Впишіть: "Негативний" або "Позитивний"

**** Вказати кількість кислотостійких бактерій (КСБ) в 100 полях зору  


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом МОЗ України
від 8 грудня 2005 р. N 693 


Направлення на мікроскопічне дослідження ТБ 05

(Інструкція щодо заповнення)

"Направлення на мікроскопічне дослідження ТБ 05 (ф. N 200-1/0" (далі - ТБ 05) одного, двох або трьох зразків мокротиння або іншого біологічного матеріалу заповнюється медичною сестрою під контролем лікаря або лікарем у лікувальних закладах, де обстежується або лікується хворий.

Заповнюється ОДНЕ направлення на ВСІ три зразки біологічного матеріалу!

"Направлення на мікроскопічне дослідження (ТБ 05)" складається із 3-х частин:

1 частина - загальні дані,

2 частина - інформація про хворого, його біоматеріал та попередні дослідження,

3 частина - результат дослідження лабораторією біологічного матеріалу.

1 частина - загальні дані

Вона містить таку інформацію:

Направлено з

Записують назву лікувально-профілактичного закладу, з якого відправлено заявку на мікроскопічне дослідження біологічного матеріалу. Тел. - записують телефон цього лікувального закладу, щоб лаборант міг зателефонувати і вияснити деякі деталі у разі потреби.

П. І. Б. лікаря

Прізвище, ім'я і по батькові лікаря, який направив біоматеріал для мікроскопічного дослідження.

Дата направлення

Це дата направлення біологічного матеріалу в лабораторію, наприклад, 09/07/2004.

Лабораторія

Зазначають лабораторію, в яку направлений біологічний матеріал для дослідження разом з цим направленням.

2 частина - інформація про хворого, його біоматеріал та попередні дослідження

Вона включає:

Прізвище, ім'я, по батькові хворого

Розбірливо та повністю записують прізвище, ім'я та по батькові пацієнта.

Рік народження

Записують рік народження пацієнта. Для дітей до 1-го року - повна кількість місяців.

Стать

Необхідно поставити "галочку" (V) у відповідну клітинку: Ч - чоловік, Ж - жінка.

Районний реєстраційний номер хворого

Заповнюють для зареєстрованих хворих на туберкульоз із Журналу реєстрації випадків туберкульозу в районі (ТБ 03). Це в основному стосується хворих, які здають мокротиння на мікроскопію у процесі курсу антимікобактеріальної терапії.

Районний реєстраційний номер складається з двозначного "Коду району"; "Двох останніх цифр року"; "Порядкового номеру".

Кожний район адміністративної території має свій код.

"Порядковий номер" кожного нового року починається з "1". Для всіх районів зарезервовані номери для позалегеневого ТБ - починаючи з 801 (801, 802 і т. д.) чи з 1801 (1801, 1802 і т. д.).

Хворі на позалегеневий туберкульоз, які ведуться в центральному протитуберкульозному диспансері адміністративної території, матимуть унікальні номери відповідно до коду свого району, але з порядковими номерами від 801 чи 1801 і т. д.

Наприклад, "Районний реєстраційний номер 07; 04; 256 " означає, що хворого було зареєстровано, наприклад, у Олександрійському районі у 2004 році, з порядковим номером 256 у відповідному районі та році.

Районний реєстраційний номер хворого не записується для пацієнтів, у яких мета проведення аналізу: "діагностика".

Районний реєстраційний номер. З метою моніторингу лікування в цю графу записуються номер хворого номера хворих, що здають мокротиння на аналіз у процесі проходження запропонованого курсу хіміотерапії. Для пацієнтів з підозрою на туберкульоз (із симптомами туберкульозу) реєстраційний номер хворого туберкульозом не записується. Таким пацієнтам діагноз туберкульозу поставлений не був, і вони не були зареєстровані.

Ідентифікаційний номер. Зразкам мокротиння привласнюються особливі номери, унікальні в межах даного дня, для того, щоб медичний працівник міг простежити за результатами досліджень мокротиння своїх пацієнтів. Після заповнення "Направлення на мікроскопічне дослідження (ТБ 05)" цей номер надписується на зовнішній стороні контейнера з мокротинням. (Якщо зразок мокротиння виявиться окремо від "Направлення на мікроскопічне дослідження (ТБ 05)", то лаборант зможе визначити, чий це зразок, за допомогою ідентифікаційного номера на контейнері.)

Адреса

У цій графі записується повна адреса пацієнта за місцем проживання. Дуже важливо записати повну адресу пацієнта для того, щоб його можна було знайти у разі, якщо він не з'явився в лабораторію або в диспансер за результатами аналізів.

Район

У цій графі, що уточнює адресу, записується район адміністративної території, в якому проживає хворий.

Біоматеріал (біологічний матеріал): мокротиння, інший.

Необхідно "галочкою" (V) позначити назву біологічного матеріалу, якщо це мокротиння або вписати назву іншого біологічного матеріалу, який направляється на дослідження.

Біоматеріал (біологічний матеріал) одержаний:

- з легень,

- з позалегеневого вогнища (вписати з якого).

Відмітити "галочкою" (V) відповідну клітинку.

Наприклад, якщо доставлене мокротиння, то відмічається клітинка з "легень", якщо спинномозкова рідина або інше, то відмічається клітинка з "позалегеневого вогнища" і вписується "ліквор". Тобто вказується область ураження у випадку позалегеневого туберкульозу. Наприклад, лімфатичні вузли і т. ін.

Мета проведення аналізу

Якщо аналіз мокротиння проводиться при підозрі на туберкульоз, то "галочкою" (V) помічається клітинка Діагностика нового випадку.

Діагностика нового випадку означає діагностику підозрюваного на ТБ, який ніколи не лікувався антимікобактеріальними препаратами (АМБП) або лікувався менше 1-го місяця. Підозрюваним на ТБ вважається пацієнт, у якого є симптоми ТБ та/або виявлена патологія при рентгенфлюорографічному дослідженні.

До "Випадку повторного лікування" відносять діагностику підозрюваного на ТБ, який раніше лікувався антимікобактеріальними препаратами (АМБП) протягом 1 місяця або довше.

Якщо мокротиння пацієнта збирається в процесі курсу антимікобактеріальної терапії, то відмічається клітинка "Контроль хіміотерапії". При цьому вписують цифрою на якому місяці основного курсу лікування.

Інше - вписують іншу мету проведення аналізу, наприклад, диспансеризація, контактний.

Дата збору першої порції біоматеріалу (біологічного матеріалу)

Медпрацівник, відповідальний за збирання мокротиння та іншого біологічного матеріалу, ставить число, місяць та рік збирання першої порції біологічного матеріалу.

Дата збору другої порції біоматеріалу (біологічного матеріалу)

Медпрацівник, відповідальний за збирання мокротиння та іншого біологічного матеріалу, ставить число, місяць та рік збирання другої порції біологічного матеріалу.

Дата збору третьої порції біоматеріалу (біологічного матеріалу)

Медпрацівник, відповідальний за збирання мокротиння та іншого біологічного матеріалу, ставить число, місяць та рік збирання третьої порції біологічного матеріалу.

Відповідальний за збирання біоматеріалу

Вписують прізвище медпрацівника відповідального за збирання біологічного матеріалу.

Попередній мазок (у ЗЛМ)

Якщо у загальній лікарняній мережі (ЗЛМ) проводилася мікроскопія біологічного матеріалу, то записують його дату, наприклад, 12/05/2004, Лаб. N лабораторний номер із "Лабораторного реєстраційного журналу (мікроскопія) (ТБ 04/1)", Результат, наприклад, Нег (негативний).

3 частина - результат дослідження лабораторією біологічного матеріалу

Результат дослідження - заповнюється в лабораторії I, II та III рівнів.

Дата доставки біоматеріалу

Проставляють дату, коли біологічний матеріал поступив у лабораторію.

Лабораторний номер

Ставлять порядковий номер, під яким зареєстрований хворий у "Лабораторному реєстраційному журналі (мікроскопія) (ТБ 04/1)". Цей номер складається із двозначного номеру лабораторії та порядкового номера в журналі.

Загальний вигляд мокротиння

"Галочкою" (V) відмічають характер кожного із трьох зразків мокротиння, який визначається макроскопічне: слизисто-гнійне, забарвлене кров'ю чи слина,

Мікроскопічний аналіз

Результат мікроскопічного дослідження біологічного матеріалу записують у таблиці.

У графі "Дата збору" ставлять дату (число, місяць та рік) збору біологічного матеріалу.

У графі "Проба" уже проставлені номери трьох проб, у рядок яких записуються результати відповідно до послідовності здачі біологічного матеріалу.

У графі "Результати" записують "Негативний" або "Позитивний".

Якщо в пробі біологічного матеріалу знайдені кислотостійкі бактерії (КСБ), то поряд з відповідним номером зразку мокротиння (1, 2 або 3) у графі "Результати" необхідно записати позитивний, якщо (КСБ-) не знайдені - негативний.

Позитивний результат далі деталізують у графах "Ступінь позитивного результату". Ступінь позитивного результату заповнюють при умові позитивного результату залежно від інтенсивності бактеріовиділення:

1. Якщо в полі зору більше 10 КСБ, то в колонці "Ступінь позитивного результату" необхідно відмітити "галочкою" (V) клітинку 3+.

2. Якщо в полі зору від 1 до 10 КСБ, то в колонці "Ступінь позитивного результату" необхідно "галочкою" (V) відмітити клітинку 2+.

3. Якщо на 100 полів зору знайдено від 10 до 99 КСБ, то в колонці "Ступінь позитивного результату" "галочкою" (V) необхідно відмітити клітинку 1+.

4. Якщо на 100 полів зору знайдено від 4 до 9 КСБ, то в графі "4 - 9 КСБ" необхідно записати точну цифру знайдених КСБ.

5. Якщо на 300 полів зору не знайдено КСБ або знайдено від 1 до 3, то результат негативний і колонка "Ступінь позитивного результату" не заповнюється.

Дата видачі результату

Ставлять дату (число, місяць, рік) видачі результату.

Аналіз виконав

Пишуть розбірливо посаду, прізвище та ініціали лаборанта або лікаря-лаборанта, який проводив дослідження.

Назва міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади, організації, у сфері управління яких перебуває заклад ___________________ 

  

МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

Форма первинної облікової документації
N 240-1/о

Затверджена наказом МОЗ України
від 8 грудня 2005 р. N 693 

Найменування та повна поштова адреса закладу, відповідальні особи якого заповнили цю форму ________________ 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 

  


ТБ 05а 

Опис зразків мокротиння, які направляються в лабораторію 

Найменування лікувально-профілактичного закладу _________________________________________ 

N п/п 

Прізвище, ім'я та по батькові хворого 

Рік народження 

Прізвище та ініціали лікаря 

Дата збирання зразка 

Номер зразка 

Примітки 

  

  

  

  

1. 

  

  

2. 

  

3. 

  

  

  

  

  

1. 

  

  

2. 

  

3. 

  

  

  

  

  

1. 

  

  

2. 

  

3. 

  

  

  

  

  

1. 

  

  

2. 

  

3. 

  

  

  

  

  

1. 

  

  

2. 

  

3. 

  

  

  

  

  

1. 

  

  

2. 

  

3. 

  

  

  

  

  

1. 

  

  

2. 

  

3. 

  

  

  

  

  

1. 

  

  

2. 

  

3. 

  

  

  

  

  

1. 

  

  

2. 

  

3. 

  

  

  

  

  

1. 

  

  

2. 

  

3. 

  

  

  

  

  

1. 

  

  

2. 

  

3. 

  

  

  

  

  

1. 

  

  

2. 

  

3. 

  

  

  

  

  

1. 

  

  

2. 

  

3. 

  


Дата ________ 

Здав. Відповідальний медпрацівник ____________

Прийняв. Лаборант _____________ 


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом МОЗ України
від 8 грудня 2005 р. N 693 


Опис зразків мокротиння, які направляються в лабораторію ТБ 05а

(Інструкція щодо заповнення)

"Опис зразків мокротиння, які направляються в лабораторію ТБ 05а (ф. N 240-1/о)" (далі - ТБ 05а) - це загальне направлення зразків мокротиння в лабораторію. Воно заповнюється відповідальним за збирання мокротиння медпрацівником у лікувально-профілактичних закладах, де обстежуються або лікуються хворі.

"Опис зразків мокротиння, які направляються в лабораторію (ТБ 05а)" заповнюється у двох примірниках і у двох примірниках разом із зразками мокротиння та персоніфікованими "Направленнями на мікроскопічне дослідження (ТБ 05)" чи "Направленнями на культуральне дослідження (ТБ 06)" направляється в лабораторію відповідальним медпрацівником. Його підпис означає здачу зразків мокротиння в лабораторію.

Лаборант перевіряє кількість, якість зразків мокротиння та придатність їх для дослідження, відмічає свої зауваження у Примітках та ставить підпис, який означає що зразки прийняті лабораторією.

Один примірник залишається в лабораторії, другий забирає відповідальний медпрацівник, який здав зразки мокротиння.

"Опис зразків мокротиння, які направляються в лабораторію (ТБ 05а)" підшивається та зберігається в лабораторії протягом одного року.

Найменування лікувально-профілактичного закладу

На початку "Опису зразків мокротиння, які направляються в лабораторію (ТБ 05а)" записують повну назву лікувально-профілактичного закладу.

У таблиці "Опису зразків мокротиння, які направляються в лабораторію (ТБ 05а)" є такі графи.

N п/п

Порядковий номер (кожного дня нумерація починається з цифри 1).

Прізвище, ім'я та по батькові хворого

Розбірливо та повністю записується прізвище, ім'я та по батькові пацієнта, мокротиння якого направляється для дослідження.

Рік народження

У графі записується рік народження пацієнта, оскільки прізвища, імена та по батькові хворих можуть співпасти.

Прізвище та ініціали лікаря

Розбірливо пишуть прізвище та ініціали лікаря, який направив матеріал на дослідження.

Дата збирання зразка

Медпрацівник, відповідальний за збирання мокротиння, ставить число, місяць та рік збирання мокротиння у рядок відповідно першому, другому або третьому зразку мокротиння.

Номер зразка

Медпрацівник, відповідальний за збирання мокротиння, ставить номер зразка зібраного мокротиння у рядок відповідно першому, другому або третьому зразку мокротиння.

Примітки

Заповнюються у лабораторії лаборантом в присутності відповідального за збирання мокротиння медпрацівника під контролем лікаря-лаборанта. Відмічається кількість та якість мокротиння, пропонується повторити збирання у разі якщо зразок непридатний для дослідження. Наприклад, слина, недостатня кількість мокротиння, повторити збирання мокротиння та ін.

Дата

Проставляють дату заповнення цієї форми "Опис зразків мокротиння, які направляються в лабораторію (ТБ 05а)" відповідальним за збирання мокротиння.

Здав. Відповідальний медпрацівник

Ставлять прізвище медпрацівника відповідального за збирання мокротиння.

Прийняв. Лаборант

Підписує лаборант, який приймав мокротиння та перевіряв його якість.

Назва міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади, організації, у сфері управління яких перебуває заклад ___________________ 

  

МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

Форма первинної облікової документації
N 200-2/о

Затверджена наказом МОЗ України
від 8 грудня 2005 р. N 693 

Найменування та повна поштова адреса закладу, відповідальні особи якого заповнили цю форму ________________ 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 

  


Заповнюється ОДНЕ направлення на ВСІ три зразки біоматеріалу 

НАПРАВЛЕННЯ НА КУЛЬТУРАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ         ТБ 06

Направлення на:   Тільки Посів                                   Посів та Тест на чутливість 

Направлено з 

_________________________________________________ Тел. _______________
Зазначити лікувально-профілактичний заклад, з якого відправлено заявку 

П. І. Б. лікаря 

_________________________________________ 

Дата
направлення ___________ 

Лабораторія 

_____________________________________________________________________
                                               Зазначити лабораторію, в яку направлено заявку Прізвище, ім'я, по
батькові хворого 

 
___________________________
___________________________ 

Рік народ-
ження ________ 

 
Стать:   Ч   Ж 

Районний реєстраційний N хворого* 

_ _  _ _; _ _  _ _; _________________
Район; рік; Порядковий номер 

Адреса ________________________________________ Район ____________________________ 

Біоматеріал   Мокротиння   Інший _________________________
зазначити 

Біоматеріал одержаний з:   Легень   Позалегеневого вогнища __________
зазначити 


Мета проведення
аналізу 

Діагностика, конкретизувати:**

Нового випадку    

Випадку повторного лікування   

   Контроль хіміотерапії;
на ____ місяці основного курсу лікування 

   Інша (диспансеризація і т. п.) 


Якими хіміопрепаратами лікувався донині (вписати скорочені назви) _______________________

Дата збору біоматеріалу ______________ Відповідальний за збирання _____________

_______________________________________________________

Заповнюється в лабораторії:

РЕЗУЛЬТАТ КУЛЬТУРАЛЬНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ (остаточний)

Дата доставки біоматеріалу ____________ Лабораторний N : __  __; __________
Лабораторія; Поряд. N

Результат мікроскопічного дослідження на КСБ ________________________________

Результат культурального дослідження на МБТ:

Дата посіву 

Проба 

Результат культурального дослідження на МБТ 

Немає росту 

1 - 19 колоній 

1+ 

2+ 

3+ 

4+ 

Проріст - посів повторити 

  

1 

  

  

  

  

  

  

  

  

2 

  

  

  

  

  

  

  

  

3 

  

  

  

  

  

  

  


ВИСНОВОК. Виділена культура ідентифікована як: 

M. tuberculosis  Інші мікобактерії  

Інший результат  


Результат тесту на чутливість культури МБТ до протитуберкульозних препаратів***   Не зроблено

До препаратів 1-го ряду 

До препаратів 2-го ряду 

H Ізоні-
азид 

R
Ри-
фам-
піцин 

Z Пірази-
намід 

E Етам-
бутол 

S Стреп-
то-
міцин 

KAN Кана-
міцин 

ETA Етіон-
амід 

LEO Лево-
флок-
сацин 

AMK Аміка-
цин 

PAS ПАСК 

CIP Ципро-
флок-
сацин 

CYC Цикло-
серин 

CLR Кла-
рітро-
міцин 

RFB Ріфа-
бутин 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


Дата видачі результату __________ Аналіз виконав (П. І. Б.) ____________________

Підпис _______________

Примітки:

* Для зареєстрованих хворих на туберкульоз (ТБ)

** Діагностика: • Нового випадку - діагностика підозрюваного на ТБ, який ніколи не лікувався АМБП (антимікобактеріальними препаратами) або лікувався менше місяця. Підозрюваним на ТБ вважається пацієнт, у якого є симптоми ТБ та/або патологія при рентгенофлюорографічному дослідженні. • Випадку повторного лікування - підозрюваного на ТБ, який раніше лікувався АМБП протягом 1 місяця або довше.

*** Позначте скорочену назву препарату, якщо культура МБТ стійка до АМБП "-"якщо, культура МБТ чутлива до АМБП.

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом МОЗ України
від 8 грудня 2005 р. N 693 


Направлення на культуральне дослідження ТБ 06

Інструкція щодо заповнення

"Направлення на культуральне дослідження ТБ 06 (ф. N 200-2/о)"(далі - ТБ 06) заповнюються медичною сестрою під контролем лікаря або лікарем у лікувально-профілактичних закладах, де обстежується або лікується хворий.

Заповнюється ОДНЕ направлення на ВСІ три зразки біологічного матеріалу!

"Направлення на культуральне дослідження (ТБ 06)" складається із 4-х частин:

1 частина - загальні дані,

2 частина - інформація про хворого та його біоматеріал,

3 частина - остаточний результат культурального дослідження лабораторією біологічного матеріалу;

4 частина - результат тесту на чутливість культури до протитуберкульозних препаратів.

1 частина - загальні дані

Вона містить таку інформацію;

Направлено з

Записують назву лікувально-профілактичного закладу, з якого відправлено заявку на культуральне дослідження біологічного матеріалу. Телефон - записують телефон цього лікувального закладу, щоб лаборант міг зателефонувати і вияснити деякі деталі у разі потреби.

П. І. Б. лікаря

Прізвище, ім'я і по батькові лікаря, який направив біоматеріал для культурального дослідження.

Дата направлення

Це дата направлення біологічного матеріалу в лабораторію, наприклад, 12/09/04.

Лабораторія

Зазначають лабораторію, в яку направлений біологічний матеріал для дослідження разом з цим направленням.

2 частина - інформація про хворого та його біоматеріал

Вона містить таку інформацію.

Прізвище, ім'я, по батькові хворого

Розбірливо та повністю записують прізвище, ім'я та по батькові пацієнта.

Рік народження

Записують рік народження пацієнта. Для дітей до 1-го року - повну кількість місяців.

Стать

Необхідно поставити "галочку" (V) у відповідну клітинку: Ч - чоловік, Ж - жінка.

Районний реєстраційний номер хворого

Його ставлять із Журналу реєстрації випадків туберкульозу в районі (ТВ 03) для хворих, які здають мокротиння на аналіз у процесі курсу хіміотерапії. Цей номер складається із номера району, двох останніх цифр року, порядкового номеру запису.

Районний реєстраційний номер хворого на туберкульоз не записують для пацієнтів, у яких мета проведення аналізу: "діагностика".

Адреса

У цій графі записують повну адресу пацієнта за місцем проживання. Дуже важливо записати повну адресу пацієнта для того, щоб його можна було знайти тоді, якщо він не з'явився в лабораторію або в протитуберкульозний диспансер за результатами аналізів.

Район

Ця графа є однією із складових адреси. В ній записують район адміністративної території, в якому проживає хворий.

Біоматеріал (біологічний матеріал): мокротиння, інший (зазначити)

Необхідно "галочкою" (V) підкреслити назву біологічного матеріалу, якщо це мокротиння або вписати назву іншого біологічного матеріалу, який направляється на культуральне дослідження.

Біоматеріал (біологічний матеріал) одержаний з:

Легень, Позалегеневого вогнища

Слід відмітити "галочкою" (V) відповідну клітинку.

Наприклад, якщо доставлене мокротиння, то відмічають клітинку із легень, якщо спинномозкова рідина або інше, то відмічають клітинку із позалегеневого вогнища. В останньому випадку вписують локалізацію позалегеневого вогнища. Вказують область ураження у випадку позалегеневого туберкульозу, наприклад, лімфатичні вузли.

Мета проведення аналізу

Слід відмітити "галочкою" (V) відповідні клітинки:

Діагностика - якщо аналіз мокротиння проводиться з метою діагностики. Це в основному нові випадки туберкульозу, які бувають:

• у пацієнтів, які раніше ніколи не розглядалися як хворі на туберкульоз;

• у пацієнтів, які приймали антимікобактеріальні препарати до 1 місяця і не були зареєстровані як хворі на туберкульоз.

Контроль хіміотерапії

Цю мету проведення аналізу записують, якщо мокротиння пацієнта збирається протягом курсу лікування хворих на вперше діагностований туберкульоз (див. - нові випадки туберкульозу) чи його рецидив.

Рецидив - це спалах туберкульозу у осіб, які раніше хворіли на туберкульоз, лікувалися і вважалися вилікувані, незалежно від періоду після закінчення основного курсу антимікобактеріальної терапії.

Контроль хіміотерапії підкреслюють і в Інших випадках повторного лікування:

• лікування після перерви, що розглядається у пацієнта, який почав знову лікування після перерви довшої, ніж 2 місяці, незалежно від того, чи залишилась бактеріоскопія позитивною, чи отриманий її негативний результат.

невдале лікування включає:

а) вперше виявлених хворих, у яких бактеріоскопічне дослідження показало позитивний результат через 5 місяців лікування і більше;

б) хворих, у яких на початку лікування бактеріоскопія була негативною, однак, за результатами досліджень на 2-му місяці лікування бактеріоскопія дала позитивний результат.

переведені - це пацієнти, які прибули з другого протитуберкульозного закладу.

Цифрою дописують на якому місяці основного курсу лікування проводиться культуральне дослідження. Зазвичай, культуральне дослідження проводять:

До лікування у:

• пацієнтів, які раніше ніколи не розглядались як хворі на туберкульоз;

• пацієнтів, які приймали антимікобактеріальні препарати не більше 1 місяця і не були зареєстровані як хворі на туберкульоз.

На 2 (3) місяці лікування - якщо пройшло не менше, ніж 2 або 3 повних місяців від початку лікування;

На 5 місяці лікування - якщо пройшло не менше, ніж 5 повних місяців від початку лікування;

В кінці лікування - якщо хворий пройшов курс антимікобактеріальної терапії.

Інші терміни - коли хворий здає біологічний матеріал на дослідження не в ті терміни, які вказані вище, тоді ставлять кількість повних місяців лікування.

Інша мета проведення аналізу, наприклад, диспансеризація тощо.

Якими хіміопрепаратами лікувався донині (вписати скорочені назви)

Записують міжнародними скороченнями назви препаратів, якими лікувався хворих до моменту заповнення цього направлення, щоб лаборант міг цілеспрямовано визначати стійкість до них.

Дата збору біоматеріалу

Медпрацівник, відповідальний за збирання мокротиння та іншого біологічного матеріалу, ставить число, місяць та рік збирання біологічного матеріалу.

Відповідальний за збирання

Проставляють прізвище та ініціали медпрацівника відповідального за збирання біологічного матеріалу.

3 частина - остаточний результат культурального дослідження лабораторією біологічного матеріалу

Результат культурального дослідження (остаточний)

заповнюється в бактеріологічній лабораторії II та III рівня, основою якого є дані з "Лабораторного реєстраційного журналу (культуральні дослідження) (ТБ 04/2)".

Дата доставки біоматеріалу

Записують дату (день, місяць, рік) отримання біологічного матеріалу лабораторією.

Лабораторний номер

Проставляють порядковий номер, під яким зареєстрований хворий у "Лабораторному реєстраційному журналі (культуральні дослідження) (ТБ 04/2)".

Результат мікроскопічного дослідження на КСБ

Записують дату проведення та результат мікроскопічного дослідження біологічного матеріалу даного хворого (вибирається 1 результат із 2-х або 3-х проб).

Наприклад,

• якщо результат негативний, то необхідно позначити - 22.04.02 КСБ(-);

• якщо результат позитивний, то вказують найбільший позитивний результат із 2-х або 3-х проб: 22.04.02 КСБ 3+.

Результат культурального дослідження на МБТ

Він представлений у вигляді таблиці.

У графі "Дата посіву" ставлять дату (число, місяць та рік) проведення посіву біологічного матеріалу.

У графі "Проба" проставлені номери проб, у рядок яких записуються результати відповідно до послідовності здачі біологічного матеріалу.

У колонках "Результат культурального дослідження на МБТ"

позначити "галочкою" (V) результат посіву залежно від інтенсивності росту культури мікобактерій туберкульозу (МБТ):

1. Якщо на поживному середовищі немає росту МБТ, то позначають "галочкою" (V) у клітинці "Немає росту".

2. Якщо на поживному середовищі виросли 1 - 19 колоній МБТ (невелике бактеріовиділення), то у відповідній клітинці вказують точне число колоній МБТ, наприклад; 5 колоній МБТ.

3. Якщо на поживному середовищі виросло від 20 до 100 колоній МБТ (помірне бактеріовиділення), то позначають "галочкою" (V) у клітинці 1+.

4. Якщо на поживному середовищі виросло 100 - 200 колоній МБТ (масивне бактеріовиділення), то позначають "галочкою" (V) у клітинці 2+.

5. Якщо на поживному середовищі виросло 200 - 500 колоній МБТ (майже суцільний ріст), то позначають "галочкою" (V) у клітинці 3+.

6. Якщо на поживному середовищі виросло більше 500 колоній МБТ (суцільний ріст), то позначають "галочкою" (V) у клітинці 4+.

7. Якщо на поживному середовищі проросла банальна мікрофлора, то позначають "галочкою" (V) у клітинці "Проріст - посів повторити".

3 частина "Остаточний результат культурального дослідження лабораторією біологічного матеріалу" "Направлення на культуральне дослідження (ТБ 06)" завершується висновком.

Висновок. Виділена культура ідентифікована як:

M. tuberculosis

Інші мікобактерії (вписати)

Інший результат (вписати)

"Галочкою" (V) відмічають відповідний результат, якщо Інші мікобактерії чи Інший результат, то вписати, які мікобактерії чи результат.

Отже, за результатами тестів з ідентифікації слід зробити висновок щодо належності виділеної культури до Mycobacterium tuberculosis або до інших мікобактерій та позначити "галочкою" відповідну клітинку.

4 частина - результат тесту на чутливість культури до протитуберкульозних препаратів

Якщо чутливість культури МБТ до протитуберкульозних препаратів не вивчали, то "галочкою" (V) проставляють у клітинці "Не зроблено".

Якщо чутливість культури МБТ до протитуберкульозних препаратів вивчали, то її результати записують у таблиці.

Результат тесту на чутливість культури МБТ до протитуберкульозних препаратів має 2 групи граф:

до препаратів 1-го ряду;
• до препаратів 2-го ряду.

• до препаратів 1-го ряду

Ці графи заповнюють після визначення чутливості виділеної культури МБТ до зазначених в графах протитуберкульозних препаратів 1-го ряду:

H - ізоніазид,

R - рифампіцин,

Z - піразинамід,

E - етамбутол,

S - стрептоміцин.

Відповідно до зазначених протитуберкульозних препаратів проставляють "чут." якщо культура чутлива або "ст.", якщо культура стійка.

до препаратів 2-го ряду

Ці графи заповнюють після визначення чутливості виділеної культури МБТ до препаратів 2-го ряду

KAN - канаміцин,

ETA - етіонамід,

LEO - левофлоксацин,

AMK - амікацин,

PAS - ПАСК,

CIP - ципрофлоксацин,

CYC - циклосерин,

CLR - кларітроміцин,

RFB - ріфабутин.

Слід вписати, до яких препаратів 2-го ряду визначали чутливість в цій лабораторії. Відповідно до вказаних протитуберкульозних препаратів проставляють "чут." - якщо культура чутлива або "ст." - якщо культура стійка.

Дата видачі результату

Проставляють дату (число, місяць, рік) видачі остаточного результату культурального дослідження.

Аналіз виконав

Пишуть розбірливо прізвище, ім'я та по батькові лаборанта або лікаря-лаборанта, який проводив дослідження, а після цього підпис лаборанта або лікаря-лаборанта.

Назва міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади, організації, у сфері управління яких перебуває заклад ___________________ 

  

МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

Форма первинної облікової документації
N 240-2/о

Затверджена наказом МОЗ України
від 8 грудня 2005 р. N 693 

Найменування та повна поштова адреса закладу, відповідальні особи якого заповнили цю форму ________________ 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 

  


РЕЗУЛЬТАТ КУЛЬТУРАЛЬНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ (ПОСІВУ) (попередній) ТБ 06 


Заповнюється в лабораторії:

Направлено з 

_________________________________________________ Тел. _________________
Зазначити лікувально-профілактичний заклад, з якого відправлено заявку 

П. І. Б. лікаря 

_________________________________________ 

Дата направлення ________ 

Лабораторія 

_______________________________________________________________________
Зазначити лабораторію, в яку направлено заявку Прізвище, ім'я, по
батькові хворого 

 
____________________________
____________________________
____________________________ 

Рік
народ-
ження ________ 

 
 
Стать: ˜ Ч ˜ Ж 

Районний реєстраційний N хворого* 

_ _  _ _; _ _  _ _; _________________
  Район;          Рік;              Порядковий номер 

Адреса __________________________________________ Район ______________________________ 

Біоматеріал ˜ Мокротиння ˜ Інший _________________________
                                                                        зазначити ____________
* Для зареєстрованих туберкульозних хворих

Дата доставки біоматеріалу ______________

Лабораторний N : __ __; ________________
Лабораторія; Порядковий N

Результат мікроскопічного дослідження на КСБ _____________________________

Результат культурального дослідження на МБТ:

Дата посіву 

Проба 

Результат культурального дослідження 

Немає росту 

1 - 19 колоній 

1+ 

2+ 

3+ 

4+ 

Проріст - посів повторити 

  

1 

  

  

  

  

  

  

  

  

2 

  

  

  

  

  

  

  

  

3 

  

  

  

  

  

  

  


Виділена культура має характерні ознаки Mycobacterium tuberculosis.

Остаточний результат буде виданий протягом наступних 4 тижнів після ідентифікації виділеної культури. Якщо направлення було також і на чутливість МБТ до антимікобактеріальних препаратів, то проводитиметься визначення чутливості МБТ до антимікобактеріальних препаратів.

Дата видачі попереднього результату __________

Аналіз виконав (П. І. Б.) ______________________ Підпис ___________

Примітка:

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом МОЗ України
від 8 грудня 2005 р. N 693 


Результат культурального дослідження (посіву) (попередній)
ТБ 06а

Інструкція щодо заповнення

"Результат культурального дослідження (посіву) (попередній) ТБ 06а (ф. N 240-2/о)" (далі - ТБ 06а) заповнюється в бактеріологічній лабораторії II та III рівня, основою якого являються дані з "Лабораторного реєстраційного журналу (культуральні дослідження) (ТБ 04/2)".

Направлено з

Записують назву лікувально-профілактичного закладу, з якого відправлено заявку на культуральне дослідження біологічного матеріалу. Телефон - записують телефон цього лікувального закладу, щоб лаборант міг зателефонувати і вияснити деякі деталі у разі потреби.

П. І. Б. лікаря

Прізвище, ім'я і по батькові лікаря, який направив біоматеріал для культурального дослідження.

Дата направлення

Це дата направлення біологічного матеріалу в лабораторію, наприклад, 12/09/04.

Лабораторія

Зазначають лабораторію, в яку направлений біологічний матеріал для дослідження разом з цим направленням.

Прізвище, ім'я, по батькові хворого

Розбірливо та повністю записують прізвище, ім'я та по батькові пацієнта.

Рік народження

Записують рік народження пацієнта. Для дітей до 1-го року - повну кількість місяців.

Стать

Необхідно поставити "галочку" (V) у відповідну клітинку: Ч - чоловік, Ж - жінка.

Районний реєстраційний номер хворого

Його ставлять із Журналу реєстрації випадків туберкульозу в районі (ТБ 03) для хворих, які здають харкотиння на аналіз у процесі курсу хіміотерапії. Цей номер складається із номера району, двох останніх цифр року, порядкового номеру запису.

Районний реєстраційний номер хворого на туберкульоз не записують для пацієнтів, у яких мета проведення аналізу: "діагностика".

Адреса

У цій графі записують повну адресу пацієнта за місцем проживання. Дуже важливо записати повну адресу пацієнта для того, щоб його можна було знайти тоді, якщо він не з'явився в лабораторію або в протитуберкульозний диспансер за результатами аналізів.

Район

Ця графа є однією із складових адреси. В ній записують район адміністративної території, в якому проживає хворий.

Біоматеріал (біологічний матеріал): мокротиння, інший (зазначити)

Необхідно "галочкою" (V) підкреслити назву біологічного матеріалу, якщо це мокротиння або вписати назву іншого біологічного матеріалу, який направляється на культуральне дослідження.

Дата доставки біоматеріалу

Записують дату (день, місяць, рік) отримання біологічного матеріалу лабораторією.

Лабораторний номер

Проставляють порядковий номер, під яким зареєстрований хворий у "Лабораторному реєстраційному журналі (культуральні дослідження) (ТБ 04/2)".

Результат мікроскопічного дослідження на КСБ

Записують дату проведення та результат мікроскопічного дослідження біологічного матеріалу даного хворого (вибирається 1 результат із 2-х або 3-х проб).

Наприклад,

• якщо результат негативний, то необхідно позначити - 22.04.02 КСБ(-);

• якщо результат позитивний, то вказують найбільший позитивний результат із 2-х або 3-х проб: 22.04.02 КСБ 3+.

Результат культурального дослідження на МБТ

Він представлений у вигляді таблиці.

У графі "Дата посіву" ставлять дату (число, місяць та рік) проведення посіву біологічного матеріалу.

У графі "Проба" проставлені номери проб, у рядок яких записуються результати відповідно до послідовності здачі біологічного матеріалу.

У колонках "Результат культурального дослідження на МБТ" позначити "галочкою" (V) результат посіву залежно від інтенсивності росту культури мікобактерій туберкульозу (МБТ):

1. Якщо на поживному середовищі немає росту МБТ, то позначають "галочкою" (V) у клітинці "Немає росту".

2. Якщо на поживному середовищі виросли 1 - 19 колоній МБТ (невелике бактеріовиділення), то у відповідній клітинці вказують точне число колоній МБТ, наприклад, 5 колоній МБТ.

3. Якщо на поживному середовищі виросло від 20 до 100 колоній МБТ (помірне бактеріовиділення), то позначають "галочкою" (V) у клітинці 1+.

4. Якщо на поживному середовищі виросло 100 - 200 колоній МБТ (масивне бактеріовиділення), то позначають "галочкою" (V) у клітинці 2+.

5. Якщо на поживному середовищі виросло 200 - 500 колоній МБТ (майже суцільний ріст), то позначають "галочкою" (V) у клітинці 3+.

6. Якщо на поживному середовищі виросло більше 500 колоній МБТ (суцільний ріст), то позначають "галочкою" (V) у клітинці 4+.

7. Якщо на поживному середовищі проросла банальна мікрофлора, то позначають "галочкою" (V) у клітинці "Проріст - посів повторити".

Далі йде стандартний запис:

"Виділена культура має характерні ознаки Mycobacterium tuberculosis. Остаточний результат буде виданий протягом наступних 4 тижнів після ідентифікації виділеної культури. Якщо направлення було також і на чутливість МБТ до антимікобактеріальних препаратів, то проводитиметься визначення чутливості МБТ до антимікобактеріальних препаратів".

Дата видачі попереднього результату

Проставляють дату (число, місяць, рік) видачі попереднього результату культурального дослідження.

Аналіз виконав

Пишуть розбірливо прізвище, ім'я та по батькові лаборанта або лікаря-лаборанта, який проводив дослідження, а після цього підпис лаборанта або лікаря-лаборанта.

Примітка.

Записують певні особливості, що відмічені в процесі цього дослідження.

Назва міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади, організації, у сфері управління яких перебуває заклад ___________________ 

  

МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

Форма первинної облікової документації
N 027-3/о

Затверджена наказом МОЗ України
від 8 грудня 2005 р. N 693 

Найменування та повна поштова адреса закладу, відповідальні особи якого заповнили цю форму ________________ 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 

  


Виписка
із медичної карти амбулаторного (стаціонарного) хворого ТБ 09

(підкреслити)

Заклад, де перебував на стаціонарному (амбулаторному) лікуванні ___________________________
Відділення ___________________________________________________________________________
Прізвище, ім'я, по батькові хворого ______________________________________________________
_________________________________________________________ рік народження / вік ______ / __
Адреса ______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Районний реєстраційний N _ _; _ _; ____________ Дата реєстрації _____________
                                                            Район;  Рік;  Порядковий номер
Термін перебування: з ___________ до __________ Кількість днів _____________
Клінічний діагноз основного захворювання _______________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Ускладнення основного захворювання ___________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Супутні захворювання _________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Скарги при виписці (переведенні з амбулаторного лікування) ________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Дані анамнезу захворювання ____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Дані анамнезу життя ___________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Дані рентгенологічного обстеження ______________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
R° при виписці / переведенні (обвести):

Деструкція: Так, Ні ___________. Стабілізація: Так __________, Ні. Без змін: Так, Ні.

Дані дослідження мокротиння методом мікроскопії _________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Дані дослідження мокротиння методом посіву _____________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Дані про стійкість МБТ до препаратів ____________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Додаткові методи дослідження (ФЗД, ЕКГ, бронхоскопія, цитологічне, гістологічне дослідження
загальний аналіз крові та ін.) ____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Туберкулінові проби ___________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Лікування ____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Дата останнього прийому антимікобактеріальних препаратів ________________________________
Переносність препаратів _______________________________________________________________
Діагноз при виписці (переведенні з амбулаторного лікування):
основний ____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
супутній _____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Особливості випадку __________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Причина виписки / переведення _________________________________________________________
Рекомендації _________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Листок непрацездатності N _____________ з _____________ до ______________________________
працездатність після закінчення цього лікарняного листа ____________________________________
Дата МСЕК __________________________________________________________________________
Група інвалідності _____________, причина інвалідності ____________________________________
дата встановлення _______________, до якого терміну ______________________________________
П. І. Б. лікуючого лікаря _____________________________________ Підпис ____________________
П. І. Б. зав. відділенням _____________________________________ Підпис_____________________
П. І. Б. головного лікаря _____________________________________ Підпис ____________________
Дата __________________ 


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом МОЗ України
від 8 грудня 2005 р. N 693 


Виписка
із медичної карти амбулаторного (стаціонарного) хворого ТБ 09

(Інструкція щодо заповнення)

"Виписка із медичної карти амбулаторного (стаціонарного) хворого ТБ 09 (ф. N 027-3/о)" (далі ТБ 09) є доповненням до "Медичної картки лікування хворого на туберкульоз (ТБ 01)" і містить в собі додаткову необхідну інформацію про пацієнта, відсутню у картці. Ця форма обов'язково заповнюється лікуючим лікарем при виписці хворого із стаціонару чи переведенні хворого, що лікувався амбулаторно, в інший стаціонар чи медичну установу для амбулаторного лікування.

На кожного хворого, що знаходився на лікуванні у стаціонарі чи амбулаторно, потрібно заповнити 3 копії "Виписки із медичної карти амбулаторного (стаціонарного) хворого (ТБ 09)". Копії повинні бути:

• у хворого, що вибуває із стаціонару чи амбулаторного лікування;

• у медичній установі, яка виписала хворого;

• у медичній установі, у яку хворий переходить для подальшого лікування.

Ця форма направляється разом із "Медичною карткою лікування хворого на туберкульоз (ТБ 01)". В ній міститься така інформація.

Заклад, де перебував на стаціонарному (амбулаторному) лікуванні

Записують повну назву закладу, де хворий проходив стаціонарний чи амбулаторний етап лікування.

Відділення

У цій графі вказують відділення, де лікувався хворий. У випадках переводу із одного відділення в інше, вносять назву обох відділень.

Прізвище, ім'я, по батькові хворого

Зазначають прізвище, ім'я та по-батькові хворого.

Рік народження / вік

Вказують рік народження, а через рисочку "/" вік хворого - повну кількість років.

Адреса

Заносять відповідні дані адреси проживання хворого.

Районний реєстраційний N

Зазначають районний реєстраційний N хворого згідно із "Журналом реєстрації випадків туберкульозу в районі (ТБ 03)". Він необхідний для того щоб легше знайти відомості у "Журналі реєстрації випадків туберкульозу в районі (ТБ 03)" і внести у нього відповідну інформацію.

Дата реєстрації

Дата реєстрації хворого у "Журналі реєстрації випадків туберкульозу в районі (ТБ 03)". Він необхідний для того, щоб легше знайти відомості у "Журналі реєстрації випадків туберкульозу в районі (ТБ 03)" і внести у нього відповідну інформацію.

Термін перебування

Записують термін перебування хворого на стаціонарному лікуванні із зазначенням дня поступлення та виписки.

Кількість днів

Вказують кількість проведених хворим у стаціонарі ліжко-днів чи днів амбулаторного лікування.

Клінічний діагноз основного захворювання

Записують повний клінічний діагноз основного захворювання, який був встановлений після комплексного обстеження перед початком лікування хворого.

Ускладнення основного захворювання

Вказують ускладнення основного захворювання у хворого (якщо такі були).

Супутні захворювання

Записують всі супутні захворювання, які є у даного хворого.

Скарги при виписці (переведенні з амбулаторного лікування)

Вказують основні скарги пацієнта при виписці стаціонару чи переведенні з амбулаторного лікування.

Дані анамнезу захворювання та Дані анамнезу життя

Заносять важливі відомості про хворого, включаючи початок захворювання, дані попередніх флюорографічних або рентгенологічних обстежень, попереднє лікування з приводу туберкульозу, дані про чутливість МБТ до антимікобактеріальних препаратів (якщо відомо), перенесені раніше захворювання, шкідливі звички, можливий контакт з хворим на туберкульоз та ін.

Дані рентгенологічного обстеження

Описують рентгенівські знімки, з якими хворий розпочав лікування і виписується із стаціонару чи переводиться з амбулаторного лікування, вказують дати обстеження. Пишуть також дані про динаміку процесу.

R° при виписці / переведенні (обвести) (обвести):

Деструкція: Так, Ні ____. Стабілізація: Так ____, Ні. Без змін: Так, Ні.

Обводять "так", чи "ні", стосовно запису деструкція, тобто ставлять відповідну позначку залежно від наявності або відсутності деструкції при виписці чи переведенні з амбулаторного лікування. Відсутність деструкції при виписці, якщо вона була при поступленні свідчитиме про загоєння деструкції.

Після запису Деструкції: Ні __, якщо вона була і загоїлася - після "Ні" ставлять цифру, яка означає місяць лікування, на якому зафіксовано загоєння деструкції.

Запис стабілізація - "так", чи "ні", "без змін" "так", чи "ні" обводять після закінчення основного курсу антимікобактеріальної терапії.

При туберкульозі без розпаду та бактеріовиділення після закінчення основного курсу антимікобактеріальної терапії після слів Стабілізація - "Так" ставлять цифру, яка означає місяць лікування, з якого відмічена клініко-рентгенологічна стабілізація процесу. Можливий варіант клініко-рентгенологічної стабілізації процесу при наявності порожнини розпаду. В цьому випадку відмічається клітинка Деструкція - Ні, що означає загоєння деструкції, а Стабілізація - "Так". В обох випадках вказують місяць загоєння деструкції та досягнення стабілізації.

Дані дослідження мокротиння методом мікроскопії

Заносять результати мікроскопічного дослідження мокротиння в динаміці із зазначенням дат проведення дослідження.

Дані дослідження мокротиння методом посіву

Заносять результати бактеріологічного дослідження мокротиння в динаміці із зазначенням дат проведення дослідження.

Дані про стійкість МБТ до препаратів

Вказують всі препарати, до яких виявлена стійкість збудника туберкульозу.

Додаткові методи дослідження (ФЗД, ЕКГ, бронхоскопія, цитологічне, гістологічне дослідження, загальний аналіз крові та ін.)

Заносять всі результати додаткових методів обстеження, які несуть необхідну важливу інформацію про хворого.

Туберкулінові проби

Заносять результати туберкулінових проб, які проводилися хворому, з обов'язковим зазначенням розмірів папули.

Лікування

Записують режими антимікобактеріальної терапії у послідовності від початку лікування до виписки чи переведенні з амбулаторного лікування.

Дата останнього прийому антимікобактеріальних препаратів

Важливо відмітити, коли хворий востаннє отримував антимікобактеріальні препарати в умовах стаціонару чи амбулаторно.

Переносність препаратів

Вписують всі реакції, які були у хворого при прийомі антимікобактеріальних препаратів.

Діагноз при виписці (переведенні з амбулаторного лікування) (основний, супутній)

Вказують діагнози основного та супутнього захворювань при виписці чи переведенні з амбулаторного лікування.

Особливості випадку

Вносять відомості про хворого, які не враховані у вищеназваних графах, але мають важливе значення для даного пацієнта.

Причина виписки (переведення)

Тут вказують з яких причин хворого виписано із стаціонару чи переведено на амбулаторне лікування (закінчення основного курсу антимікобактеріальної терапії, інтенсивної фази, порушення режиму тощо).

Рекомендації

Заносять всі рекомендації, які даються хворому при виписці із стаціонару чи переведенні з амбулаторного лікування.

Листок непрацездатності N , з - до -

Якщо хворому виданий листок непрацездатності, то записують його номер та з якого по яке число, місяць і рік виданий.

Якщо виданий листок непрацездатності, то у графі "працездатність після закінчення цього лікарняного листа" із листка непрацездатності записують "продовжує хворіти" чи "приступити до роботи і дата)) тощо.

Дата МСЕК

Заповнюють у випадку, якщо хворий проходив МСЕК та отримав групу інвалідності чи іншу рекомендацію, наприклад, продовжити листок непрацездатності до одужання чи ін.

Група інвалідності, причина інвалідності, дата встановлення, до якого терміну

Якщо хворий є інвалідом чи інвалідність встановлена під час перебування у стаціонарі чи амбулаторного лікування, то записують групу інвалідності, її причину - туберкульоз чи інше захворювання, травма, дату (день, місяць, число) встановлення інвалідності та до якого терміну (день, місяць, число) призначена інвалідність - дата (день, місяць, число) чи безстрокове.

П. І. Б. лікаря, П. І. Б. зав. відділенням, П. І. Б. головного лікаря

Прізвище та ініціали вказують повністю та кожен з них ставить особистий підпис.

Дата

В кінці виписки ставиться дата її заповнення.

 

Звітність

Звіт про нові випадки та рецидиви туберкульозу
(за даними мікроскопії і/або культурального дослідження) ТБ 07

Подають 

Терміни подання 

1. Районні координатори Республіканському Автономної Республіки Крим, обласним,
Київському і Севастопольському міським протитуберкульозним диспансерам 
 
 
 
2. Республіканський Автономної Республіки Крим, обласні, Київський і Севастопольський міські
протитуберкульозні диспансери Міністерству охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, головним
управлінням охорони здоров'я обласних Дніпропетровської та Львівської, Головному управлінню охорони
здоров'я та медицини катастроф Черкаської, управлінню охорони здоров'я та курортів Вінницької,
управлінню охорони здоров'я та медицини катастроф Одеської, управлінням охорони здоров'я обласних
державних адміністрацій, Головному управлінню охорони здоров'я та медичного забезпечення Київської та
управлінню охорони здоров'я Севастопольської міських державних адміністрацій, головним управлінням
статистики в Автономній Республіці Крим, областях, місті Києві та Управлінню статистики в місті
Севастополі; Центру медичної статистики Міністерства охорони здоров'я України 
 
3. Центр медичної статистики Міністерства охорони здоров'я України - зведений звіт по Україні та регіонах - Державному комітету статистики України. 

10 січня,
10 квітня,
10 липня,
10 жовтня 
 
20 січня,
20 квітня,
20 липня,
20 жовтня 
 
 
 
 
 
 
30 січня,
30 квітня,
30 липня,
30 жовтня 


 

 

 

Форма N 4

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом МОЗ України
від 08.12.2005 р. N 693

Квартальна
Поштова 


Найменування організації - складача інформації 

Місцезнаходження (поштова адреса, зазначена в установчих документах) 

Коди організації-складача 

за ЄДРПОУ 

території (КОАТУУ) 

виду економічної діяльності (КВЕД) 

форми власності (КФВ) 

організаційно-правової форми господарювання (КОПФГ) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  


Адміністративна територія

Район ____________________________________________ N району __________
Прізвище та ініціали районного координатора ______________________________ 

Хворі, які були зареєстровані  у ___ кварталі 200_ року 

Дата заповнення звіту
____________200_ р.
підпис: _____________ 


Таблиця 1

Туберкульоз легень 

Позалегеневий туберкульоз 

Загальна кількість хворих на туберкульоз (7) 

Позитивний мазок 

Негативний мазок 

Нові випадки (5) 

Рецидиви (6) 

Нові випадки (1) 

Рецидиви(2) 

Нові випадки (3) 

Рецидиви (4) 

Ч 

Ж 

Всього 

Ч 

Ж 

Всього 

Ч 

Ж 

Ч 

Ж 

Ч 

Ж 

Ч 

Ж 

Ч 

Ж 

всього 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


Таблиця 2

Нові випадки туберкульозу легень з позитивним мазком мокротиння на КСБ

Вікові групи (за роками) 

Загальна кількість мазок-позитивних 

0 - 1 

1 - 14 

15 - 17 

18 - 24 

25 - 34 

35 - 44 

45 - 54 

55 - 64 

65 і більше 

Ч 

Ж 

Ч 

Ж 

Ч 

Ж 

Ч 

Ж 

Ч 

Ж 

Ч 

Ж 

Ч 

Ж 

Ч 

Ж 

Ч 

Ж 

Ч 

Ж 

всього 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


Таблиця 3

Туберкульоз легень 

Позалегеневий туберкульоз 

Загальна кількість хворих на туберкульоз (7) 

Позитивні мазок і/або культура (МБТ+) 

Негативні мазок і/або культура (МБТ-) 

Нові випадки (5) 

Рецидиви(6) 

Нові випадки (1); 

Рецидиви (2) 

Нові випадки (3) 

Рецидиви (4) 

Ч 

Ж 

Всього 

Ч 

Ж 

Всього 

Ч 

Ж 

Ч 

Ж 

Ч 

Ж 

Ч 

Ж 

Ч 

Ж 

всього 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


Таблиця 4

Нові випадки туберкульозу легень з позитивним результатом мікроскопії і/або культурального дослідження мокротиння

Вікові групи бактеріовиділювачів (за роками) 

Загальна кількість бактеріовиді-
лювачів 

0 - 1 

1 - 14 

15 - 17 

18 - 24 

25 - 34 

35 - 44 

45 - 54 

55 - 64 

65 і більше 

Ч 

Ж 

Ч 

Ж 

Ч 

Ж 

Ч 

Ж 

Ч 

Ж 

Ч 

Ж 

Ч 

Ж 

Ч 

Ж 

Ч 

Ж 

Ч 

Ж 

всього 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


Дата ___ ____________ 20__
            (цифровим способом) 

М. П. 

Керівник закладу _______________________________
                                            (підпис)           (прізвище, ім'я, по батькові) 

Виконавець ___________________________
                            (прізвище, номер телефону виконавця) 


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом МОЗ України
від 8 грудня 2005 р. N 693 


Звіт про нові випадки та рецидиви туберкульозу (за даними мікроскопії і/або культурального дослідження)
ТБ 07

(Інструкція щодо заповнення)

"Звіт про нові випадки та рецидиви туберкульозу (за даними мікроскопії і/або культурального дослідження) ТБ 07 (ф. N 4)" (далі - ТБ 07) районні координатори складають:

за I квартал (1 січня - 31 березня) - до 10 липня поточного року;

за II квартал (1 квітня - 30 червня) - до 10 жовтня поточного року;

за III квартал (1 липня - 30 вересня) - до 10 січня наступного року;

за IV квартал (1 жовтня - 31 грудня) - до 10 квітня наступного року.

Такі терміни подання звіту зумовлені тим, що дані культурального дослідження можуть потрапити у "Журнал реєстрації випадків туберкульозу в районі (ТБ 03)" не пізніше як через квартал.

Щоквартально заповнюють три копії " Звіту про нові випадки та рецидиви туберкульозу (за даними мікроскопії і/або культурального дослідження) (ТБ 07)".

одна копія залишається у протитуберкульозному диспансері, який склав "Звіт про нові випадки та рецидиви туберкульозу (за даними мікроскопії і/або культурального дослідження) (ТБ 07)";

дві копії "Звіту про нові випадки та рецидиви туберкульозу (за даними мікроскопії і/або культурального дослідження) (ТБ 07)" надсилаються вищестоящому Обласному (Міському) Координатору, який одну з них відправляє до Центрального органу.

Обласний (Міський) Координатор до 20 числа зазначених місяців відправляє зведений (інтегрований) звіт:

1) управлінням охорони здоров'я обласних, Севастопольському міському, Головному управлінню охорони здоров'я та медичного забезпечення Київської міської держадміністрацій,

2) головним управлінням статистики в Автономній Республіці Крим, областях, місті Києві та Управлінню статистики в місті Севастополі;

3) Центру медичної статистики Міністерства охорони здоров'я України Одну копію залишає собі.

Центр медичної статистики Міністерства охорони здоров'я України до 30 числа зазначених місяців відправляє зведений (інтегрований) звіт по Україні та регіонах:

• Державному комітету статистики України

Одну копію залишає собі.

Терміни подання звіту наведені у формі ТБ 07 в таблиці:

Звіт про нові випадки та рецидиви туберкульозу виконується районним координатором відповідного району. Для його заповнення потрібно використовувати "Журнал реєстрації випадків туберкульозу в районі (ТБ 03)".

Звіт про нові випадки та рецидиви туберкульозу виконується районним координатором відповідного району. Для його заповнення потрібно використовувати "Журнал реєстрації випадків туберкульозу в районі (ТБ 03)".

Верхня частина "Звіту про нові випадки та рецидиви туберкульозу (за даними мікроскопії і/або культурального дослідження) (ТБ 07)" містить загальну інформацію про район. Ця інформація дозволяє швидко визначити, з якого району і за який період (квартал) отримані статистичні дані.

Адміністративна територія

Записують назву адміністративної території, наприклад, Автономна Республіка Крим, область, міста Київ, Севастополь

Район

Записують повну назву району.

N району

Записують двозначний номер району.

Прізвище та ініціали районного координатора

Записують повне прізвище та ініціали районного координатора, який склав "Звіт про нові випадки та рецидиви туберкульозу (за даними мікроскопії і/або культурального дослідження) (ТБ 07)".

Хворі, які були зареєстровані у ____ кварталі 200_ року

Ця рубрика означає, що "Звіт про нові випадки та рецидиви туберкульозу (за даними мікроскопії і/або культурального дослідження) (ТБ 07)" стосується когорти хворих, які були зареєстровані у ____ кварталі 200_ року. Слід заповнити номер звітного кварталу та рік кварталу.

Дата заповнення звіту

Вписують дату (день, місяць і рік) заповнення "Звіту про нові випадки та рецидиви туберкульозу (за даними мікроскопії і/або культурального дослідження) (ТБ 07)"

Підпис

Звіт підписує особа, яка заповнює форму, тобто районний координатор.

"Звіт про нові випадки та рецидиви туберкульозу (за даними мікроскопії і/або культурального дослідження) (ТБ 07)" має інформацію про:

• кількість хворих на вперше діагностований туберкульоз легень та рецидиви туберкульозу з позитивним мазком,

• кількість мазок-негативних хворих на вперше діагностований туберкульоз легень та рецидиви з негативним мазком,

• кількість хворих на позалегеневий туберкульоз, які були зареєстровані у районі протягом звітного кварталу.

• загальну кількість хворих на вперше діагностований туберкульоз (ВДТБ) і рецидиви туберкульозу (РТБ).

• вікові групи хворих на вперше діагностований туберкульоз легень з позитивним мазком мокротиння на КСБ (кислотостійкі бактерії).

Зазначені параметри розподіляються за статевими ознаками: Ч -чоловіки, Ж - жінки.

Таблиця 1.

Вона поділена на 7 граф, що містять підграфи:

Графа 1 - Нові випадки туберкульозу легень з позитивним мазком (1).

Вона включає статевий розподіл на чоловіків (Ч) та жінок (Ж) та їх загальну кількість - "Всього".

Графа 2 - Рецидиви туберкульозу легень з позитивним мазком (2).

Вона включає статевий розподіл на чоловіків (Ч) та жінок (Ж) та їх загальну кількість - "Всього".

Графа 3 - Нові випадки туберкульозу легень з негативним мазком мокротиння (3).

Вона включає статевий розподіл на чоловіків (Ч) та жінок (Ж).

Графа 4 - Рецидиви туберкульозу легень з негативним мазком (4).

Вона включає статевий розподіл на чоловіків (Ч) та жінок (Ж).

Графа 5 - Нові випадки позалегеневого туберкульозу (5).

Вона включає статевий розподіл на чоловіків (Ч) та жінок (Ж).

Графа 6 - Рецидиви позалегеневого туберкульозу (6).

Вона включає статевий розподіл на чоловіків (Ч) та жінок (Ж).

Графа 7 - Загальна кількість хворих на туберкульоз (легеневий та позалегеневий) - ВДТБ (вперше діагностований туберкульоз) і РТБ (рецидив туберкульозу) (7).).

Вона включає статевий розподіл на чоловіків (Ч) та жінок (Ж) та "всього".

Важливо виділити випадки рецидивів з бактеріовиділенням (методами мазка та культурально) серед інших випадків повторного лікування. Інші випадки повторного лікування не включаються до цього звіту.

Кожна із граф таблиці 1 розподілена на додаткові графи для запису кількості випадків кожного виду захворювання з урахуванням статі. Крім того, графи 1 і 2 мають графу "всього" для запису загальної кількості нових випадків туберкульозу легень та рецидивів з позитивним мазком. Графа 7 також поділена на три додаткові графи для запису окремо для чоловіків та жінок і загальної кількості випадків захворювання за квартал.

Для складання "Звіту про нові випадки та рецидиви туберкульозу (за даними мікроскопії і/або культурального дослідження) (ТБ 07)" необхідно проаналізувати графу "Дата реєстрації" і визначити сторінки "Журналу реєстрації випадків туберкульозу в районі (ТБ 03) ", де зареєстровані випадки туберкульозу, які відносяться до попереднього кварталу. Для розділу попереднього та наступного кварталів в Журналі реєстрації необхідно залишати вільним один рядок після останнього зареєстрованого у кварталі хворого і відмічати номер нового кварталу (наприклад: на початку другого кварталу записати заголовок: 2-й квартал).

Розділ "Туберкульоз легень"

У підрозділ - "Позитивний мазок" - заносяться нові випадки туберкульозу легень з позитивним мазком (графа 1):

а) пацієнти з позитивним мазком, які раніше ніколи не розглядались як хворі на туберкульоз;

б) пацієнти з позитивним мазком, які приймали антимікобактеріальні препарати менше одного місяця і не були зареєстровані, як хворі на туберкульоз.

До цього підрозділу також заносяться відомості про рецидиви з позитивним мазком (графа 2):

Рецидив - це спалах туберкульозу у осіб, які раніше хворіли на туберкульоз, лікувалися і одужали від нього.

У підрозділ - "Негативний мазок" - заносяться відомості про мазок-негативних хворих на туберкульоз з 1-ї категорії, 3-ї категорії (графа 3) та з рецидивом з 2-ї категорії (графа 4) або якщо діагноз туберкульозу встановлено без дослідження мокротиння на КСБ.

Розділ "Позалегеневий туберкульоз" (графи 5 - 6)

До нього заносяться відомості про хворих на позалегеневий туберкульоз, у яких уражені інші органи, окрім легенів. Сюди відносять також туберкульозне ураження плеври, бронхів та внутрішньогрудних лімфовузлів.

Нові випадки позалегеневого туберкульозу заносять у графу 5, причому окремо чоловіків та жінок.

Рецидиви позалегеневого туберкульозу заносять у графу 6, окремо чоловіків і жінок.

Розділ "Загальна кількість хворих на ВДТБ і РТБ (графа 7):

графа "Чоловіки" повинна бути підсумком даних про кількість хворих чоловіків у попередніх графах (1, 2, 3, 4, 5, 6);

графа "Жінки" підсумовує дані про кількість хворих жінок у попередніх графах (1, 2, 3, 4, 5, 6);

графа "Всього" вказує про загальну кількість всіх хворих (чоловіків і жінок) у попередніх графах (1, 2, 3, 4, 5, 6).

Методика підрахування:

В "Журналі реєстрації випадків туберкульозу в районі (ТБ 03)" виділяється відповідний рядок і підраховується кількість нових випадків легеневого туберкульозу з позитивним мазком серед чоловіків, відмічаючи кожного підрахованого пацієнта. Для цього, слід знайти:

"Ч" в графі "Стать",

"Л" в графі "Форма захворювання",

Новий випадок (ВДТБ) в графі Визначення випадку,

1+, 2+ або 3+ - в графі До початку лікування.

У нижній частині сторінки "Журналу реєстрації випадків туберкульозу в районі (ТБ 03)" або на окремому листі олівцем відмічають загальну кількість відібраних випадків.

Наприклад:

Сторінка 

М+ 

М- 

ПТБ 

Нові випадки 

Рецидиви 

Нові випадки 

Рецидиви 

Нові 

Рецидиви 

Ч 

Ж 

Ч 

Ж 

Ч 

Ж 

Ч 

Ж 

Ч 

Ж 

Ч 

Ж 

А 

/// 

// 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


Склавши отриману кількість нових випадків туберкульозу легень з позитивним мазком серед чоловіків, які були підраховані на кожній сторінці "Журналу реєстрації випадків туберкульозу в районі (ТБ 03)". Цю суму занести у відповідну графу звіту - розділ Туберкульоз легень. Позитивний мазок, графа Нові випадки (1) під заголовком - Ч.

Дані наступних граф для інших випадків туберкульозу підраховуються і вносяться у таблицю ідентично.

Підрахунки нових випадків серед жінок проводяться аналогічно.

Таблиця 2.

В цю таблицю включаються дані про нові випадки туберкульозу легень з позитивним мазком мокротиння на КСБ з урахуванням статі та вікових груп (0 - 1, 1 - 14, 15 - 17, 18 - 24, 25 - 34, 35 - 44, 45 - 54, 55 - 64, 65 і більше років) хворих.

Кількість хворих у графах "Загальна кількість мазок-позитивних" (в табл. 2) та графа - "Всього" із розділу Туберкульоз легень, Позитивний мазок, Нові випадки (табл. 1), повинна бути однакова.

Якщо на момент реєстрації вік хворого точно не відомий, його слід закруглити до найближчого кратного 5 (наприклад: 15, 20, 25 і т. д.).

Таблиця 3.

Вона поділена на 7 граф, що містять підграфи:

Графа 1 - Нові випадки туберкульозу легень з позитивними мазком і/або культурою (1). Вона включає статевий розподіл на чоловіків (Ч) та жінок (Ж) та їх загальну кількість - "Всього".

Графа 2 - Рецидиви туберкульозу легень з позитивними мазком і/або культурою (2).

Вона включає статевий розподіл на чоловіків (Ч) та жінок (Ж) та їх загальну кількість - "Всього".

Графа 3 - Нові випадки туберкульозу легень з негативним мазком і/або культурою мокротиння (3). Вона включає статевий розподіл на чоловіків (Ч) та жінок (Ж).

Графа 4 - Рецидиви туберкульозу легень з негативним мазком і/або культурою (4). Вона включає статевий розподіл на чоловіків (Ч) та жінок (Ж).

Графа 5 - Нові випадки позалегеневого туберкульозу (5). Вона включає статевий розподіл на чоловіків (Ч) та жінок (Ж).

Графа 6 - Рецидиви позалегеневого туберкульозу (6). Вона включає статевий розподіл на чоловіків (Ч) та жінок (Ж).

Графа 7 - Загальна кількість хворих на туберкульоз (легеневий і позалегеневий) - ВДТБ (вперше діагностований туберкульоз) і РТБ (рецидив туберкульозу) (7). Вона включає статевий розподіл на чоловіків (Ч) та жінок (Ж) та "всього".

Кожна із граф таблиці 1 розподілена на додаткові графи для запису кількості випадків кожного виду захворювання з урахуванням статі. Крім того, графи 1 і 2 мають графу для запису загальної кількості нових випадків туберкульозу легень та рецидивів з позитивним мазком і/або культуральним дослідженням. Графа 7 також поділена на три додаткові графи для запису окремо для чоловіків та жінок і загальної кількості випадків захворювання за квартал.

Для складання " Звіту про нові випадки та рецидиви туберкульозу (за даними мікроскопії і/або культурального дослідження) (ТБ 07)" необхідно проаналізувати графу "Дата реєстрації" і визначити сторінки "Журналу реєстрації випадків туберкульозу в районі (ТБ 03)", де зареєстровані випадки туберкульозу, які відносяться до попереднього кварталу. Для розділу попереднього та наступного кварталів в Журналі реєстрації необхідно залишати вільним один рядок після останнього зареєстрованого у кварталі хворого і відмічати номер нового кварталу (наприклад: на початку другого кварталу записати заголовок: 2-й квартал).

Розділ "Туберкульоз легень"

У підрозділ - "Позитивний мазок і/або культура (МБТ+)" - заносяться нові випадки туберкульозу легень з позитивним мазком і/або культурою (графа 1)

а) пацієнти з позитивним мазком і/або культурою, які раніше ніколи не розглядались як хворі на туберкульоз;

б) пацієнти з позитивним мазком і/або культурою, які приймали антимікобактеріальні препарати менше одного місяця і не були зареєстровані, як хворі на туберкульоз.

До цього підрозділу також заносяться відомості про рецидиви з позитивним мазком і/або культурою (графа 2):

Рецидив - це спалах туберкульозу у осіб, які раніше хворіли на туберкульоз, лікувалися і одужали від нього.

У підрозділ - "Негативний мазок і/або культура" - заносяться відомості про мазок- і культура-негативних хворих на туберкульоз з 1-ї категорії, 3-ї категорії (графа 3) та з рецидивом з 2-ї категорії (графа 4) або якщо діагноз туберкульозу встановлено без дослідження мокротиння на КСБ чи МБТ.

Розділ "Позалегеневий туберкульоз" (графа 5 - 6)

До нього заносяться відомості про хворих на позалегеневий туберкульоз, у яких уражені інші органи, окрім легенів. Сюди відносять також туберкульозне ураження плеври, бронхів та внутрішньогрудних лімфовузлів.

Нові випадки позалегеневого туберкульозу записуються у розділі 5, причому окремо у чоловіків та жінок.

Рецидиви позалегеневого туберкульозу записують у графі 6, окремо у чоловіків та жінок.

Розділ "Загальна кількість хворих на туберкульоз" (графа 7):

графа "Чоловіки" повинна бути підсумком даних про кількість хворих чоловіків у попередніх графах (1, 2, 3, 4, 5, 6);

графа "Жінки" підсумовує дані про кількість хворих жінок у попередніх графах (1, 2, 3, 4, 5, 6);

графа "Всього" вказує про загальну кількість всіх хворих (чоловіків і жінок) у попередніх графах (1, 2, 3, 4, 5, 6).

Методика підрахування:

В "Журналі реєстрації випадків туберкульозу в районі (ТБ 03)" виділяється відповідний рядок і підраховується кількість нових випадків легеневого туберкульозу з позитивним мазком і/або культурою серед чоловіків, відмічаючи кожного підрахованого пацієнта. Для цього, слід знайти:

"Ч" в графі "Стать",

"Л" в графі "Форма захворювання",

Новий випадок (ВДТБ) в графі Визначення випадку,

1+, 2+ або 3+ - в графі До початку лікування.

У нижній частині сторінки "Журналу реєстрації випадків туберкульозу в районі (ТБ 03)" або на окремому листі олівцем відмічають загальну кількість відібраних випадків.

Наприклад:

Сторінка 

М+, К+ 

М-, К- 

ПТБ 

Нові випадки 

Рецидиви 

Нові випадки 

Рецидиви 

Нові випадки 

Рецидиви 

Ч 

Ж 

Ч 

Ж 

Ч 

Ж 

Ч 

Ж 

Ч 

Ж 

Ч 

Ж 

А 

/// 

// 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


Склавши отриману кількість нових випадків туберкульозу легень з позитивним мазком і/або культуральним дослідженням серед чоловіків, які були підраховані на кожній сторінці "Журналу реєстрації випадків туберкульозу в районі (ТБ 03)". Цю суму занести у відповідну графу звіту - розділ Туберкульоз легень. Позитивний мазок і/або культуральне дослідження, графа Нові випадки (1) під заголовком - Ч.

Дані наступних граф для інших випадків туберкульозу підраховуються і вносяться у таблицю ідентично.

Підрахунки нових випадків серед жінок проводяться аналогічно.

Таблиця 4.

В цю таблицю включаються дані про нові випадки туберкульозу легень з бактеріовиділенням з урахуванням статі та вікових груп (0 - 1, 1 - 14, 15 - 17, 18 - 24, 25 - 34, 35 - 44, 45 - 54, 55 - 64, 65 і більше років) хворих.

Кількість хворих у графах "Загальна кількість бактеріовиділювачів" (в табл. 2) та графа - "Всього" із розділу Туберкульоз легень, Позитивний мазок і/або культуральне дослідження, Нові випадки (табл. 1), повинна бути однакова.

Якщо на момент реєстрації вік хворого точно не відомий, його слід закруглити до найближчого кратного 5 (наприклад: 15, 20, 25 і т. д.).

В кінці звіту знаходиться:

Дата (цифровим способом)

Керівник закладу (підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)

Виконавець (прізвище, номер телефону виконавця)

М. П. Печатка

 

Звітність

Звіт про результати дослідження стійкості мікобактерій туберкульозу до антимікобактеріальних препаратів у хворих на туберкульоз легень, які зареєстровані у _____ кварталі 20__ року ТБ 11

Подають 

Терміни подання 

1. Районні координатори Республіканському Автономної Республіки
Крим, обласним, Київському і Севастопольському міським
протитуберкульозним диспансерам 
 
 
2. Республіканський Автономної Республіки Крим, обласні, Київський і
Севастопольський міські протитуберкульозні диспансери Міністерству
охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, головним управлінням
охорони здоров'я обласних Дніпропетровської та Львівської, Головному
управлінню охорони здоров'я та медицини катастроф Черкаської,
управлінню охорони здоров'я та курортів Вінницької, управлінню
охорони здоров'я та медицини катастроф Одеської, управлінням охорони
здоров'я обласних державних адміністрацій, Головному управлінню
охорони здоров'я та медичного забезпечення Київської та управлінню
охорони здоров'я Севастопольської міських державних адміністрацій,
головним управлінням статистики в Автономній Республіці Крим,
областях, місті Києві та Управлінню статистики в місті Севастополі;
Центру медичної статистики Міністерства охорони здоров'я України 
 
3. Центр медичної статистики Міністерства охорони здоров'я України -
зведений звіт по Україні та регіонах - Державному комітету статистики
України. 
 

10 січня,
10 квітня,
10 липня,
10 жовтня 
 
20 січня,
20 квітня,
20 липня,
20 жовтня 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
30 січня,
30 квітня,
30 липня,
30 жовтня 


 

 

 

Форма N 8-3

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом МОЗ України
від 08.12.2005 р. N 693

Квартальна
Поштова 


Найменування організації - складача інформації 

Місцезнаходження (поштова адреса, зазначена в установчих документах) 

Коди організації-складача 

за ЄДРПОУ 

території (КОАТУУ) 

виду економічної діяльності (КВЕД) 

форми власності (КФВ) 

організаційно-
правової форми господарювання (КОПФГ) 

  

  

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

  

  

  

  

  

  

  


Найменування лікувально-профілактичного закладу ________________________________________
Лабораторія _______________________________________________ N лабораторії ______________ 

Дата заповнення ____________ 20__ р. П. І. Б. відповідального ________________ Підпис ________ 

Результати тесту на стійкість МБТ до антимікобактеріальних препаратів (АМБП) 

Стійкість у вперше захворілих 

Стійкість у раніше лікованих 

До лікування 

Під час лікування 

Всього 

У повторно лікованих, крім рецидиву 

У хворих на рецидив 

Всього 

абс 

% 

абс 

% 

абс 

% 

абс 

% 

абс 

% 

абс 

% 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

1. Обстежено всіх хворих з МБТ+ на стійкість 

  

100 

  

100 

  

100 

  

100 

  

100 

  

100 

2. Чутливі до усіх АМБП 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3. Стійкі до будь-яких АМБП 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

4. Монорезистентність: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

4.1. Стійкість тільки до H 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

4. Стійкість тільки до R 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

4.3. Стійкість тільки до Е 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

4.4. Стійкість тільки до S 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

4.5. Стійкість тільки до Z 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

5. Мультирезистентність: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

5.1. Стійкість до HR 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

5.2. Стійкість до HRE 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

5.3. Стійкість до HRS 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

5.4. Стійкість до HRES 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

5.5. Стійкість до HR + інших АМБП 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

6. H + інша стійкість: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

6.1. Стійкість до HE 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

6.2. Стійкість до HS 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

6.3. Стійкість до HES 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

7. R + інша стійкість: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

7.1. Стійкість до RS 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

7.2. Стійкість до RE 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

7.3. Стійкість до RES 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

8. Інші випадки стійкості: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

8.1. Стійкість до ES 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

8.2. Стійкість до Z з будь-якими іншими АМБП 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

9. Будь-яка стійкість до H 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

10. Будь-яка стійкість до R 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


* звіт складається лабораторіями, які проводять дослідження на резистентність мікобактерій туберкульозу (МБТ).

АМБП - антимікобактеріальні препарати; H - ізоніазид, R - рифампіцин, E - етамбутол, S - стрептоміцин, Z - піразинамід.

Дата ___ ____________ 20__
           (цифровим способом) 

М. П.          Керівник закладу _____________ (підпис)
                                                        (прізвище, ім'я, по батькові) 

Виконавець ____________________________
                             (прізвище, номер телефону виконавця) 


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом МОЗ України
від 8 грудня 2005 р. N 693 


Звіт
про результати дослідження стійкості мікобактерій туберкульозу до антимікобактеріальних препаратів у хворих на туберкульоз легень, які зареєстровані у __ кварталі 200_ року ТБ 11

(Інструкція щодо заповнення)

"Звіт про результати дослідження стійкості мікобактерій туберкульозу до антимікобактеріальних препаратів у хворих на туберкульоз легень, які зареєстровані у __ кварталі 200_ року ТБ 11(ф. N 8-3)"(далі - ТБ 11) складається в лабораторіях III - IV рівня, які 4 проводять дослідження на резистентність мікобактерій туберкульозу (МБТ) у терміни:

за I квартал - до 10 липня поточного року;

за II квартал - до 10 жовтня поточного року;

за III Квартал - до 10 січня наступного року;

за IV квартал - до 10 квітня наступного року.

"Звіт про результати дослідження стійкості мікобактерій туберкульозу до антимікобактеріальних препаратів у хворих на туберкульоз легень, які зареєстровані у _ кварталі 200_ року (ТБ 11)" виконується лаборантом відповідної лабораторії III - IV рівня. Для його заповнення потрібно використовувати "Лабораторний реєстраційний журнал (культуральні дослідження) (ТБ 04/2)". Усі дані його повинні бути звірені із "Журналом реєстрації випадків туберкульозу в районі (ТБ 03)", щоб не пропустити жодного випадку резистентності.

Щоквартально заповнюють три копії "Звіту про результати дослідження стійкості мікобактерій туберкульозу до антимікобактеріальних препаратів у хворих на туберкульоз легень, які зареєстровані у __ кварталі 200_ року (ТБ 11)".

одна копія залишається у лабораторії протитуберкульозного диспансеру, яка склала "Звіт про результати дослідження стійкості мікобактерій туберкульозу до антимікобактеріальних препаратів у хворих на туберкульоз легень, які зареєстровані у __ кварталі 200_ року (ТБ 11)":

дві копії "Звіту про результати дослідження стійкості мікобактерій туберкульозу до антимікобактеріальних препаратів у хворих на туберкульоз легень, які зареєстровані у __ кварталі 200_ року (ТБ 11)" надсилаються вищестоящому Обласному (Міському) Координатору.

Обласний (Міський) Координатор до 20 числа зазначених місяців відправляє зведений (інтегрований) звіт:

1) управлінням охорони здоров'я обласних, Севастопольському міському, Головному управлінню охорони здоров'я та медичного забезпечення Київської міської держадміністрацій,

2) головним управлінням статистики в Автономній Республіці Крим, областях, місті Києві та Управлінню статистики в місті Севастополі;

3) Центру медичної статистики Міністерства охорони здоров'я України

Одну копію залишає собі.

Центр медичної статистики Міністерства охорони здоров'я України до 30 числа зазначених місяців відправляє зведений (інтегрований) звіт по Україні та регіонах:

• Державному комітету статистики України х

Одну копію залишає собі.

Терміни подання звіту наведені у формі ТБ 11 в таблиці.

Верхня частина "Звіту про результати дослідження стійкості мікобактерій туберкульозу до антимікобактеріальних препаратів у хворих на туберкульоз легень, які зареєстровані у __ кварталі 200_ року (ТБ 11)" містить загальну інформацію про лікувально-профілактичний заклад та лабораторію.

Найменування лікувально-профілактичного закладу

Записують повну назву лікувально-профілактичного закладу, в якому знаходиться лабораторія, що звітує.

Лабораторія

Записують повну назву лабораторії, яка підготовила звіт.

N лабораторії

Записують N лабораторії, яка підготовила звіт.

Дата заповнення звіту

Записують дату (день, місяць, число) заповнення звіту.

П. І. Б. відповідального Підпис

Заповнюють прізвище, ім'я та по батькові відповідального за складання звіту, який розписується за достовірність результатів.

Таблиця

В таблицю вносяться результати дослідження резистентності МБТ у вперше захворілих і раніше лікованих хворих на туберкульоз легень до лікування та під час лікування (тобто після лікування довше 1 міс.) на підставі даних "Лабораторного реєстраційного журналу (культуральні дослідження) (ТБ 04/2)".

Стійкість у вперше захворілих (графи 2 - 7);

До лікування (графи 2, 3), тобто первинна стійкість

Ці графи відмічаються для:

а) пацієнтів, які раніше ніколи не розглядались як хворі на туберкульоз та проходили обстеження з метою діагностики;

б) пацієнтів, які приймали антимікобактеріальні препарати до 1 місяця і не були зареєстровані як хворі на туберкульоз;

Під час лікування (графи 4, 5), тобто вторинна стійкість, або лікування довше 1 міс.

Включає хворих на вперше діагностований туберкульоз, які лікувалися довше 1 міс. і у яких розвинулася вторинна стійкість.

Всього (графи 6, 7)

Ці графи є підсумком абсолютних значень нових випадків з первинною та вторинною стійкістю МБТ.

Стійкість у раніше лікованих (графи 8 - 13), або вторинна стійкість:

Стійкість У повторно лікованих, крім рецидиву (графа 8, 9)

Ці графи відмічаються для:

а) пацієнтів, які раніше лікувалися і вважалися неефективно ліковані, яким призначене повторне лікування за II категорією, в т. ч. видозміненою II категорією, і до повторного лікування у них виявлені стійкість, тобто вторинна стійкість, бо вони вже раніше лікувалися;

У хворих на рецидив (графи 10, 11)

Включають хворих на рецидив туберкульозу, у яких до лікування рецидиву діагностована стійкість, тобто вторинна стійкість, бо вони вже раніше лікувалися.

Всього (графи 12, 13)

Ці графи є підсумком абсолютних значень стійкості МБТ у повторно лікованих та у хворих на рецидив туберкульозу, тобто вторинна стійкість, бо вони вже раніше лікувалися.

Стосовно нових випадків з первинною та вторинною резистентністю у графах (6, 7) Всього та стійкості у раніше лікованих (повторно лікованих та хворих на рецидив туберкульозу) у графах (12, 13) Всього записують такі "Результати тесту на стійкість МБТ до антимікобактеріальних препаратів (АМБП)" (див. графу 1):

1. Обстежено всіх хворих з МБТ+ на стійкість

В абсолютних цифрах у відповідні графи До лікування, Під час лікування та Всього заносять підраховані з "Лабораторного реєстраційного журналу (культуральці дослідження) (ТБ 04/2)" дані про те, скільки за відповідний квартал обстежено хворих на туберкульоз легень методом посіву на МБТ, тобто дані про те, у скількох хворих на туберкульоз легень обстежених методом посіву був виявлений ріст культури МБТ. Аналогічно в абсолютних цифрах у відповідні графи (У повторно лікованих, крім рецидиву, У хворих на рецидив, Всього) заносять підраховані з "Лабораторного реєстраційного журналу (культуральні дослідження) (ТБ 04/2)" дані про те, скільки за відповідний квартал обстежено хворих на туберкульоз легень методом посіву на МБТ, тобто дані про те, у скількох хворих на туберкульоз легень обстежених методом посіву був виявлений ріст культури МБТ.

2. Чутливі до усіх АМБП (антимікобактеріальних препаратів)

В абсолютних цифрах у відповідні графи До лікування, Під час лікування та Всього заносять підраховані з "Лабораторного реєстраційного журналу (культуральні дослідження) (ТБ 04/2)" дані про те, у скількох хворих виявлена культура МБТ чутлива до усіх антимікобактеріальних препаратів (АМБП). Відсоток обчислюють до кількості "Обстежено всіх хворих з МБТ+ на стійкість".

Далі в абсолютних цифрах у відповідні графи (У повторно лікованих, крім рецидиву, У хворих на рецидив, Всього) заносять підраховані з "Лабораторного реєстраційного журналу (культуральні дослідження) (ТБ 04/2)" дані про те, у скількох хворих виявлена культура МБТ чутлива до усіх антимікобактеріальних препаратів (АМБП). Відсоток обчислюють до кількості "Обстежено всіх хворих з МБТ+ на стійкість".

В подальшому, для розрахунків усіх інших показників стійкості у наступних пунктах, абсолютні цифри із рядка "Обстежено всіх хворих з МБТ+ на стійкість" беруться за 100 %.

3. Стійкі до будь-яких АМБП (антимікобактеріальних препаратів)

Записують кількість нових хворих, у яких виділена культура МБТ стійка до будь-яких антимікобактеріальних препаратів, незалежно від того, перераховані вони нижче чи ні. Відсоток обчислюють до кількості "Обстежено всіх хворих з МБТ+ на стійкість", який беруть за 100 %.

Потім записують кількість хворих, у яких виділена культура МБТ стійка до будь-яких антимікобактеріальних препаратів, незалежно від того, перераховані вони нижче чи ні. Відсоток обчислюють до кількості "Обстежено всіх хворих з МБТ+ на стійкість", який беруть за 100 %.

Далі у таблиці вказуються показники стійкості до конкретного антимікобактеріального препарату.

4. Монорезистентність (тобто тільки 1 препарат)

Записують кількість нових хворих, у яких виявлена стійкість мікобактерій туберкульозу до будь-якого одного антимікобактеріального препарату (монорезистентність). Абсолютні числа її у кожній колонці (До лікування, Під час лікування, Всього) повинні становити суму рядків (4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4 + 4.5). Відсоток обчислюють до кількості "Обстежено всіх хворих з МБТ+ на стійкість", який беруть за 100 %.

Потім записують кількість нових хворих, у яких виявлена стійкість мікобактерій туберкульозу до будь-якого одного антимікобактеріального препарату (монорезистентність). Абсолютні числа її у кожній колонці (У повторно лікованих, крім рецидиву, У хворих на рецидив, Всього) повинні становити суму рядків (4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4 + 4.5). Відсоток обчислюють до кількості "Обстежено всіх хворих з МБТ+ на стійкість", який беруть за 100 %.

4.1. Стійкість тільки до H (ізоніазиду)

Це кількість нових хворих, у яких виділена культура МБТ стійка тільки до одного препарату - ізоніазиду. Її записують у кожній колонці (До лікування, Під час лікування, Всього). У зазначених колонках відсотки обчислюють до кількості "Обстежено всіх хворих з МБТ+ на стійкість", який беруть за 100 %.

Стійкість тільки до ізоніазиду у раніше лікованих - це кількість хворих, у яких виділена культура МБТ стійка тільки до одного препарату -ізоніазиду. Її записують у кожній колонці (У повторно лікованих, крім рецидиву, У хворих на рецидив, Всього). У зазначених колонках відсотки обчислюють до кількості "Обстежено всіх хворих з МБТ+ на стійкість", який беруть за 100 %.

4.2. Стійкість тільки до R (рифампіцину)

Це кількість нових хворих, у яких виділена культура МБТ стійка тільки до одного препарату - рифампіцину. Її записують у кожній колонці (До лікування, Під час лікування, Всього). У зазначених колонках відсотки обчислюють до кількості "Обстежено всіх хворих з МБТ+ на стійкість", який беруть за 100 %.

Стійкість тільки до рифампіцину (R) у раніше лікованих - це кількість хворих, у яких виділена культура МБТ стійка тільки до одного препарату - рифампіцину. Її записують у кожній колонці (У повторно лікованих, крім рецидиву, У хворих на рецидив, Всього). У зазначених колонках відсотки обчислюють до кількості "Обстежено всіх хворих з МБТ+ на стійкість", який беруть за 100 %.

4.3. Стійкість тільки до E (етамбутолу)

Це кількість нових хворих, у яких виділена культура МБТ стійка тільки до одного препарату - етамбутолу. Її записують у кожній колонці (До лікування, Під час лікування, Всього). У зазначених колонках відсотки обчислюють до кількості "Обстежено всіх хворих з МБТ+ на стійкість", який беруть за 100 %.

У раніше лікованих це кількість хворих, у яких виділена культура МБТ стійка тільки до одного препарату - етамбутолу. Її записують у кожній колонці (У повторно лікованих, крім рецидиву, У хворих на рецидив, Всього). У зазначених колонках відсотки обчислюють до кількості "Обстежено всіх хворих з МБТ+ на стійкість", який беруть за 100 %.

4.4. Стійкість тільки до S (стрептоміцину)

Це кількість нових хворих, у яких виділена культура МБТ стійка тільки до одного препарату - стрептоміцину. Її записують у кожній колонці (До лікування, Під час лікування, Всього). У зазначених колонках відсотки обчислюють до кількості "Обстежено всіх хворих з МБТ+ на стійкість", який беруть за 100 %.

У раніше лікованих це кількість хворих, у яких виділена культура МБТ стійка тільки до одного препарату - стрептоміцину. Її записують у кожній колонці (У повторно лікованих, крім рецидиву, У хворих на рецидив, Всього). У зазначених колонках відсотки обчислюють до кількості "Обстежено всіх хворих з МБТ+ на стійкість", який беруть за 100 %.

4.5. Стійкість тільки до Z (піразинаміду)

Це кількість нових хворих, у яких виділена культура МБТ стійка тільки до одного препарату - піразинаміду. Її записують у кожній колонці (До лікування, Під час лікування, Всього). У зазначених колонках відсотки обчислюють до кількості "Обстежено всіх хворих з МБТ+ на стійкість", який беруть за 100 %.

Потім пишуть кількість раніше лікованих хворих, у яких виділена культура МБТ стійка тільки до одного препарату - піразинаміду. Її записують у кожній колонці (У повторно лікованих, крім рецидиву, У хворих на рецидив, Всього). У зазначених колонках відсотки обчислюють до кількості "Обстежено всіх хворих з МБТ+ на стійкість", який беруть за 100 %.

5. Мультирезистентність (H + R і/або + інші препарати)

Записують кількість хворих, у яких виявлена стійкість мікобактерій туберкульозу до ізоніазиду з рифампіцином, як окремо, так і поєднанні з будь-якими іншими антимікобактеріальними препаратами (мультирезистентність). Мультирезистентність - це стійкість до будь-якої комбінації антимікобактеріальних препаратів, в яку обов'язково входять ізоніазид та рифампіцин. Абсолютні числа її у кожній колонці (До лікування, Під час лікування, Всього) повинні становити суму рядків (5.1 + 5.2 + 5.3 + 5.4 + 5.5). Відсоток обчислюють до кількості "Обстежено всіх хворих з МБТ+ на стійкість", який беруть за 100 %.

Потім записують кількість хворих, у яких виявлена стійкість мікобактерій туберкульозу до ізоніазиду з рифампіцином, як окремо, так і поєднанні з будь-якими іншими антимікобактеріальними препаратами (мультирезнстентність) у кожній колонці (У повторно лікованих, крім реіщдиву, У хворих па рецидив, Всього) повинні становити суму рядків (5.1 + 5.2 + 5.3 + 5.4 + 5.5). Відсоток обчислюють до кількості "Обстежено всіх хворих з МБТ+ на стійкість", який беруть за 100 %.

5.1. Стійкість до HR (ізоніазиду та рифампіцину)

Записують кількість хворих, у яких виділена культура МБТ стійка до двох препаратів - ізоніазиду та рифампіцину. Її записують у кожній колонці (До лікування, Під час лікування, Всього). У зазначених колонках відсотки обчислюють до кількості "Обстежено всіх хворих з МБТ+ на стійкість", який беруть за 100 %.

Далі записують кількість раніше лікованих хворих, у яких виділена культура МБТ стійка до двох препаратів - ізоніазиду та рифампіцину. Її записують у кожній колонці (У повторно лікованих, крім рецидиву, У хворих на рецидив, Всього). У зазначених колонках відсотки обчислюють до кількості "Обстежено всіх хворих з МБТ+ на стійкість", який беруть за 100 %.

5.2. Стійкість до HRE (ізоніазиду, рифампіцину, етамбутолу)

Записують кількість хворих, у яких виділена культура МБТ стійка до 3-х препаратів - ізоніазиду, рифампіцину та етамбутолу. Її записують у кожній колонці (До лікування, Під час лікування, Всього). У зазначених колонках відсотки обчислюють до кількості "Обстежено всіх хворих з МБТ+ на стійкість", який беруть за 100 %.

Далі записують кількість раніше лікованих хворих, у яких виділена культура МБТ стійка до 3-х препаратів - ізоніазиду, рифампіцину та етамбутолу. Її записують у кожній колонці (У повторно лікованих, крім рецидиву, У хворих на рецидив, Всього). У зазначених колонках відсотки обчислюють до кількості "Обстежено всіх хворих з МБТ+ на стійкість", який беруть за 100 %.

5.3. Стійкість до HRS (ізоніазиду, рифампіцину, стрептоміцину)

Записують кількість хворих, у яких виділена культура МБТ стійка до 3-х препаратів - ізоніазиду, рифампіцину та стрептоміцину. Її записують у кожній колонці (До лікування, Під час лікування, Всього). У зазначених колонках відсотки обчислюють до кількості "Обстежено всіх хворих з МБТ+ на стійкість", який беруть за 100 %.

Потім записують кількість раніше лікованих хворих, у яких виділена культура МБТ стійка до 3-х препаратів - ізоніазиду, рифампіцину та стрептоміцину. Її записують у кожній колонці (У повторно лікованих, крім рецидиву, У хворих на рецидив, Всього). У зазначених колонках відсотки обчислюють до кількості "Обстежено всіх хворих з МБТ+ на стійкість", який беруть за 100 %.

5.4. Стійкість до HRES (ізоніазиду, рифампіцину, етамбутолу, стрептоміцину)

Записують кількість хворих, у яких виділена культура МБТ стійка до 4-х препаратів - ізоніазиду, рифампіцину, етамбутолу, стрептоміцину. Її записують у кожній колонці (До лікування, Під час лікування, Всього). У зазначених колонках відсотки обчислюють до кількості "Обстежено всіх хворих з МБТ+ на стійкість", який беруть за 100 %.

Потім записують кількість раніше лікованих хворих, у яких виділена культура МБТ стійка до 4-х препаратів - ізоніазиду, рифампіцину етамбутолу, стрептоміцину. Її записують у кожній колонці (У повторно лікованих, крім рецидиву, У хворих на рецидив, Всього). У зазначених колонках відсотки обчислюють до кількості "Обстежено всіх хворих з МБТ+ на стійкість", який беруть за 100 %.

5.5. Стійкість до HR + інших АМБП

Записують кількість хворих, у яких виділена культура МБТ стійка до ізоніазиду, рифампіцину у поєднанні з будь-якими іншими АМБП І ряду. Її записують у кожній колонці (До лікування, Під час лікування, Всього). У зазначених колонках відсотки обчислюють до кількості "Обстежено всіх хворих з МБТ+ на стійкість", який беруть за 100 %.

Далі записують кількість раніше лікованих хворих, у яких виділена культура МБТ стійка до ізоніазиду, рифампіцину у поєднанні з будь-якими іншими АМБП I ряду. Її записують у кожній колонці (У повторно лікованих, крім рецидиву, У хворих на рецидив, Всього). У зазначених колонках відсотки обчислюють до кількості "Обстежено всіх хворих з МБТ+ на стійкість", який беруть за 100 %.

6. H (Ізоніазид) + інша стійкість

Записують кількість хворих, у яких виявлена стійкість мікобактерій туберкульозу до ізоніазиду у поєднанні з іншими препаратами І ряду, що наведені нижче. Абсолютні числа цієї стійкості у кожній колонці (До лікування, Під час лікування, Всього) повинні становити суму рядків (6.1 + 6.2 + 6.3). Відсоток обчислюють до кількості "Обстежено всіх хворих з МБТ+ на стійкість", який беруть за 100 %.

Пізніше записують кількість раніше лікованих хворих, у яких виявлена стійкість мікобактерій туберкульозу до ізоніазиду у поєднанні з іншими препаратами І ряду, що наведені нижче. Абсолютні числа цієї стійкості у кожній колонці (У повторно лікованих, крім рецидиву, У хворих на рецидив. Всього) повинні становити суму рядків (6.1 + 6.2 + 6.3). Відсоток обчислюють до кількості "Обстежено всіх хворих з МБТ+ на стійкість", який беруть за 100 %.

6.1. Стійкість до HE (ізоніазиду, етамбутолу)

Записують кількість хворих, у яких виділена культура МБТ стійка до 2-х препаратів - ізоніазиду, етамбутолу. Її записують у кожній колонці (До лікування, Під час лікування, Всього). У зазначених колонках відсотки обчислюють до кількості "Обстежено всіх хворих з МБТ+ на стійкість", який беруть за 100 %.

Після цього записують кількість раніше лікованих хворих, у яких виділена культура МБТ стійка до 2-х препаратів - ізоніазиду, етамбутолу. Її записують у кожній колонці (У повторно лікованих, крім рецидиву, У хворих на рецидив, Всього). У зазначених колонках відсотки обчислюють до кількості "Обстежено всіх хворих з МБТ+ на стійкість", який беруть за 100 %.

6.2. Стійкість до HS (ізоніазиду, стрептоміцину)

Записують кількість хворих, у яких виділена культура МБТ стійка до 2-х препаратів - ізоніазиду, стрептоміцину. Її записують у кожній колонці (До лікування, Під час лікування, Всього). У зазначених колонках відсотки обчислюють до кількості "Обстежено всіх хворих з МБТ+ на стійкість", який беруть за 100 %.

Після цього записують кількість раніше лікованих хворих, у яких виділена культура МБТ стійка до 2-х препаратів - ізоніазиду, стрептоміцину. Її записують у кожній колонці (У повторно лікованих, крім рецидиву, У хворих на рецидив, Всього). У зазначених колонках відсотки обчислюють до кількості "Обстежено всіх хворих з МБТ+ на стійкість", який беруть за 100 %.

6.3. Стійкість до HES (ізоніазиду, етамбутолу, стрептоміцину)

Записують кількість хворих, у яких виділена культура МБТ стійка до 3-х препаратів - ізоніазиду, етамбутолу, стрептоміцину. Її записують у кожній колонці (До лікування, Під час лікування, Всього). У зазначених колонках відсотки обчислюють до кількості "Обстежено всіх хворих з МБТ+ на стійкість", який беруть за 100 %.

Потім записують кількість раніше лікованих хворих, у яких виділена культура МБТ стійка до 3-х препаратів - ізоніазиду, етамбутолу, стрептоміцину. Її записують у кожній колонці (У повторно лікованих, крім рецидиву, У хворих на рецидив, Всього). У зазначених колонках відсотки обчислюють до кількості "Обстежено всіх хворих з МБТ+ на стійкість", який беруть за 100 %.

7. R (Рифампіцин) + інша стійкість

Записують кількість хворих, у яких виявлена стійкість мікобактерій туберкульозу до рифампіцину у поєднанні з іншими препаратами І ряду, що наведені нижче. Абсолютні числа цієї стійкості у кожній колонці (До лікування, Під час лікування, Всього) повинні становити суму рядків (7.1 + 7.2 + 7.3). Відсоток обчислюють до кількості "Обстежено всіх хворих з МБТ+ на стійкість", який беруть за 100 %.

Згодом записують кількість раніше лікованих хворих, у яких виявлена стійкість мікобактерій туберкульозу до рифампіцину у поєднанні з іншими препаратами І ряду, що наведені нижче. Абсолютні числа цієї стійкості у кожній колонці (У повторно лікованих, крім рецидиву, У хворих на рецидив, Всього) повинні становити суму рядків (7.1 + 7.2 + 7.3). Відсоток обчислюють до кількості "Обстежено всіх хворих з МБТ+ на стійкість", який беруть за 100 %.

7.1. Стійкість до RS (рифампіцину, стрептоміцину)

Записують кількість хворих, у яких виділена культура МБТ стійка до 2-х препаратів - рифампіцину, стрептоміцину. Її записують у кожній колонці (До лікування, Під час лікування, Всього). У зазначених колонках відсотки обчислюють до кількості "Обстежено всіх хворих з МБТ+ на стійкість", який беруть за 100 %.

Далі записують кількість раніше лікованих хворих, у яких виділена культура МБТ стійка до 2-х препаратів - рифампіцину, стрептоміцину. Її записують у кожній колонці (У повторно лікованих, крім рецидиву, У хворих на рецидив, Всього). У зазначених колонках відсотки обчислюють до кількості "Обстежено всіх хворих з МБТ+ на стійкість", який беруть за 100 %.

7.2. Стійкість до RE (рифампіцину, етамбутолу)

Записують кількість хворих, у яких виділена культура МБТ стійка до 2-х препаратів - рифампіцину, етамбутолу. Її записують у кожній колонці (До лікування, Під час лікування, Всього). У зазначених колонках відсотки обчислюють до кількості "Обстежено всіх хворих з МБТ+ на стійкість", який беруть за 100 %.

Потім записують кількість раніше лікованих хворих, у яких виділена культура МБТ стійка до 2-х препаратів - рифампіцину, етамбутолу. Її записують у кожній колонці (У повторно лікованих, крім рецидиву, У хворих на рецидив, Всього). У зазначених колонках відсотки обчислюють до кількості "Обстежено всіх хворих з МБТ+ на стійкість", який беруть за 100 %.

7.3. Стійкість до RES (рифампіцину, етамбутолу, стрептоміцину)

Записують кількість хворих, у яких виділена культура МБТ стійка до 3-х препаратів - рифампіцину, етамбутолу, стрептоміцину. Її записують у кожній колонці (До лікування, Під час лікування, Всього). У зазначених колонках відсотки обчислюють до кількості "Обстежено всіх хворих з МБТ+ на стійкість", який беруть за 100 %.

Потім записують кількість раніше лікованих хворих, у яких виділена культура МБТ стійка до 3-х препаратів - рифампіцину, етамбутолу, стрептоміцину. Її записують у кожній колонці (У повторно лікованих, крім рецидиву, У хворих на рецидив, Всього). У зазначених колонках відсотки обчислюють до кількості "Обстежено всіх хворих з МБТ+ на стійкість", який беруть за 100 %.

8. Інші випадки стійкості

8.1. Стійкість до ES

Записують кількість хворих, у яких виявлена стійкість мікобактерій туберкульозу до тих комбінацій антимікобактеріальних препаратів І ряду, які не наведені вище (етамбутол + стрептоміцин). Її записують у кожній колонці (До лікування, Під час лікування, Всього). У зазначених колонках відсотки обчислюють до кількості "Обстежено всіх хворих з МБТ+ на стійкість", який беруть за 100 %.

Після цього записують кількість раніше лікованих хворих, у яких виявлена стійкість мікобактерій туберкульозу до тих комбінацій антимікобактеріальних препаратів I ряду, які не наведені вище (етамбутол + стрептоміцин). Її записують у кожній колонці (У повторно лікованих, крім рецидиву, У хворих на рецидив, Всього). У зазначених колонках відсотки обчислюють до кількості "Обстежено всіх хворих з МБТ+ на стійкість", який беруть за 100 %.

8.2. Стійкість до Z з будь-якими іншими АМБП

Оскільки дослідження резистентності до піразинаміду складне і ще не набуло широкого розповсюдження у світі, але в перспективі може досліджуватися, то для "стійкості до піразинаміду з будь-якими іншими АМБП" виділений окремий рядок. Її записують у кожній колонці (До лікування, Під час лікування, Всього). У зазначених колонках відсотки обчислюють до кількості "Обстежено всіх хворих з МБТ+ на стійкість", який беруть за 100 %.

У раніше лікованих хворих цю стійкість записують у кожній колонці (У повторно лікованих, крім рецидиву, У хворих на рецидив, Всього). У зазначених колонках відсотки обчислюють до кількості "Обстежено всіх хворих з МБТ+ на стійкість", який беруть за 100 %.

9. Будь-яка стійкість до H (ізоніазиду)

Записують кількість хворих, у яких виділена культура МБТ стійка до ізоніазиду, як самостійно, так і у поєднанні з будь-якими іншими препаратами, її записують у кожній колонці. (До лікування, Під час лікування, Всього). У зазначених колонках відсотки обчислюють до кількості "Обстежено всіх хворих з МБТ+ на стійкість", який беруть за 100 %.

Далі записують кількість раніше лікованих хворих, у яких виділена культура МБТ стійка до ізоніазиду, як самостійно, так і у поєднанні з будь-якими іншими препаратами. Її записують у кожній колонці (У повторно лікованих, крім рецидиву, У хворих на рецидив, Всього). У зазначених колонках відсотки обчислюють до кількості "Обстежено всіх хворих з МБТ+ на стійкість", який беруть за 100 %.

10. Будь-яка стійкість до R (рифампіцину)

Записують кількість хворих, у яких виділена культура МБТ стійка до рифампіцину, як самостійно, так і у поєднанні з будь-якими іншими препаратами. Її записують у кожній колонці (До лікування, Під час лікування, Всього). У зазначених колонках відсотки обчислюють до кількості "Обстежено всіх хворих з МБТ+ на стійкість", який беруть за 100 %.

Кількість раніше лікованих хворих, у яких виділена культура МБТ стійка до рифампіцину, як самостійно, так і у поєднанні з будь-якими іншими препаратами записують у кожній колонці (У повторно лікованих, крім рецидиву, У хворих на рецидив, Всього). У зазначених колонках відсотки обчислюють до кількості "Обстежено всіх хворих з МБТ+ на стійкість", який беруть за 100 %.

У примітках зазначено:

* звіт складається лабораторіями, які проводять дослідження на резистентність мікобактерій туберкульозу (МБТ).

АМБП - антимікобактеріальні препарати; H - ізоніазид, R -рифампіцин, E - етамбутол, S - стрептоміцин, Z - піразинамід.

В кінці звіту знаходиться:

Дата (цифровим способом)

Керівник закладу (підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)

Виконавець (прізвище, номер телефону виконавця)

М. П. Печатка

 

Звітність

Звіт про конверсію мокротиння у хворих на туберкульоз в кінці інтенсивної фази лікування ТБ 10

Подають 

Терміни подання 

1. Районні координатори Республіканському Автономної Республіки Крим, обласним,
Київському і Севастопольському міським протитуберкульозним диспансерам 
 
 
 
2. Республіканський Автономної Республіки Крим, обласні, Київський і Севастопольський міські
протитуберкульозні диспансери Міністерству охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, головним
управлінням охорони здоров'я обласних Дніпропетровської та Львівської, Головному управлінню охорони
здоров'я та медицини катастроф Черкаської, управлінню охорони здоров'я та курортів Вінницької,
управлінню охорони здоров'я та медицини катастроф Одеської, управлінням охорони здоров'я обласних
державних адміністрацій, Головному управлінню охорони здоров'я та медичного забезпечення Київської та
управлінню охорони здоров'я Севастопольської міських державних адміністрацій, головним управлінням
статистики в Автономній Республіці Крим, областях, місті Києві та Управлінню статистики в місті
Севастополі; Центру медичної статистики Міністерства охорони здоров'я України 
 
3. Центр медичної статистики Міністерства охорони здоров'я України - зведений звіт по Україні та регіонах - Державному комітету статистики України. 

10 січня,
10 квітня,
10 липня,
10 жовтня 
 
20 січня,
20 квітня,
20 липня,
20 жовтня 
 
 
 
 
 
 
30 січня,
30 квітня,
30 липня,
30 жовтня 


 

 

 

Форма N 8-2

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом МОЗ України
від 08.12.2005 р. N 693

Квартальна
Поштова 


Найменування організації - складача інформації 

Місцезнаходження (поштова адреса, зазначена в установчих документах) 

Коди організації-складача 

за ЄДРПОУ 

території (КОАТУУ) 

виду економічної діяльності (КВЕД) 

форми власності (КФВ) 

організаційно-правової форми господарювання (КОПФГ) 

  

  

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

  

  

  

  

  

  

  


Хворі, які були зареєстровані у _____ кварталі 20__ року

Дата заповнення звіту ______________ 20 ___ р. 

Адміністративна територія ____________________ 

П. І. Б. відповідальної особи ______________________ 

Район ______________ Код _____ 

Підпис __________________ 

Установа _________________________ 


Таблиця 1 - Негативація мокротиння у зареєстрованих хворих на туберкульоз

Тип хворих (1) 

Загальна кількість хворих на туберкульоз легень з КСБ+ (2) 

Негативація мокротиння 

Мазок не зроблено (6) 

Продов-
жуєтеся бактеріо-
виділення (7) 

Через 2 місяці (3) 

Через 3 місяці (4) 

Через 4 місяці (5) 

абс 

абс. 

абс. 

Нові випадки  

  

  

  

  

  

   

   

  

  

Рецидиви  

  

   

   

  

  

  

  

  

  

Інші випадки повторного лікування  

  

   

   

  

  

  

  

  

  


Таблиця 2 - Причини не проведення мазків мокротиння в кінці інтенсивної фази лікування

Тип хворих (1) 

Помер (2) 

Перерване лікування (3) 

Переведений (4) 

Діагноз ТБ знятий (5) 

Інша причина (6) 

Всього мазок не зроблено(7) 

Нові випадки  

  

  

  

  

  

  

Рецидиви  

  

  

  

  

  

  

Інші випадки повторного лікування  

  

  

  

  

  

  

Всього  

  

  

  

  

  

  


Примітки: ____________________________________________________________________________________________________________ 

Дата ___ ____________ 20__
            (цифровим способом) 

М. П. 

Керівник закладу_____________________________
                                         (підпис)     (прізвище, ім'я, по батькові) 

Виконавець ____________________________________
                                        (прізвище, номер телефону виконавця) 


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом МОЗ України
від 8 грудня 2005 р. N 693 


Звіт про конверсію мокротиння у хворих на туберкульоз в кінці інтенсивної фази лікування ТБ 10

(Інструкція щодо заповнення)

Облік негативації мокротиння хворих, що завершили початкову фазу лікування, проводиться поквартально, через 3 місяці після закінчення звітного кварталу. Наприклад, хворий приступив до початкової фази лікування в 1-му кварталі (січень - березень), "Звіт про конверсію мокротиння у хворих на туберкульоз в кінці інтенсивної фази лікування ТБ 10 (ф. N 8-2)" (далі - ТБ 10) заповнюється в 3-му кварталі.  

"Звіт про конверсію мокротиння у хворих на туберкульоз в кінці інтенсивної фази лікування (ТБ 10)" районний координатор з туберкульозу складає:

за I квартал (1 січня - 31 березня) - до 10 липня поточного року;

за II квартал (1 квітня - 30 червня) - до 10 жовтня поточного року;

за III квартал (1 липня - 30 вересня) - до 10 січня наступного року;

за IV квартал (1 жовтня - 31 грудня) - до 10 квітня наступного року.

"Звіт про конверсію мокротиння у хворих на туберкульоз в кінці інтенсивної фази лікування (ТБ 10)" виконується районним координатором відповідного району. Для його заповнення потрібно використовувати "Медичну картка лікування хворого на туберкульоз (ТБ 01)", "Журнал реєстрації випадків туберкульозу в районі (ТБ 03)".

Щоквартально заповнюють три копії "Звіту про конверсію мокротиння у хворих на туберкульоз в кінці інтенсивної фази лікування (ТБ 10)".

одна копія залишається у протитуберкульозному диспансері, який склав "Звіт про конверсію мокротиння у хворих на туберкульоз в кінці інтенсивної фази лікування (ТБ 10)";

дві копії "Звіту про конверсію мокротиння у хворих на туберкульоз в кінці інтенсивної фази лікування (ТБ 10)" надсилаються вищестоящому Обласному (Міському) Координатору.

Обласний (Міський) Координатор до 20 числа зазначених місяців відправляє зведений (інтегрований) звіт:

1) управлінням охорони здоров'я обласних, Севастопольському міському, Головному управлінню охорони здоров'я та медичного забезпечення Київської міської держадміністрацій,

2) головним управлінням статистики в Автономній Республіці Крим, областях, місті Києві та Управлінню статистики в місті Севастополі;

3) Центру медичної статистики Міністерства охорони здоров'я України Одну копію залишає собі.

Центр медичної статистики Міністерства охорони здоров'я України до 30 числа зазначених місяців відправляє зведений (інтегрований) звіт по Україні та регіонах:

• Державному комітету статистики України

Одну копію залишає собі.

Терміни подання звіту наведені у формі ТБ 10 в таблиці:

Верхня частина "Звіту про конверсію мокротиння у хворих на туберкульоз в кінці інтенсивної фази лікування (ТБ 10)" містить загальну інформацію про район. Ця інформація дозволяє швидко визначити, з якого району, лікувально-профілактичної установи і за який період (квартал) отримані статистичні дані.

Хворі, які були зареєстровані у __ кварталі 20__ року

Цей запис означає, що "Звіт про конверсію мокротиння у хворих на туберкульоз в кінці інтенсивної фази лікування (ТБ 10)" стосується хворих, які були зареєстровані у __ кварталі 20__ року.

Дата заповнення звіту

Записують дату (число, місяць, рік) заповнення звіту.

П. І. Б. відповідальної особи. Підпис

Записують повне прізвище, ім'я, по батькові особи, що заповнила звіт. Це може бути районний координатор, який склав "Звіт про конверсію мокротиння у хворих на туберкульоз в кінці інтенсивної фази лікування (ТБ 10)". Після чого зазначена особа власноручно підписує "Звіт про конверсію мокротиння у хворих на туберкульоз в кінці інтенсивної фази лікування (ТБ 10)".

Адміністративна територія

Записують назву адміністративної території, наприклад, Автономна Республіка Крим, область, місто Київ чи Севастополь.

Район

Записують повну назву району.

Код району

Записують двозначний номер району.

Установа

Назва лікувально-профілактичної установи, яка звітує про конверсію мокротиння у хворих на туберкульоз наприкінці інтенсивної фази лікування.

"Звіт про конверсію мокротиння у хворих на туберкульоз в кінці інтенсивної фази лікування (ТБ 10)" має інформацію про:

• негативацію мокротиння у зареєстрованих хворих на туберкульоз;

• причини відсутності мазків мокротиння, тобто причини не проведення мазків мокротиння наприкінці інтенсивної фази лікування. Ця інформація міститься у 2-х таблицях.

Таблиця 1 - Негативація мокротиння у зареєстрованих хворих на туберкульоз

Вона розподілена на 7 граф, що містять підграфи. У кожній графі та підграфах звітність ведеться щодо таких типів хворих (графа 1):

Нових випадків,

Рецидивів

Інших випадків повторного лікування.

Графа 2 - Загальна кількість хворих на туберкульоз легень з КСБ+

Сюди записують загальну кількість мазок-позитивних хворих, що зареєстровані у звітному кварталі.

Це стосується:

нових випадків,

рецидивів,

інших випадків повторного лікування.

Наступні три графи віддзеркалюють негативацію мокротиння у зареєстрованих хворих на туберкульоз

Графа 3 - Через 2 місяці

Сюди записують абсолютну кількість хворих та у відсотках, у яких наступила негативація мокротиння через 2 міс. інтенсивної фази лікування.

Це стосується:

нових випадків,

рецидивів,

інших випадків повторного лікування.

Відсотки обчислюють до цифр, що знаходяться у графі "Загальна кількість хворих на туберкульоз легень з КСБ+" відповідних типів хворих (графа 1). Наприклад, % через 2 міс. = абс. через 2 міс · 100 / "Загальна кількість хворих на туберкульоз легень з КСБ+" відповідного типу хворих.

Графа 4 - Через 3 місяці

Сюди записують абсолютну кількість хворих та у відсотках, у яких наступила негативація мокротиння через 3 міс. інтенсивної фази лікування.

Це стосується:

нових випадків,

рецидивів,

інших випадків повторного лікування.

Відсотки обчислюють до цифр, що знаходяться у графі "Загальна кількість хворих на туберкульоз легень з КСБ+" відповідних типів хворих (графа 1). Наприклад, % через 3 міс. = абс. через 3 міс · 100 / "Загальна кількість хворих на туберкульоз легень з КСБ+" відповідного типу хворих.

Графа 5 - Через 4 місяці

Сюди записують абсолютну кількість хворих та у відсотках, у яких наступила негативація мокротиння через 4 міс. лікування.

Це стосується:

нових випадків,

рецидивів,

інших випадків повторного лікування.

Відсотки обчислюють до цифр, що знаходяться у графі "Загальна кількість хворих на туберкульоз легень з КСБ+" відповідних типів хворих (графа 1). Наприклад, % через 4 міс. = абс. через 4 міс · 100 / "Загальна кількість хворих на туберкульоз легень з КСБ+" відповідного типу хворих.

Графа 6 - Мазок не зроблено

Записують кількість хворих, яким не зроблено мазок після 2, 3, 4-х місяців лікування.

Графа 7 - Продовжуєтеся бактеріовиділення

Записують кількість хворих, у яких продовжується бактеріовиділення. Тобто сума кількості хворих, у яких наступила негативація мокротиння (графа 3 - 5), мазок не зроблено (графа 6) та продовжується бактеріовиділення (графа 7) повинна дорівнювати "Загальній кількості хворих на туберкульоз легень з КСБ+" відповідного типу хворих (графа 2).

Затемнені місця у таблиці не заповнюють.

Таблиця 2 - Причини не проведення мазків мокротиння наприкінці інтенсивної фази лікування

Вона розподілена на 7 граф, що містять підграфи. У кожній графі та підграфах звітність ведеться щодо таких типів хворих (графа 1):

Нових випадків,

Рецидивів,

Інших випадків повторного лікування,

Всього

Графа 2 - Померло

Сюди записують загальну кількість померлих хворих, що зареєстровані у звітному кварталі, яким не проводили мазок мокротиння. Це стосується:

нових випадків,

рецидивів,

інших випадків повторного лікування. У графі "Всього" записують загальну кількість померлих нових випадків, рецидивів, інших випадків повторного лікування.

Графа 3 - Перерване лікування

Сюди записують загальну кількість хворих, що зареєстровані у звітному кварталі, яким не проводили мазок мокротиння через перерване лікування.

Це стосується:

нових випадків,

рецидивів,

інших випадків повторного лікування. У графі "Всього" записують загальну кількість тих, що перервали лікування нових випадків, рецидивів, інших випадків повторного лікування.

Графа 4 - Переведений

Сюди записують загальну кількість хворих, що зареєстровані у звітному кварталі, яким не проводили мазок мокротиння через те, що вони переведені або переїхали в іншу адміністративну територію.

Це стосується:

нових випадків,

рецидивів,

інших випадків повторного лікування. У графі "Всього" записують загальну кількість тих, що переведені серед нових випадків, рецидивів, інших випадків повторного лікування.

Графа 5 - Діагноз ТБ знятий

Сюди записують загальну кількість хворих, що зареєстровані у звітному кварталі, яким не проводили мазок мокротиння через те, що діагноз туберкульозу у них знятий.

Це стосується:

нових випадків,

рецидивів,

інших випадків повторного лікування. У графі "Всього" записують загальну кількість тих, яким знятий діагноз туберкульозу серед неправильно зареєстрованих нових випадків, рецидивів, інших випадків повторного лікування.

Графа 6 - Інша причина

Сюди записують загальну кількість хворих, що зареєстровані у звітному кварталі, яким не проводили мазок мокротиння через інші причини.

Це стосується:

нових випадків,

рецидивів,

інших випадків повторного лікування. У графі "Всього" записують загальну кількість тих, у яких інша причина серед зареєстрованих нових випадків, рецидивів, інших випадків повторного лікування служила перепоною для дослідження мазків мокротиння.

Графа 7 - Всього мазок не зроблено

Сюди записують загальну кількість хворих, що зареєстровані у звітному кварталі та яким не проводили мазок мокротиння.

Це стосується:

нових випадків,

рецидивів,

інших випадків повторного лікування. Нижче у графі "Всього" записують загальну кількість тих, у яких серед нових випадків, рецидивів, інших випадків повторного лікування не досліджували мазки мокротиння.

Обчислення проводять так. Наприклад, серед нових випадків "всього мазок не зроблено" (7) = помер (2) + перерване лікування (3) + переведений (4) + діагноз ТБ знятий (5) + інша причина (6).

Примітки

Записують різні примітки, що не передбачені у "Звіті про конверсію мокротиння у хворих на туберкульоз в кінці інтенсивної фази лікування (ТБ 10)".

В кінці звіту знаходиться:

Дата (цифровим способом)

Керівник закладу (підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)

Виконавець (прізвище, номер телефону виконавця)

М. П. Печатка

 

Звітність

Звіт результатів лікування хворих на туберкульоз легень, які зареєстровані 12 - 15 місяців тому ТБ 08

Подають 

Терміни подання 

1. Районні координатори Республіканському Автономної Республіки Крим, обласним,
Київському і Севастопольському міським протитуберкульозним диспансерам 
 
 
 
2. Республіканський Автономної Республіки Крим, обласні, Київський і Севастопольський міські
протитуберкульозні диспансери Міністерству охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, головним
управлінням охорони здоров'я обласних Дніпропетровської та Львівської, Головному управлінню охорони
здоров'я та медицини катастроф Черкаської, управлінню охорони здоров'я та курортів Вінницької,
управлінню охорони здоров'я та медицини катастроф Одеської, управлінням охорони здоров'я обласних
державних адміністрацій, Головному управлінню охорони здоров'я та медичного забезпечення Київської та
управлінню охорони здоров'я Севастопольської міських державних адміністрацій, головним управлінням
статистики в Автономній Республіці Крим, областях, місті Києві та Управлінню статистики в місті
Севастополі; Центру медичної статистики Міністерства охорони здоров'я України 
 
3. Центр медичної статистики Міністерства охорони здоров'я України - зведений звіт по Україні та регіонах - Державному комітету статистики України. 

10 січня,
10 квітня,
10 липня,
10 жовтня 
 
20 січня,
20 квітня,
20 липня,
20 жовтня 
 
 
 
 
 
 
30 січня,
30 квітня,
30 липня,
30 жовтня 


 

 

 

Форма N 8-1

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом МОЗ України
від 08.12.2005 р. N 693

Квартальна
Поштова 


Найменування організації - складача інформації 

Місцезнаходження (поштова адреса, зазначена в установчих документах) 

Коди організації-складача 

за ЄДРПОУ 

території (КОАТУУ) 

виду економічної діяльності (КВЕД) 

форми власності (КФВ) 

організаційно-правової форми господарювання (КОПФГ) 

  

  

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

  

  

  

  

  

  

  


Район (область) __________________________ N району (обл.) ________

П. І. Б. районного (обласного) координатора ________________________ 

Хворі, які були зареєстровані

у ___ кварталі 20__ року 

Дата заповнення звіту

____________ 20__ р.
підпис: 


Таблиця 1.

Загальна кількість випадків туберкульозу легень за звітний квартал 

Тип випадків 

(1)
Вилікувано 

(2)
Ліку-
вання завер-
шено 

(3)
Померло 

(4)
Невдале лікування 

(5)
Перер-
вано ліку-
вання 

(6)
Переве-
дено / Вибув 

(7)
Всього враховано (сума 1 - 6) 

Мазок 

Посів 

Кл-R3 

Мазок 

Посів 

Кл-R 

Нові випадки 

1. Нові випадки 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Ч 

Ж 

Всього* 

  

  

  

1.1. Позитивний мазок 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1.2. Негативний 

   

   

   

  

  

  

  

  

  

  

  

мазок 

  

  

  

Випадки повторного лікування 

2. Повторне лікування 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Ч 

Ж 

Всього1 

  

  

  

2.1. Рецидиви 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2.1.1. Позитивний мазок 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2.1.2. Негативний мазок 

   

   

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2.2 Решта2 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2.2.1. Позитивний мазок 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2.2.2. Негативний мазок 

   

   

   

  

  

  

  

  

  

  

  


____________
1 З них ____ (кількість) виключено з обліку результатів хіміотерапії (тільки при виключенні діагнозу "туберкульоз") з наступних причин _____________
___________________________________________________________________________________________________

2 До "Решта" відносяться випадки повторного лікування, включаючи "Лікування після перерви", "Невдале лікування" та "Інше".

3 Кл-R - клініко-рентгенологічно

Таблиця 2.

Загальна кількість випадків туберкульозу легень за звітний квартал 

Тип випадків 

(1)
Вилікувано 

(2)
Лікування завершено 

(3)
Померло 

(4)
Невдале лікування 

(5)
Перервано лікування 

(6)
Переве-
дено 

(7)
Всього враховано (сума 1 - 6) 

Мазок 

Посів 

Кл-R*щ 

Мазок 

Посів 

Кл-R*щ 

Нові випадки 

1. Нові випадки 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Ч 

Ж 

Всього* 

  

  

  

1.1. Позитивний мазок і/або посів 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1.2. Негативний мазок і/або посів 

   

   

   

  

  

  

  

  

  

  

  

Випадки повторного лікування 

2. Повторне лікування 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Ч 

Ж 

Всього* 

  

  

  

2.1. Рецидиви 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2.1.1. Позитивний мазок і/або посів 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2.1.2. Негативний мазок і/або посів 

   

   

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2.2 Решта** 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2.2.1. Позитивний мазок і/або посів 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2.2.2. Негативний мазок і/або посів 

   

   

   

  

  

  

  

  

  

  

  


____________
* З них ____ (кількість) виключено з обліку результатів хіміотерапії (тільки при виключенні діагнозу "туберкульоз") з наступних причин _______________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________

** До "Решта" відносяться випадки повторного лікування, включаючи "Лікування після перерви", "Невдале лікування" та "Інше".

Дата ___ ____________ 20__
               (цифровим способом) 

М. П. 

Керівник закладу ______________________________________
                                                          (підпис)      (прізвище, ім'я, по батькові) 

Виконавець ____________________________________
                                       (прізвище, номер телефону виконавця) 


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом МОЗ України
від 8 грудня 2005 р. N 693 


Звіт результатів лікування хворих на туберкульоз легень, які зареєстровані 12 - 15 місяців тому ТБ 08

(Інструкція щодо заповнення)

"Звіт результатів лікування хворих на туберкульоз легень, які зареєстровані 12 - 15 місяців тому ТБ 08 (ф. N 8-1)" (далі - ТБ 08) відображає результати лікування кожного хворого на туберкульоз легень, який був зареєстрований 12 - 15 місяців тому.

"Звіт результатів лікування хворих на туберкульоз легень, які зареєстровані 12 - 15 місяців тому (ТБ 08)" складає районний координатор відповідного району.

Дані для заповнення "Звіту результатів лікування хворих на туберкульоз легень, які зареєстровані 12 - 15 місяців тому (ТБ 08)" потрібно взяти в "Журналі-реєстрації випадків туберкульозу в районі (ТБ 03)" і "Звіті про нові випадки та рецидиви туберкульозу (за даними мікроскопії і/або культурального дослідження) (ТБ 07)", які були зареєстровані за 12 - 15 місяців тому (включаючи останній місяць попереднього кварталу минулого року).

Наприклад, якщо Ви складаєте звіт на початку III кварталу 2001 року, тобто у першому тижні липня, то зверніться до тієї частини "Журналу реєстрації випадків туберкульозу в районі (ТБ 03)", який віднесено до періоду на 12 - 15 місяців раніше. Це відповідає періоду з 01.04.2000 р. до 30.06.2000 р., тобто другій когорті 2000 р.

При складанні звіту за IV квартал в перший тиждень січня необхідно складати звіт для випадків захворювань, зареєстрованих у четвертому кварталі позаминулого року.

Наприклад, якщо тільки закінчився четвертий квартал 2001 р. (жовтень, листопад, грудень), то необхідно складати звіт про хворих, які були зареєстровані у четвертому кварталі 2000 р. (з 01.10.2000 р. до 31.12.2000 р.).

Щоквартально заповнюється три копії "Звіту результатів лікування хворих на туберкульоз легень, які зареєстровані 12 - 15 місяців тому (ТБ 08)":

одна копія "Звіту результатів лікування хворих на туберкульоз легень, які зареєстровані 12 - 15 місяців тому (ТБ 08)" залишається, в диспансері, що її заповнив;

дві копії "Звіту результатів лікування хворих на туберкульоз легень, які зареєстровані 12 - 15 місяців тому (ТБ 08)" надсилаються обласному (міському) координатору, який одну копію залишає в себе, а другу копію використовує для подальшої роботи, а саме, із звітів усіх адміністративних територій області (районів) за один і той же квартал шляхом підсумку однорідних даних формується "Звіт результатів лікування хворих на туберкульоз легень, які зареєстровані 12 - 15 місяців тому (ТБ 08)", наприклад, по Автономній Республіці Крим, області чи по містах Києві та Севастополі. Це агрегований "Звіт результатів лікування хворих на туберкульоз легень, які зареєстровані 12 - 15 місяців тому (ТБ 08)". Він складається із суми ідентичних даних з "Звітів результатів лікування хворих на туберкульоз легень, які зареєстровані 12 - 15 місяців тому (ТБ 08)" зі всіх районів і готується у трьох примірниках.

Центральний протитуберкульозний диспансер (Обласний (Міський) Координатор) звітує за всі свої адміністративні території одним звітом.

Обласний (Міський) Координатор до 20 числа зазначених місяців відправляє зведений (інтегрований) звіт:

1) управлінням охорони здоров'я обласних, Севастопольському міському, Головному управлінню охорони здоров'я та медичного забезпечення Київської міської держадміністрацій,

2) головним управлінням статистики в Автономній Республіці Крим, областях, місті Києві та Управлінню статистики в місті Севастополі;

3) Центру медичної статистики Міністерства охорони здоров'я України

Одну копію залишає собі.

Центр медичної статистики Міністерства охорони здоров'я України до 30 числа зазначених місяців відправляє зведений (інтегрований) звіт по Україні та регіонах:

• Державному комітету статистики України

Одну копію залишає собі.

Терміни подання звіту наведені у формі ТБ 08 в таблиці:

Верхня частина "Звіту результатів лікування хворих на туберкульоз легень, які зареєстровані 12 - 15 місяців тому (ТБ 08)" містить загальну інформацію про район. Ця інформація дозволяє швидко визначити з якого району і за який період (квартал) отримані дані.

Район (область)

Записують назву району, що звітує, а в інтегрованому звіті за Автономну Республіку Крим, область, міста Київ та Севастополь - найменування області, яка звітує.

N району (обл.)

Записують номер району або області, якщо це агрегований звіт.

П. І. Б. районного (обласного) координатора

Записують прізвище та ініціали районного або обласного координатора з туберкульозу.

Хворі, які були зареєстровані у ___ кварталі 20__ року

Тут записують (квартал і рік), коли у "Журналі реєстрації випадків туберкульозу в районі (ТБ 03)" були зареєстровані хворі, про яких звітують.

Дата заповнення звіту

Пишуть число, місяць і рік заповнення "Звіту результатів лікування хворих на туберкульоз легень, які зареєстровані 12 - 15 місяців тому (ТБ 08)".

Підпис

"Звіт результатів лікування хворих на туберкульоз легень, які зареєстровані 12 - 15 місяців тому (ТБ 08)" підписує особа, яка заповнює цю форму, тобто районний (обласний) координатор.

Таблиця 1.

У лівій частині звіту є дві таблиці. Перша з них

Загальна кількість випадків туберкульозу легень за звітний квартал

Сюди записують загальну кількість:

нових випадків туберкульозу легень з позитивним мазком,

нових випадків туберкульозу легень з негативним мазком

Усій їх розподіляють за статевими ознаками: Ч - чоловіки, Ж - жінки, а також записують їх загальну кількість - "Всього". Це та ж група хворих, які реєструвалась 12 - 15 місяців тому і за яких звітувалися в "Звіті про нові випадки та рецидиви туберкульозу (за даними мікроскопії і/або культурального дослідження) (ТБ 07)", але 12 - 15 місяців тому.

Із загальної кількості хворих, які вносяться в перший стовпець "Нові випадки", виключаються хворі, яким діагноз туберкульозу при більш ретельному дообстеженні був знятий. В додатку до Звіту необхідно пояснити виключення кожного випадку, як туберкульоз.

У другій таблиці записують

Випадки повторного лікування,

тобто хворих, які знаходяться на повторному лікуванні залежно від статі (окремо чоловіки, жінки та їх загальна кількість). Це та ж група хворих, які реєструвалась 12 - 15 місяців тому і за яких звітувалися в "Звіті про нові випадки та рецидиви туберкульозу (за даними мікроскопії і/або культу рольного дослідження) (ТБ 07)", але 12 - 15 місяців тому.

Для визначення результатів лікування пацієнта необхідно користуватися інформацією з "Медичної картки лікування хворого на туберкульоз (ТБ 01)". В першу чергу необхідно зіставити інформацію про хворого в "Медичній картці лікування хворого на туберкульоз (ТБ 01)" та у "Журналі реєстрації випадків туберкульозу в районі (ТБ 03)". Особливо ретельно вивчіть та проаналізуйте інформацію в "Медичній картці лікування хворого на туберкульоз (ТБ 01)" і визначте отриманий результат лікування кожного хворого.

Необхідно вивчити першу сторінку "Медичної картки лікування хворого на туберкульоз (ТБ 01)". Слід визначити форму захворювання пацієнта: туберкульоз легень з бактеріовиділенням, туберкульоз легень без бактеріовиділення або позалегеневий туберкульоз. Зверніть увагу на відповідність призначеного режиму лікування та категорії хворого. Також необхідно визначити своєчасність проведення всіх необхідних аналізів мокротиння та їх результати.

Необхідно вивчити зворотну сторону "Медичної картки лікування хворого на туберкульоз (ТБ 01)", уточнити, чи вчасно хворий отримував необхідні дози антимікобактеріальних препаратів.

Зверніть увагу на помітку працівників лікувального закладу, які записані у рядку "Примітка".

В результаті проведеного лікування можна визначати такі критерії:

Вилікування (за мазком; за посівом; клініко-рентгенологічне) (1).

Вилікування - це досягнення припинення бактеріовиділення, підтверджене мазком і/або посівом, та клініко-рентгенологічної стабілізації після завершення призначеного повного курсу антимікобактеріальної терапії

Вилікування (за мазком; за посівом) вважається у пацієнта з негативними результатами бактеріологічного дослідження мокротиння (за мазком або посівом) в останній місяць лікування та принаймні один раз при попередніх дослідженнях та який отримав всі дози препаратів, передбачені режимом лікування, вважається вилікуваним за мазком чи посівом.

Якщо в кінці лікування було зроблено посів, то треба зачекати його результат. Іншими словами, хворий може бути вилікуваним "За Мазком" тільки в тому разі, якщо в кінці лікування не було отримано результату посіву (посів "проріс"), або взагалі посів не було зроблено.

Клініко-рентгенологічне вилікування передбачає загоєння деструкції чи каверни (якщо вони були), або досягнення клініко-рентгенологічної стабілізації.

Лікування завершене (2)

Лікування завершене - це досягнення клініко-рентгенологічної стабілізації після завершення призначеного повного курсу антимікобактеріальної терапії

Таким, що завершив лікування, вважається хворий:

у якого до початку лікування був негативний результат дослідження мокротиння за мазком і за посівом;

який отримав всі дози антимікобактеріальних препаратів, передбачені режимом лікування, і

до кінця лікування має негативні дослідження мокротиння (мазки і посіви) на всіх етапах.

До цього ж результату відносять хворих, що мали до початку лікування позитивний мазок та/або посів мокротиння, які завершили курс лікування, але не мають необхідного числа негативних аналізів мазків та/або посівів на 5-му місяці й пізніше

Невдале лікування (за мазком; за посівом; клініко-рентгенологічно) (4)

Невдале лікування - це збереження або поява бактеріовиділення, підтвердженого мазком і/або посівом з відсутністю клініко-рентгенологічної стабілізації після призначеного повного курсу антимікобактеріальної терапії понад 5 місяців.

Результат лікування вважається невдалим, якщо у хворого зберігається або з'являється бактеріовиділення (за мазком або посівом) на 5-му місяці або в пізніші терміни лікування.

Якщо в кінці лікування було зроблено посів, то треба зачекати його результат.

Іншими словами, хворий може мати результат "Невдале лікування" "За Мазком" тільки в тому разі, якщо в кінці лікування не було отримано результату посіву (посів "проріс"), або взагалі посів не було зроблено.

Невдале лікування клініко-рентгенологічне вважається тоді, коли бактеріовиділення (за мазком або посівом) відсутнє, але зберігається каверна чи деструкція із засівом, інфільтрацією, клінічно із кровохарканням чи спонтанним пневмотораксом тощо, тобто клініко-рентгенологічно туберкульозний процес зберігається активним, хоча бактеріовиділення відсутнє (М-, К-), тобто немає клініко-рентгенологічної стабілізації.

Померло (3)

Випадок смерті вважається тоді, коли хворий помер з будь-якої причини до закінчення призначеного повного курсу антимікобактеріальної терапії. В цих випадках диференціюють "смерть від туберкульозу" і "смерть від інших причин".

Хворий помер з будь-якої причини до закінчення основного курсу антимікобактеріальної терапії. Сюди вносять "смерть від туберкульозу" і "смерть від інших причин".

Перервало лікування (4)

Цей результат реєструється у разі, коли хворий перервав лікування на два і більше місяця.

Переведено (6)

Переведеним або Вибулим вважається хворий, який виїхав з адміністративної території або переведений з одного відомства в інше (наприклад: звільнений з в'язниці, де почав лікування) і остаточний результат лікування якого невідомий, тобто він переведений в іншій Журнал реєстрації випадків туберкульозу в районі (ТБ 03).

Всього враховано (7)

Включає суму 1 - 6 граф, тобто 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 по кожному типу випадків

Районним координаторам необхідно уважно складати "Звіт результатів лікування хворих на туберкульоз легень, які зареєстровані 12 - 15 місяців тому (ТБ 08)" згідно визначених категорій хворих (див. "Тип випадків"):

1. Нові випадки 1.1. Позитивний мазок - це хворі I категорії.

2. Нові випадки 1.1. Негативний мазок - це в хворі III категорії.

3. Повторне лікування 2.1. Рецидиви 2.1.1. Позитивний мазок 2.1.2. Негативний мазок - це хворі II категорії.

4. Решта 2.2.1. Позитивний мазок 2.2.2. Негативний мазок - хворі, які були у I - III категоріях, тобто випадки повторного лікування, включаючи "Лікування після перерви", "Невдале лікування" та "Інше".

За стовпцем Тип випадків знаходяться шість граф, які відповідають шести результатам лікування у розділі Дата закінчення лікування "Журналу реєстрації випадків туберкульозу в районі (ТБ 03)".

У стовпцях 1 - 6 знаходяться графи для запису кількості випадків за кожним результатом лікування. Перелік можливих результатів лікування співпадає з таким в "Журналі реєстрації випадків туберкульозу в районі (ТБ 03)". Останній стовпець використовується для запису суми випадків у колонках з першої по шосту.

У нижній частині форми відведено місце для запису кількості випадків, які були виключені із підрахунків, та причини їх виключення. З них ____ (кількість) Виключено з обліку результатів хіміотерапії (тільки при виключенні діагнозу "туберкульоз") з наступних причин ______

Звертаємо увагу на такі випадки туберкульозу, які виключаються з даного звіту: випадок, зареєстрований як туберкульоз легень, в подальшому виявився позалегеневою формою туберкульозу (туберкульоз внутрішньогрудних лімфовузлів, плеврит).

Методика підрахування та заповнення "Звіту результатів лікування хворих на туберкульоз легень, які зареєстровані 12 - 15 місяців тому (ТБ 08)".

У таблиці 1 "Звіт про нові випадки та рецидиви туберкульозу (за даними мікроскопії і/або культурального дослідження) (ТБ 07)", який створювався 12 - 15 місяців тому, знайдіть розділ Туберкульоз легень, підрозділ Позитивний мазок, графу Нові випадки (1). Знайдену інформацію про кількість Нових випадків туберкульозу легень з позитивним мазком серед чоловіків, жінок та їх загальну кількість перенести у графу 1.1 Звіту за результатами лікування під назвою Загальна кількість хворих на туберкульоз легень за звітний період.

Так же перепишіть кількість Нових випадків з негативним мазком, Рецидивів, Інших.

Далі визначають та записують у відповідну графу результати лікування всіх Нових випадків туберкульозу легень з позитивним мазком (1.1):

Спочатку необхідно визначити і записати кількість Нових випадків з позитивним мазком, які вилікувані (1).

Для цього:

- треба оглянути стовпець Вилікування у розділі Результат лікування (дата закінчення) "Журнал реєстрації випадків туберкульозу в районі (ТБ 03)" за звітний період;

- якщо у стовпці Вилікування проставлена дата, то необхідно обов'язково передивитися рядок для визначення чи являється даний випадок Новим випадком з позитивним мазком.

Знайдіть таке: Л - у стовпці Форма захворювання,

У стовпці Визначення випадку (новий випадок),

1+, 2+, 3+ - у стовпці До початку лікування

розділу Результати аналізів мокротиння...

- переконайтеся, що для Нового випадку з позитивним мазком є результати досліджень мокротиння на 2 (3) місяці й негативні результати на початку 5-го місяця, тільки після цього даний випадок вважається як Вилікуваний (1).

- в нижній частині кожної сторінки "Журналу реєстрації випадків туберкульозу в районі (ТБ 03)" записують олівцем загальну кількість Нових випадків туберкульозу легень з позитивним мазком, які були вилікувані, тобто робиться підсумок.

- скласти разом числа, які були отримані на кожній сторінці "Журналу реєстрації випадків туберкульозу в районі (ТБ 03)" і отримати загальну кількість вилікуваних Нових випадків туберкульозу з позитивним мазком.

- загальну кількість вилікуваних Нових випадків туберкульозу з позитивним мазком вписати в стовпчик Вилікувано (1) у рядок 1.1. З позитивним мазком розділу Нові випадки (стовпчик Тип випадків) "Звіту результатів лікування хворих на туберкульоз легень, які зареєстровані 12 - 15 місяців тому (ТБ 08)".

Для заповнення результатів лікування останніх Типів випадків у "Звіті результатів лікування хворих на туберкульоз легень, які зареєстровані 12 - 15 місяців тому (ТБ 08)" (повторне лікування, рецидиви, решта) необхідно повторити аналогічні дії з кожним зареєстрованим типом хворих.

До "Решта" відносяться випадки повторного лікування, включаючи "Лікування після перерви", "Невдале лікування" та "Інше".

Після заповнення стовпчиків з 1 по 6 необхідно скласти разом загальну кількість обчислених результатів і вписати у 7-мий стовпець.

При порівнянні даних загальної кількості обчисленої результатів лікування (стовпець 7) з Загальною кількістю випадків туберкульозу легень за звітний період (ліва частина звіту) цифри повинні бути однаковими.

Таблиця 2.

У лівій частині звіту є дві таблиці. Перша з них

Загальна кількість випадків туберкульозу легень за звітний квартал

Сюди записують загальну кількість:

нових випадків туберкульозу легень з позитивним мазком і/або посівом,

нових випадків туберкульозу легень з негативним мазком і/або посівом.

Усій їх розподіляють за статевими ознаками: Ч - чоловіки, Ж - жінки, а також записують їх загальну кількість - "Всього". Це та ж група хворих, які реєструвалась 12 - 15 місяців тому і за яких звітувалися в "Звіті про нові випадки та рецидиви туберкульозу (за даними мікроскопії і/або культурального дослідження) (ТБ 07)", але 12-15 місяців тому.

Із загальної кількості хворих, які вносяться в перший стовпець "Нові випадки", виключаються хворі, яким діагноз туберкульозу при більш ретельному дообстеженні був знятий. В додатку до Звіту необхідно пояснити виключення кожного випадку, як туберкульоз.

У частині таблиці записують

Випадки повторного лікування,

тобто хворих, які знаходяться на повторному лікуванні залежно від статі (окремо чоловіки, жінки та їх загальна кількість). Це та ж група хворих, які реєструвалась 12 - 15 місяців тому і за яких звітувалися в "Звіті про нові випадки та рецидиви туберкульозу (за даними мікроскопії і/або культурального дослідження) (ТБ 07)", але 12 - 15 місяців тому.

Для визначення результатів лікування пацієнта необхідно користуватися інформацією з "Медичної картки лікування хворого на туберкульоз (ТБ 01)". В першу чергу необхідно зіставити інформацію про хворого в "Медичній картці лікування хворого на туберкульоз (ТБ 01)" та у "Журналі реєстрації випадків туберкульозу в районі (ТБ 03)". Особливо ретельно вивчіть та проаналізуйте інформацію в "Медичній картці лікування хворого на туберкульоз (ТБ 01)" і визначте отриманий результат лікування кожного хворого.

Необхідно вивчити першу сторінку "Медичної картки лікування хворого на туберкульоз (ТБ 01)". Слід визначити форму захворювання пацієнта: туберкульоз легень з бактеріовиділенням, туберкульоз легень без бактеріовиділення або позалегеневий туберкульоз. Зверніть увагу на відповідність призначеного режиму лікування та категорії хворого. Також необхідно визначити своєчасність проведення всіх необхідних аналізів мокротиння та їх результати.

Необхідно вивчити зворотну сторону "Медичної картки лікування хворого на туберкульоз (ТБ 01)", уточнити, чи вчасно хворий отримував необхідні дози антимікобактеріальних препаратів.

Зверніть увагу на помітку працівників лікувального закладу, які записані у рядку "Примітка".

В результаті проведеного лікування можна визначати такі критерії:

Вилікування (за мазком; за посівом; клініко-рентгенологічне) (1). Тут не враховується клініко-рентгенологічне вилікування.

Вилікування - це досягнення припинення бактеріовиділення, підтверджене мазком і/або посівом, та клініко-рентгенологічної стабілізації після завершення призначеного повного курсу антимікобактеріальної терапії.

Вилікування (за мазком; за посівом) вважається у пацієнта з негативними результатами бактеріологічного дослідження мокротиння (за мазком або посівом) в останній місяць лікування та принаймні один раз при попередніх дослідженнях та який отримав всі дози препаратів, передбачені режимом лікування, вважається вилікуванимі за мазком чи посівом.

Якщо в кінці лікування було зроблено посів, то треба зачекати його результат. Іншими словами, хворий може бути вилікуваним "За Мазком" тільки в тому разі, якщо в кінці лікування не було отримано результату посіву (посів "проріс"), або взагалі посів не було зроблено.

Клініко-рентгенологічне вилікування передбачає загоєння деструкції чи каверни (якщо вони були), або досягнення клініко-рентгенологічної стабілізації.

Лікування завершене (2)

Лікування завершене - це досягнення клініко-рентгенологічної стабілізації після завершення призначеного повного курсу антимікобактеріальної терапії.

Таким, що завершив лікування, вважається хворий:

у якого до початку лікування був негативний результат дослідження мокротиння за мазком і за посівом;

який отримав всі дози антимікобактеріальних препаратів, передбачені режимом лікування, і

до кінця лікування має негативні дослідження мокротиння (мазки і посіви) на всіх етапах.

До цього ж результату відносять хворих, що мали до початку лікування позитивний мазок та/або посів мокротиння, які завершили курс лікування, але не мають необхідного числа негативних аналізів мазків та/або посівів на 5-му місяці й пізніше.

Невдале лікування (за мазком; за посівом; клініко-рентгенологічне) (4).

Невдале лікування - це збереження або поява бактеріовиділення, підтвердженого мазком і/або посівом з відсутністю клініко-рентгенологічної стабілізації після призначеного повного курсу антимікобактеріальної терапії понад 5 місяців.

Результат лікування вважається невдалим, якщо у хворого зберігається або з'являється бактеріовиділення (за мазком або посівом) на 5-му місяці або в пізніші терміни лікування.

Якщо в кінці лікування було зроблено посів, то треба зачекати його результат. Іншими словами, хворий може мати результат "Невдале лікування" "За Мазком" тільки в тому разі, якщо в кінці лікування не було отримано результату посіву (посів "проріс"), або взагалі посів не було зроблено.

Невдале лікування клініко-рентгенологічне вважається тоді, коли бактеріовиділення (за мазком або посівом) відсутнє, але зберігається каверна чи деструкція із засівом, інфільтрацією, клінічно із кровохарканням чи спонтанним пневмотораксом тощо, тобто клініко-рентгенологічно туберкульозний процес зберігається активним, хоча бактеріовиділення відсутнє (М-, К-), тобто немає клініко-рентгенологічної стабілізації.

Померло (3)

Випадок смерті вважається тоді, коли хворий помер з будь-якої причини до закінчення призначеного повного курсу антимікобактеріальної терапії В цих випадках диференціюють "смерть від туберкульозу" і "смерть від інших причин".

Хворий помер з будь-якої причини до закінчення основного курсу антимікобактеріальної терапії. Сюди вносять "смерть від туберкульозу" і "смерть від інших причин".

Перервало лікування (4)

Цей результат реєструється у разі, коли хворий перервав лікування на два і більше місяця.

Переведено (6)

Переведеним або Вибулим вважається хворий, який виїхав з адміністративної території або переведений з одного відомства в інше (наприклад: звільнений з в'язниці, де почав лікування) і остаточний результат лікування якого невідомий, тобто він переведений в іншій Журнал реєстрації випадків туберкульозу в районі (ТБ 03).

Всього враховано (7)

Включає суму 1 - 6 граф, тобто 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 по кожному типу випадків

Районним координаторам необхідно уважно складати "Звіт результатів лікування хворих на туберкульоз легень, які зареєстровані 12 - 15 місяців тому (ТБ 08)" згідно визначених категорій хворих (див. "Тип випадків"):

1. Нові випадки 1.1. Позитивний мазок і/або посів - це хворі I категорії.

2. Нові випадки 1.1. Негативний мазок і/або посів - це в хворі III категорії.

3. Повторне лікування 2.1. Рецидиви 2.1.1. Позитивний мазок і/або посів 2.1.2. Негативний мазок і/або посів - це хворі II категорії.

4. Решта 2.2.1. Позитивний мазок і/або посів 2.2.2. Негативний мазок і/або посів - хворі, які були у I - III категоріях, тобто випадки повторного лікування, включаючи "Лікування після перерви", "Невдале лікування" та "Інше".

За стовпцем Тип випадків знаходяться шість граф, які відповідають шести результатам лікування у розділі Дата закінчення лікування "Журналу реєстрації випадків туберкульозу в районі (ТБ 03)".

У стовпцях 1 - 6 знаходяться графи для запису кількості випадків за кожним результатом лікування. Перелік можливих результатів лікування співпадає з таким в "Журналі реєстрації випадків туберкульозу в районі (ТБ 03)". Останній стовпець використовується для запису суми випадків у колонках з першої по шосту.

У нижній частині форми відведено місце для запису кількості випадків, які були виключені із підрахунків, та причини їх виключення. З них ____ (кількість) виключено з обліку результатів хіміотерапії (тільки при виключенні діагнозу "туберкульоз") з наступних причин ______

Звертаємо увагу на такі випадки туберкульозу, які виключаються з даного звіту: випадок, зареєстрований як туберкульоз легень, в подальшому виявився позалегеневою формою туберкульозу (туберкульоз внутрішньогрудних лімфовузлів, плеврит).

Методика підрахування та заповнення "Звіт результатів лікування хворих на туберкульоз легень, які зареєстровані 12 - 15 місяців тому (ТБ 08)".

У таблиці 1 "Звіт про нові випадки та рецидиви туберкульозу (за даними мікроскопії і/або культурального дослідження) (ТБ 07)" який створювався 12 - 15 місяців тому, знайдіть розділ Туберкульоз легень, підрозділ Позитивний мазок, графу Нові випадки (1). Знайдену інформацію про кількість Нових випадків туберкульозу легень з позитивним мазком серед чоловіків, жінок та їх загальну кількість перенести у графу 1.1 Звіту за результатами лікування під назвою Загальна кількість хворих на туберкульоз легень за звітний період.

Так же перепишіть кількість Нових випадків з негативним мазком, Рецидивів, Інших.

Далі визначають та записують у відповідну графу результати лікування всіх Нових випадків туберкульозу легень з позитивним мазком (1.1):

Спочатку необхідно визначити і записати кількість Нових випадків з позитивним мазком, які вилікувані (1).

Для цього:

- треба оглянути стовпець Вилікування у розділі Результат лікування (дата закінчення) "Журнал реєстрації випадків туберкульозу в районі (ТБ 03)" за звітний період;

- якщо у стовпці Вилікування проставлена дата, то необхідно обов'язково передивитися рядок для визначення чи являється даний випадок Новим випадком з позитивним мазком.

Знайдіть таке: Л - у стовпці Форма захворювання, У стовпці Визначення випадку (новий випадок),

1+, 2+, 3+ - у стовпці До початку лікування

розділу Результати аналізів мокротиння...

- переконайтеся, що для Нового випадку з позитивним мазком і/або посівом є результати досліджень мокротиння на 2 (3) місяці й негативні результати на початку 5-го місяця, тільки після цього даний випадок вважається як Вилікуваний (1)

- в нижній частині кожної сторінки "Журналу реєстрації випадків туберкульозу в районі (ТБ 03)" записують олівцем загальну кількість Нових випадків туберкульозу легень з позитивним мазком, які були вилікувані, тобто робиться підсумок.

- скласти разом числа, які були отримані на кожній сторінці "Журналу реєстрації випадків туберкульозу в районі (ТБ 03)" і отримати загальну кількість вилікуваних Нових випадків туберкульозу з позитивним мазком.

- загальну кількість вилікуваних Нових випадків туберкульозу з позитивним мазком і/або посівом вписати в стовпчик Вилікувано (1) у рядок 1.1. З позитивним мазком/посівом розділу Нові випадки (стовпчик Тип випадків) "Звіту результатів лікування хворих на туберкульоз легень, які зареєстровані 12 - 15 місяців тому (ТБ 08)".

загальну кількість вилікуваних Нових випадків туберкульозу з клініко-рентгенологічним вилікуванням вписати в стовпчик Вилікувано (1) у рядок 1.1. З позитивним мазком/посівом розділу Нові випадки (стовпчик Тип випадків) "Звіту результатів лікування хворих на туберкульоз легень, які зареєстровані 12 - 15 місяців тому (ТБ 08)".

Для заповнення результатів лікування останніх Типів випадків у "Звіті результатів лікування хворих на туберкульоз легень, які зареєстровані 12 - 15 місяців тому (ТБ 08)" (повторне лікування, рецидиви, решта) необхідно повторити аналогічні дії з кожним зареєстрованим типом хворих.

До "Решта" відносяться випадки повторного лікування, включаючи "Лікування після перерви", "Невдале лікування" та "Інше".

Після заповнення стовпчиків з 1 по 6 необхідно скласти разом загальну кількість обчислених результатів і вписати у 7-мий стовпець.

При порівнянні даних загальної кількості обчисленої результатів лікування (стовпець 7) з Загальною кількістю випадків туберкульозу легень за звітний період (ліва частина звіту) цифри повинні бути однаковими.

В кінці звіту знаходиться:

Дата (цифровим способом)

Керівник закладу (підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)

Виконавець (прізвище, номер телефону виконавця)

М. П. Печатка

Спонсоры сайта:

uptolike

Сбор новостей